Politici Contabile Privind Taxa pe Valoarea Adaugata

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Politici Contabile Privind Taxa pe Valoarea Adaugata.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 8 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Lect. Dr. OVIDIA DOINEA

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

Introducere

Impozitul este o categorie financiara, cu caracter istoric, a cărui apariție este legată de existența statului și a banilor.

De la apariția lor, impozitele au fost concepute și aplicate diferit, în funcție de dezvoltarea economico-socială și de cheltuielile publice acceptate în fiecare stat. Informații despre impozitele, taxele și cheltuielile publice din Antichitate provin, în special, din istoria statelor antice, grec și roman.

Impactul taxei pe valoarea adăugată asupra economiei a avut loc pentru prima dată în Franța la inițiativa lui Maurice Laure în anul 1954.

Ulterior acest impozit indirect a fost introdus și în alte țări din Europa, Asia, Africa și America Latină.

Fundamentul introducerii taxei pe valoarea adăugată și-a găsit motivația în substituirea diverselor taxe practicate asupra cifrei de afaceri și folosirea ei ca taxă unică percepută în diferitele stadii ale producției de către producători. Fiecare producător era îndreptățit prin lege să deducă taxa pe valoarea adăugată suportată anterior în procesul de producție propriu.

Pe continentul Europa în anul 1967 după 10 ani de la semnarea Tratatului de la Roma, în cadrul Comunității Economice Europene, au fost adoptate o serie de directive care au pus bazele legislative ale acestui tip de impozit indirect.

În prima etapă organele de decizie ale CEE au mers pe linia armonizării legislației țărilor comunitare pe linia taxei pe valoarea adăugată iar în momentul de față toate țările comunitare sunt obligate să folosească acest impozit indirect.

În perioada comunistă, taxa pe valoarea adăugată se numea ICM (Impozit pe Circulația Mărfurilor), dar nu beneficia de mediatizarea postdecembristă.

În condițiile trecerii la economia de piață, impozitul pe circulația mărfurilor ce funcționa în economie ca un impozit indirect nu-și mai justifica menținerea.

Introducerea TVA-ului în locul impozitului pe circulația mărfurilor a reprezentat un moment de cotitură în perfecționarea sistemului fiscal și în același timp primul pas făcut pe linia reformei fiscale în țara noastră.

Totodată aceasta a constituit o cerință pentru trecerea la economia de piața și alinierea la standardele europene.

Dar pentru introducerea taxei pe valoarea adăugată trebuiau întreprinse o serie de măsuri pe linia impozitului pe circulația mărfurilor care trebuia înlocuit.

În țara noastră TVA-ul a fost introdus din următoarele considerente:

- necesitatea înlocuirii formulei anacronice a fostului impozit pe circulația mărfurilor;

pentru creșterea resurselor statului;

- din rațiuni de compatibilitate cu sistemele fiscale din țările europene.

Actualmente cota preponderentă de TVA în România este de 24%.

1. Taxa pe valoarea adăugată

Definiția taxei pe valoarea adăugată

Taxa pe valoarea adăugată este un impozit indirect care se datorează bugetului de stat.

Sfera de aplicare a taxei pe valoarea adăugată

În sfera de aplicare a taxei pe valoarea adăugată se cuprind operațiunile care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

- constituie o livrare de bunuri sau o prestare de servicii efectuate cu plată.

- locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a fi în România.

- livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizată de o persoană impozabilă.

- livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor să rezulte din una dintre activitățile economice desfășurate de societate.

În sfera de aplicare a taxei pe valoarea adăugată se cuprinde și importul de bunuri.

Persoane impozabile

Este considerată persoană impozabilă orice persoană care desfășoară, de o manieră independentă și indiferent de loc, activități economice, oricare ar fi scopul sau rezultatul acestei activități.

Instituțiile publice sunt persoane impozabile pentru activitățile desfășurate în aceleași condiții legale ca și cele aplicabile operatorilor economici, chiar dacă sunt prestate în calitate de autoritate publică, precum și pentru activitățile următoare:

- telecomunicații

- furnizarea de apă, gaze, energie electrică, energie termică, agent frigorific și altele de aceeași natură

- transport de bunuri și de persoane

- servicii prestate de porturi și aeroporturi

- livrarea de bunuri noi, produse pentru vânzare

- activitatea târgurilor și expozițiilor comerciale

- depozitarea

- activitățile organelor de publicitate comercială

- activitățile agenților de călătorie

- activitățile magazinelor pentru personal, cantine, restaurante și alte localuri asemănătoare.

Sunt asimilate instituțiilor publice, în ceea ce privește regulile aplicabile din punct de vedere al taxei pe valoarea adăugată, orice entități a căror înființare este reglementată prin legi sau hotărâri ale Guvernului, pentru activitățile prevăzute prin actul normativ de înființare, care nu creează distorsiuni concurențiale, nefiind desfășurate și de alte persoane impozabile.

Fisiere in arhiva (1):

  • Politici Contabile Privind Taxa pe Valoarea Adaugata.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE ECONOMIE ȘI ADMINISTRAREA AFACERILOR SPECIALIZAREA CONTABILITATE ȘI INFORMATICĂ DE GESTIUNE