Politici contabile asupra impozitului pe rezultat

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 17 în total
Cuvinte : 5730
Mărime: 327.21KB (arhivat)
Publicat de: Andreea G.
Puncte necesare: 6
Facultatea de Stiinte Economice si Administratie Publica
Universitatea "Stefan cel Mare", Suceava
Specializare: Contabilitate și Informatică de Gestiune
Materie: Politici și Opțiuni Contabile

Cuprins

  1. TEMA DE CONTROL 1. 2
  2. ASPECTE TEORETICE PRIVIND POLITICILE ASUPRA IMPOZITULUI PE REZULTAT . 2
  3. 1. Politicile contabile: definiție, clasificare, selectare, prezentare ... 2
  4. 2. Opțiuni contabile: definiție, exemple . 2
  5. 3. Politici contabile privind impozitul asupra rezultatului .. 2
  6. TEMA DE CONTROL 2 . 7
  7. EXEMPLE PRACTICE PRIVIND POLITICILE ASUPRA IMPOZITULUI PE REZULTAT . 7
  8. Bibliografie: ... 16

Extras din referat

TEMA DE CONTROL 1.

ASPECTE TEORETICE PRIVIND POLITICILE ASUPRA IMPOZITULUI PE REZULTAT

1. Politicile contabile: definiție, clasificare, selectare, prezentare

Sistemul de referință în ceea ce privește formularea și dezvoltarea politicilor contabile de întreprindere, la nivel internațional, îl constituie standardele internaționale de raportare financiară (IFRS).

IAS 1 Prezentarea situațiilor financiare și IAS 8 Politici contabile, schimbări de estimări și erori sunt cele care soluționează problemele conceptuale privind politicile contabile, deși toate standardele internaționale fac referire la politici contabile.

Criteriile de selecție și de modificare a politicilor contabile, împreună cu tratamentul contabil și prezentarea informațiilor privind modificări de politici contabile, modificări de estimări contabile și corectări ale erorilor, sunt prescrise de IAS 8.

Definiție: Politicile contabile sunt principiile, bazele, convențiile, regulile și practicile specifice adoptate de o entitate la întocmirea și prezentarea situațiilor financiare (IAS 8.5).

Clasificare:

În funcție de natura lor:

-politici contabile de recunoaștere (exemple: politica de recunoaștere a cheltuielilor de dezvoltare, politica de recunoaștere a activelor complexe, politica de recunoaștere a provizioanelor);

-politici contabile de evaluare (exemple: politica prin care imobilizările corporale se evaluează la bilanț la valoarea reevaluată, politica de a evalua stocurile la ieșire prin metoda FIFO, bazele de evaluare);

-politici contabile de prezentare a situațiilor financiare (exemple: politica de prezentare a Contului de profit și pierdere după natura, politica de prezentare a Situației fluxurilor de trezorerie prin metoda directă, pentru fiecare categorie de imobilizări corporale trebuie prezentată metoda de amortizare în situațiile financiare).

2. Opțiuni contabile: definiție, exemple

Opțiunea presupune o alegere. În contabilitate, prezența opțiunilor presupune existența mai multor politici (metode) contabile și/sau tehnici de estimare pentru rezolvarea unei probleme contabile. Evaluarea alegerilor contabile are la baza utilitatea informațiilor pentru luarea deciziilor. Alegerea unei politici sau tehnici de estimare, dintre cele acceptate, trebuie să aibă la baza cea mai buna informare în vederea luării deciziilor.

3. Politici contabile privind impozitul asupra rezultatului

IAS 12 Impozitul pe profit prezintă politicile contabile de recunoaștere, evaluare și prezentare ale impozitelor asupra rezultatului.

Conform OMFP1802/2014 Contabilitatea impozitului pe profit se conduce cu ajutorul contului 441 „Impozitul pe profit/venit”. Se dezvoltă în două conturi de gradul II:

4411 „Impozit pe profit”

4418 „Impozit pe venit”.

Până la data de 1.01.2010 contul 4418 „Impozit pe venit” avea rolul de a evidenția impozitul pe veniturile realizate de către entitățile economice care funcționau în regim de microîntreprinderi.

După funcția contabilă este un cont de pasiv.

În creditul contului se înregistrează:

- sumele datorate de unitate bugetului de stat sau bugetelor locale, cu titlu de impozit pe profit sau impozit pe venit.

În debitul contului se înregistrează:

- sumele virate bugetului de stat sau bugetelor locale, cu titlu de impozit pe profit sau impozit pe venit.

În numele rezultatului impozabil (Ri) al exercițiului curent, se calculează impozitul curent sau exigibil. Acesta se calculează prin aplicarea unei cote de impozit profitului impozabil (cota unică de impozit în țara noastră este de 16%).

Conform regulilor stabilite de autoritățile fiscal, rezultatul fiscal se determină astfel:

Rezultat fiscal = Rezultat contabil + cheltuieli nedeductibile fiscal - deduceri fiscale

Rezultatul contabil = Totalul veniturilor perioadei - Totalul cheltuielilor perioadei.

Rezultatul impozabil (Ri), (profitul impozabil) se calculează ținând cont de cheltuielile nedeductibile fiscal, veniturile neimpozabile și deducerile fiscale.

- Mărimea și felul cheltuielilor nedeductibile fiscal și a veniturilor neimpozabile se stabilește prin lege.

- În prezent sunt nedeductibile fiscal cheltuielile reprezentând:

- amenzi;

- penalități;

- donații acordate;

- cheltuieli de protocol care depășesc limita admisă de lege, etc.

- În categoria veniturilor neimpozabile se încadrează:

- dividendele primite de către o persoană juridică română de la o altă persoană juridică română;

- diferențele favorabile ale titlurilor de participare ca urmare a încorporării rezervelor;

- primelor de capital, etc.

De asemenea se scad deducerile fiscale legale (ex. pierderile din anii precedenți, rezervele legale).

La determinarea rezultatului fiscal, erorile înregistrate în contabilitate se corectează astfel:

- erorile care se corectează potrivit reglementărilor contabile pe seama rezultatului reportat, prin ajustarea rezultatului fiscal al anului la care se referă acestea și depunerea unei declarații rectificative în condițiile prevăzute de Codul de procedură fiscală;

- erorile care se corectează potrivit reglementărilor contabile pe seama contului de profit și pierdere sunt luate în calcul pentru determinarea rezultatului fiscal în anul în care se efectuează corectarea acestora. Erorile contabile care se vor corecta prin contul de profit și pierdere nu vor determina necesitatea depunerii de declarații rectificative pentru impozitul pe profit.

(Legea 227/2015 privind Codul Fiscal)

Rezultatul definitiv al exercițiului se stabilește cumulat de la început anului, la închiderea exercițiului și este reprezentat de soldul final al contului 121 „Profit sau pierdere”.

Contul de profit și pierderi evidențiază într-o formă sistematizată rezultatele fiecărui exercițiu (an) sau perioade de gestiune prin prisma raportului dintre cheltuieli și venituri, oferind o imagine sintetică asupra structurii rezultatelor activității din exploatare și financiare.

Veniturile sunt recunoscute în contul de profit și pierderi atunci când a avut loc o creștere de beneficii economice viitoare, aferente creșterii unui activ sau diminuării unei datorii, modificare ce poate fi evaluată în mod credibil.

Pentru ca venitul să fie recunoscut este necesar ca elementele ce îl determină să poată fi evaluate în mod credibil și să aibă un grad suficient de certitudine.

Bibliografie

1. E. Hlaciuc - Contabilitatea financiară a activităților de exploatare, Curs pentru învățământ la distanță, Suceava 2020

2. M. Socoliuc - Politici și opțiuni contabile, Curs pentru învățământ la distanță, Suceava 2021

3. M. Tulvinschi - Fiscalitate, Curs pentru învățământ la distanță, Suceava 2021

4. Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

5. Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal aprobate prin HG nr. 1/2016

6. OMFP Nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate

7. OMFP Nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară.

8. Standardele internaționale de raportare Financiară Editura CECCAR IFRS, Editura CECCAR 2011

9. http://www.contzilla.ro

Preview document

Politici contabile asupra impozitului pe rezultat - Pagina 1
Politici contabile asupra impozitului pe rezultat - Pagina 2
Politici contabile asupra impozitului pe rezultat - Pagina 3
Politici contabile asupra impozitului pe rezultat - Pagina 4
Politici contabile asupra impozitului pe rezultat - Pagina 5
Politici contabile asupra impozitului pe rezultat - Pagina 6
Politici contabile asupra impozitului pe rezultat - Pagina 7
Politici contabile asupra impozitului pe rezultat - Pagina 8
Politici contabile asupra impozitului pe rezultat - Pagina 9
Politici contabile asupra impozitului pe rezultat - Pagina 10
Politici contabile asupra impozitului pe rezultat - Pagina 11
Politici contabile asupra impozitului pe rezultat - Pagina 12
Politici contabile asupra impozitului pe rezultat - Pagina 13
Politici contabile asupra impozitului pe rezultat - Pagina 14
Politici contabile asupra impozitului pe rezultat - Pagina 15
Politici contabile asupra impozitului pe rezultat - Pagina 16
Politici contabile asupra impozitului pe rezultat - Pagina 17

Conținut arhivă zip

  • Politici contabile asupra impozitului pe rezultat.pdf

Alții au mai descărcat și

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Contabilitatea Subventiior Guvernamentale

Evaluarea este procesul prin care se determina valorile la care structurile situatiilor financiare vor fi recunoscute in bilant si in contul de...

Normalizarea contabilității întreprinderii

INTRODUCERE Disciplina „Normalizarea contabilității întreprinderii” se studiază în cadrul programului de studii de licență, specializarea...

Te-ar putea interesa și

Impozit pe Profit

CAPITOLUL 1 ASPECTE GENERALE PRIVIND IMPOZITELE ŞI TAXELE 1.1 Introducere Satisfacerea nevoilor colective ale oricarei societati impune...

Organizarea și conducerea contabilității cheltuielilor și veniturilor la SC Simultan SRL

Scopul oricărei investiţii, indiferent de natură, îl constituie profitul sub diferite forme. Prin combinarea factorilor de producţie într-un...

Principii și modele de reflectare a performanțelor întreprinderii în documentele contabile de sinteză

CAPITOLUL I LOCUL SI ROLUL SITUATIILOR FINANCIARE ÎN EXPRIMAREA ADEVARULUI CONTABIL 1.1. Delimitari privind situatiile financiare În literatura...

Politici și tratamente contabile privind imobilizările corporale (IAS 16)

INTRODUCERE Standardul Internațional de Contabilitate care face referire la problematica imobilizărilor corporale se intitulează IAS 16”...

Asemănări și deosebiri între sistemul contabil din Statele Unite ale Americii și referențialul internațional. proiecte de convergență

INTRODUCERE Datorită faptului că diferite componente ale edificiului conceptual al conta¬bilităţii au fost elaborate, aplicate şi fundamentate în...

Metode și Proceduri Contabile privind Provizioanele pentru Deprecierea Activelor

1. ROLUL PROVIZIOANELOR ÎN GESTIUNEA ÎNTREPRINDERII Tratate în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Finanţelor nr. 94/2001,...

Evaluarea contabilă a stocurilor și influența ei asupra imaginii întreprinderii din situațiile financiare anuale

Rezumat Contabilitatea românească are la bază o zestre importantă de concepte, norme și teze care formalizează tot mai mult cu Standardele...

Contabilitate Financiară Aprofundată

Trebuie mentionat în acest cadru ca în Uniunea Europeana s-a anuntat ca normele IASC vor fi obligatorii începând cel mai târziu din 1 ianuarie...

Ai nevoie de altceva?