Plan de Afaceri

Imagine preview
(5/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Plan de Afaceri.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 16 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

1.1 Contractul de societateSubsemnatii:

1. Popescu Gheorghe, cetatea roman, nascut la data de 15.03.1974 in municipiul Sibiu, judetul Sibiu, domiciliat in orasul Brasov, str. Lunga, nr. 29, ap. 15, jud. Brasov, identificat cu B.I. seria GX nr. 637894 eliberat la 07.12.1988 de Politia orasului Sibiu.

2. Ionescu Marian, cetatea roman, nascut la data de 07.08.1974 in municipiul Constanta, judetul Constanta, domiciliat in orasul Brasov, str. Soarelui, nr. 29, ap. 15, jud. Brasov, identificat cu B.I. seria GV nr. 578964 eliberat la 07.08.1988 de Politia orasului Constanta.

3. Stanescu Mihai, cetatea roman, nascut la data de 12.12.1975 in municipiul Brasov, judetul Brasov, domiciliat in orasul Brasov, str. Zorilor, nr. 29, ap. 15, jud. Brasov, identificat cu B.I. seria GT nr. 356478 eliberat la 07.12.1989 de Politia orasului Brasov.

4. Popa Cristian, cetatea roman, nascut la data de 05.05.1977 in municipiul Brasov, judetul Brasov, domiciliat in orasul Brasov, str. Rosiorilor, nr. 29, ap. 15, jud. Brasov, identificat cu B.I. seria GW nr. 965874 eliberat la 07.12.1992 de Politia orasului Brasov.

Am convenit, in mod liber in calitate de asociati sa construim o societate comerciala in urmatoarele conditii:Art. 1. Denumirea, sediul si durata societatiiDenumirea societatii comerciale stabilita in conformitate cu prevederile art. 39 alin. 2 din legea nr. 26/1990 privind registrul comertului este “S.C. COVEX S.A.”.

Sediul social al societatii este in municipiul Brasov, str. Verii, nr. 21, si va putea fi schimbat la orice alta adresa din orice alta localitate, pe baza hotararii adunarii generale a asociatilor si cu respectarea tuturor dispozitiilor legale in vigoare, stabilite pentru o astfel de modificare a prezentului act constitutiv

Societatea se constituie pe o perioada nelimitata de timp.Art. 2. Forma juridica a societatiiSocietatea comerciala “COVEX S.A.” este organizata sub forma unei societati pe actiuni, in conditiile art. 186 si urmatoarele din Legea nr. 31/1990 a celorlalte prevederi aplicabile, fiind inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului: 32/1069/1999, cod fiscal R 7736382.

In toate actele semnate sau emanate de la societate, denumirea societatii va fi urmata de datele referitoare la sediul societatii, numarul de inregistrare la Registrul Comertului, capitalul social, codul fiscal, numarul de telefon si fax.

Societatea comerciala “COVEX S.A.” este persoana juridica romana, calitate pe care o dobandeste cu inceperea de la data inmatricularii sale in Registrul Comertului Brasov.Art. 3. Durata societatiiDurata de functionare a societatii comerciale este nelimitata, cu incepere de la data inmatricularii sale la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie Brasov.

Asociatii, in conformitate cu propriile vointe, vor putea decide limitarea duratei de functionare a societatii, cu respectarea tuturor cerintelor unei astfel de operatiuni.Art. 4. Obiectul de activitateSocietatea va avea urmatorul obiect de activitate:

5530. activitati specifice pentru restaurante si alimentatie publica.

In vederea realizarii obiectului de activitate, societatea va putea deschide sucursale sau filiale in orice alta localitate din tara sau strainatate, pe baza hotararii AGA.

AGA va putea hotara infiintarea unor birouri, agentii, sucursale, filiale, reprezentante sau alte structuri organizatorice necesare desfasurarii in bune conditii a activitatii specifice. De asemenea, va putea decide oricand extinderea sau restrangerea obiectului de activitate reglementat de prezentul articol, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare. Art. 5. Capitalul social Societatea face parte din categoria societatilor pe actiuni, fiind proprietatea a 4 (patru) membrii asociati cu capitalul social de 622.000.000 (sasesutedouazecisidouamilioane) lei.

Fisiere in arhiva (1):

  • Plan de Afaceri.doc