Politici contabile

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 22 în total
Cuvinte : 6347
Mărime: 38.34KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Bodea Ionel

Extras din document

CAPITOLUL I

INFORMAȚII GENERALE

1.1. POLITICI CONTABILE

Politicile contabile reprezintă principiile, bazele, convențiile, regulile și practicile specifice aplicate de o entitate la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale.

Conducerea entității stabilește politicile contabile pentru operațiunile derulate și prin intermediul acestora își fundamentează deciziile.

Aceste politici au fost elaborate având în vedere specificul activității și strategia adoptată de entitate.

Politicile contabile au fost elaborate astfel încât să se asigure furnizarea, prin situațiile financiare anuale, a unor informații:

a) relevante pentru nevoile utilizatorilor în luarea deciziilor economice;

b) credibile.

A. Modificări în politicile contabile

Modificarea politicilor contabile este permisă doar dacă este cerută de lege sau are ca rezultat informații mai relevante sau mai credibile referitoare la operațiunile entității.

Entitatea trebuie să menționeze în notele explicative orice modificări ale politicilor contabile, pentru ca utilizatorii să poată aprecia dacă noua politică contabilă a fost aleasă în mod adecvat, efectul modificării asupra rezultatelor raportate ale perioadei și tendința reală a rezultatelor activității societății.

B. Modificări în estimările contabile

Ca rezultat al incertitudinilor inerente în desfășurarea activităților, multe elemente ale situațiilor financiare întocmite de entitate nu pot fi evaluate cu precizie, ci doar estimate. Procesul de estimare implică raționamente bazate pe cele mai recente informații credibile pe care societatea le are la dispoziție.

1.3. PREZENTAREA SOCIETĂȚII COMERCIALE

1.3.1 Organizare și funcționare

S.C. .a fost înființată în anul și își desfășoară activitatea în domeniul ..

S.C. . are următoarele date de identificare ...

1.3.2. Obiect de activitate

Principalele activități desfășurate de S.C. potrivit actului de înființare, sunt următoarele .

1.4. CADRUL GENERAL DE RAPORTARE

1.4.1. Organizarea și conducerea contabilității

Entitatea are obligația să organizeze și să conducă contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea financiară, potrivit Legii contabilității 82/1991 republicată, și contabilitatea de gestiune adaptată la specificul activității.

Contabilitatea se ține în limba română și în moneda națională.

Contabilitatea operațiunilor efectuate în valută se ține atât în moneda națională, cât și în valută, potrivit reglementărilor elaborate în acest sens.

Orice operațiune economico-financiară efectuată se consemnează în momentul efectuării ei într-un document care stă la baza înregistrărilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de document justificativ.

Răspunderea pentru organizarea și conducerea contabilității entității revine administratorului.

Entitatea organizează și conduce contabilitatea în compartimente distincte, conduse de către directorul economic, care are studii economice superioare și care răspunde împreună cu personalul din subordine de organizarea și conducerea contabilității, în condițiile legii.

1.4.2. Registrele de contabilitate

Registrele de contabilitate obligatorii sunt: Registrul-jurnal, Registrul-inventar și Cartea mare. Întocmirea, editarea și păstrarea registrelor de contabilitate ale entității se efectuează conform normelor elaborate de Ministerul Finanțelor Publice.

1.4.3. Situațiile financiare anuale

Documentele oficiale de prezentare a situației economico-financiare a entității sunt situațiile financiare anuale, stabilite potrivit legii, care trebuie să ofere o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășurată de societate.

Exercițiul financiar reprezintă perioada pentru care trebuie întocmite situațiile financiare anuale și coincide cu anul calendaristic. Durata exercițiului financiar este de 12 luni.

Situațiile financiare anuale se păstrează timp de 50 de ani.

Termenele pentru întocmirea situațiilor financiare anuale sunt următoarele (art. 36 din Legea contabilității nr. 82/1991):

a. pentru societățile comerciale, societățile/companiile naționale, regiile autonome, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar;

b. pentru celelalte persoane prevăzute la art. 1 din Legea contabilității, 120 de zile de la încheierea exercițiului financiar.

Preview document

Politici contabile - Pagina 1
Politici contabile - Pagina 2
Politici contabile - Pagina 3
Politici contabile - Pagina 4
Politici contabile - Pagina 5
Politici contabile - Pagina 6
Politici contabile - Pagina 7
Politici contabile - Pagina 8
Politici contabile - Pagina 9
Politici contabile - Pagina 10
Politici contabile - Pagina 11
Politici contabile - Pagina 12
Politici contabile - Pagina 13
Politici contabile - Pagina 14
Politici contabile - Pagina 15
Politici contabile - Pagina 16
Politici contabile - Pagina 17
Politici contabile - Pagina 18
Politici contabile - Pagina 19
Politici contabile - Pagina 20
Politici contabile - Pagina 21
Politici contabile - Pagina 22

Conținut arhivă zip

  • Politici contabile.doc

Alții au mai descărcat și

Practică la Contabilitate Financiară

1. Prezentarea unitatii patrimoniale, cadrul legislativ, particularitatile activitatii si ale structurii organizatorice, organigrama unitatii 1.1....

Contabilitatea Cheltuielilor Veniturilor și Rezultatul Reportat

Capitolul I Reglementari contabile privind agentii economici 1.1. Ordinul nr. 1775 din 29/11/2004, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 27...

Contabilitatea Instituțiilor Publice

Institutiile publice reprezinta deci unitatile publice prin intermediul carora statul îsi exercita si îndeplineste functiile si serviciile sale în...

Principiile Contabilității

Capitolul 1. Contabilitatea. Obiect. Statut. Metodă Contabilitatea este considerată știința și arta stăpânirii afacerilor, ea ocupându-se cu...

Contabilitatea operațiunilor de trezorerie

Introducere Contabilitatea a avut și încă mai are un statut controversat. Detestată de unii, apreciată de alții, știința contabilității este...

Plan de afaceri SC Just Coffe and Brunch SRL

1. Introducere Ideea de afacere presupune crearea unui spațiu, special amenajat pentru servirea de cafea sau ceai, într-o atmosferă primitoare,...

Proiect Practica - Contabilitatea Trezoreriei

1.Prezentarea generala a S.C. “Noi Prod Com” S.R.L. Denumirea, forma juridica, sediul si durata de functionare a societatii Denumirea: SC Noi...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Te-ar putea interesa și

Politici Contabile si Influenta lor asupra Situatiei Financiare a Intreprinderii

INTRODUCERE Lucrarea “Politici contabile si influenta lor asupra situatiei financiare a intreprinderii” se constituie intr-o prezentare sintetica...

Politici și tratamente contabile privind evaluarea inițială și ulterioară a imobilizărilor corporale

Studiul imobilzărilor corporale în această lucrare acoperă aspecte conceptuale relevante (definiția, aria de aplicabilitate, recunoașterea și...

Politici Contabile si Influenta lor Asupra Pozitiei Financiare a Intreprinderii la S.C. Antilopa S.A.

1.1 Politicile contabile înainte de adoptarea noilor reglementari 2 1.2 Note si politici contabile în conditiile aplicarii actualelor...

Politici și opțiuni contabile aferente stocurilor și producției în curs de execuție

INTRODUCERE Stocurile reprezintă, materiale, lucrări şi servicii destinate să fie consumate la prima lor utilizare, să fie vândute în situaţia...

Rolul Politicilor Fiscale și Contabile în Maximizarea Performanțelor Societăților Comerciale

CAPITOLUL 1. CONCEPTE GENERALE ȘI FUNDAMENTĂRI TEORETICE PRIVIND SISTEMUL FISCAL ȘI CONTABIL Sistemul fiscal este expresia voinţei politice a unei...

Manual de Politici și Proceduri Contabile la SC Mesar SRL

CAP. 1 PREZENTAREA SOCIETĂȚII În cele ce urmează, îmi propun să prezint entitatea economică la nivelul căreia se va dezvolta manualul de politici...

Politici contabile

Capitolul 1. Prezentarea societății comerciale 1.1 Denumire, înființare, capital Denumirea societății comerciale este SC ROFLANA-COM SRL....

De la politici contabile la contabilitate creativă în marile scandaluri economice

REZUMAT Lucrarea de față își propune ca principal obiectiv să aducă în atenție practicile de contabilitate creativă folosite de către marile...

Ai nevoie de altceva?