Politici si Optiuni Contabile de Recunoastere si Clasificare a Elementelor din Situatiile Financiare din Perspectiva Standardelor Internationale de Contabilitate

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Politici si Optiuni Contabile de Recunoastere si Clasificare a Elementelor din Situatiile Financiare din Perspectiva Standardelor Internationale de Contabilitate.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 10 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

1. Conceptul de Situaţie Financiară. Recunoaştere. Clasificare

-Conceptul de situaţie financiară a existat incă din cele mai vechi timpuri, chiar şi in antichitate existând liste de cheltuieli sau de provizii, fără insă ca ele să fie componente ale unui sistem contabil articulat. Deşi au suferit multe modificări de-a lungul timpului, ideea de bază pentru care au fost create a rămas aceiaşi: de a oferi o imagine fidelă, informaţiile prezentate trebuind sa fie: relevante, inteligibile, credibile si comparabile.

-Situaţiile financiare reprezintă „oglindirea in cifre” a poziţiei și performanţei financiare a unei entităţi. Importanţa prezentării unor situaţii care să reflecte adevărul economic are la bază recunoaşterea si clasificarea corespunzătoare a elementelor componente ale acestora.

-Termenului de Recunoaştere al unui element i se poate asocia înţelesul de înregistrare, prezentare sau contabilizare in bilanţ. Clasificarea reprezinta gruparea schematică şi sistematică a elementelor in funcţie de anumite caracteristici. Aceasta are rolul de a prezenta informaţiile într-o formă succintă, facilitând înţelegerea acestora de către utilizatori.

-Utilizatorii se referă la toate persoanele interesate de poziţia si performaneţele unei entităti, informaţii ce sunt in masură să schimbe deciziile economice ale acestora.

-Standardul de Raportare Contabilă ” Prezentarea situaţiilor financiare” are menirea de a prezenta baza de care trebuie sa se tină cont in realizarea situaţiilor financiare urmărind armonizarea practicilor contabile si formarea unei baze unitare de elaborare si prezentare a poziţiei, performanţelor si situaţiei fluxurilor de trezorerie ale unei entităţi.

-Ordinul Ministerului Finanţelor Publice este un document care stabileste reglementările contabile româneşti, precizând criteriile de care trebuie să se ţină cont in întocmirea situaţiilor financiare entităţile de pe teritoriul Romaniei.

-Setul de situaţii financiare trebuie sa cuprindă:

-Situatia pozitiei financiare- Bilant;

-Situaţia veniturilor si cheltuielilor;

-Situaţia modificării capitalurilor proprii;

-Situaţia fluxurilor de trezorerie;

-Note explicative si note ce cuprind un rezumat al politicilor contabile semnificative.

-Spre deosebire de IAS 1, care precizează că toate entitaţile pot intocmi acest set de situaţii financiare, indiferent de specificul si marimea activitatii (cu exceptia entităţilor ce nu sunt generatoare de beneficii economice ce pot efectua anumite modificari) în O.M.F.P. sunt precizate anumite criterii în funcţie de care acestea pot intocmi un set de situaţii diferit astfel:

-Entităţile ce depăşesc criteriile de mărime trebuie sa întocmească situaţii financiare ce cuprind:

-Bilantul;

-Contul de Profit si Pierdere;

-Situaţia modificarii Capitalurilor Proprii;

-Situaţia Fluxurilor de numerar;

-Notele explicative la Situaţiile Financiare.

-Entităţile ce nu depăşesc criteriile de mărime trebuie să prezinte situaţii anuale simplificate, având posibilitatea de a renunţa la întocmirea Situaţiilor Financiare:”Modificarea Capitalurilor Proprii” si „Fluxurile de Numerar” .

-Pentru a fi conforme cu Standardele Internaţionale de Contabilitate, situaţiile financiare trebuie sa fie conforme cu toate cerinţele prezentate de standardul respectiv. Atât IAS cât și O.M.F.P nu exclud cazurile de abateri, menţionându-se in acest caz standardul de la care s-a realizat abaterea, motivul abaterii si efectul asupra elementelor din situaţiile financiare.

2. Clasificarea si recunoaşterea elementelor din Bilanţul Contabil din perspectiva IAS 1 si O.M.F.P

-Bilanţul contabil, asa cum este denumit atât de standardele contbile naţionale cât şi de cele internaţionale, reprezintă un produs al contabilităţii, în care se finalizează munca contabilă, prin centralizarea datelor din evidenţa curentă “ importanta acestuia fiind relevanta în luarea deciziilor economice de către utilizatori.

-I.A.S. 1, spre deosebire de O.M.F.P. nu prevede o formă standardizată a bilanţului contabil, lasând libertatea de a alege formatul bilanţului contabil, ordinea prezentării elementelor, prevăzând însă minimul de informaţii ce trebuie prezentate.

Fisiere in arhiva (1):

  • Politici si Optiuni Contabile de Recunoastere si Clasificare a Elementelor din Situatiile Financiare din Perspectiva Standardelor Internationale de Contabilitate.doc