Planificarea Auditului

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Planificarea Auditului.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier ppt de 49 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

Planificarea unei activităţii nu mai poate fi astăzi ignorată de nici o persoană, indiferent de domeniul în care activează. Pentru activitatea de audit financiar planificarea realizării misiunii de audit are o importanţă deosebită.

Planificarea unui audit implică stabilirea strategiei generale de audit şi elaborarea unui plan de audit în vederea reducerii riscului de audit la un nivel acceptabil de scăzut.

O bună planificare înseamnă determinarea tuturor informaţiilor de context necesare pentru conceperea unei metodologii eficiente de auditare.

O planificare adecvată contribuie la :

Permite auditorului să obţină suficiente probe adecvate pentru realizarea misiunii la clientul în cauză, în raport de setul de circumstanţe date;

Permite o evaluare a costului auditului la un nivel rezonabil şi o conciliere corespunzătoare cu preţul prestaţiei;

Sunt evitate neînţelegeri ce ar putea să apară în timpul realizării misiunii cu clientul respectiv.

Planificarea vine în sprijinul asigurării că se acordă atenţie domeniilor importante ale auditului, că sunt identificate posibilele probleme şi sunt soluţionate la timp şi că misiunea de audit este organizată şi condusă în mod adecvat pentru a fi efectuată într-o manieră eficientă.

Planificarea sprijină, de asemenea desemnarea adecvată a atribuţiilor între membrii echipei misiunii, facilitează conducerea şi supravegherea echipei antrenate în misiune, şi revizuirea muncii acesteia şi asistă, unde este cazul, la coordonarea activităţii făcute de alţi auditori şi experţi atraşi în realizarea misiunii.

Natura şi întinderea activităţilor de planificare depinde de mărimea şi complexitatea entităţii, de modificările care apar pe durata misiunii, precum şi de experienţa auditorului privind entitatea.

Planificarea nu este o etapă distinctă a unui audit, ci mai degrabă un proces continuu şi repetitiv care, de regulă, începe la scurt timp după (sau în legătură cu) finalizarea unui audit anterior şi continuă până la finalizarea misiunii curente de audit.

Fisiere in arhiva (1):

  • Planificarea Auditului.ppt