Politici si Optiuni Contabile la Nivelul Grupurilor de Societati - SC GruzinExport SA

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Politici si Optiuni Contabile la Nivelul Grupurilor de Societati - SC GruzinExport SA.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 18 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

1. INTRODUCERE
2. ACTIVE IMOBILIZATE
3. PROVIZIOANE
4. REPARTIZAREA PROFITULUI
5. ANALIZA REZULTATULUI DIN EXPLOATARE
6. SITUAŢIA CREANŢELOR ŞI DATORIILOR
7. PRINCIPII, POLITICI SI METODE CONTABILE
8. ACŢIUNI
9. ANALIZĂ A PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI
10. ANGAJAMENTE
11. GESTIONAREA RISCURILOR

Extras din document

1 INTRODUCERE

SC GRUZINEXPORT SA s-a infiintat in baza HG 1213/1990 din fosta Întreprindere de Comert Exterior GRUZINEXPORTIMPORT, este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Municipiului Bucuresti sub nr. J40/602/1990 si are cod unic de inregistrare RO657803.

Adresa sediului oficial al GRUZINEXPORT SA este:B-dul Iuliu Maniu nr.208,Bucureşti,sector 6.

Obiectul de activitate al GRUZINEXPORT SA cuprinde o gama variata de activitati, dar principala activitate o constituie realizarea in strainatate de proiecte industriale in diferite domenii, precum industria materialelor de constructii, industria metalurgica , industria constructiilor de masini.

Obiectul principal de activitate conform codului de clasificatie CAEN este „Intermedieri in comertul cu produse diverse” cod 5119.

SC GRUZINEXPORT SA este societate detinuta public, actiunile sale fiind cotate pe piata de capital.

SC UPETROLAM SA s-a infiintat in anul 1991, este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Municipiul Bucuresti sub nr J40/789/1991 si are cod unic de inregistrare RO680603.

Adresa sediului oficial al SC UPETROLAM SA este: Sos. Oltenitei nr 146, Bucuresti, sector 4.

Obiectul principal de activitate conform codului de clasificare CAEN este”Fabricarea utilajelor pentru metalurgie” cod 2951.

SC UPETROLAM SA este societate de tip inchis si nu se supune legislatiei pietei de capital.

Societatea nu are filiale si nu este asociata cu alte societati.

SC COMMET SA s-a infiintat in anul 1991, este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Galati sub nr J54/09/12.06.1992 si are cod unic de inregistrare RO1645584.

Adresa sediului oficial al SC COMMET SA este: Str. 1 Decembrie 1918, nr 244, localitatea Tecuci, judetul Galati.

Obiectul principal de activitate conform codului de clasificare CAEN este „Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice” cod 2811.

SC COMMET SA este societate de tip deschis actiunile sale fiind tranzactionate pe piata de capital.

Societatea nu are filiale si nici nu este asociata cu alte societati.

SC COMMET SA a fost in proces de reorganizare conform Legii 64/1995 incheiat in luna noiembrie 2008,cind s-a obtinut sentinta definitiva a organelor in drept.

SC MEGALL INC SA s-a infiintat in anul 2001, este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Mures sub nr J45/440/18.11.2001 si are cod unic de inregistrare RO15363372 Adresa sediului oficial al SC MEGALL INC SA este: Str Cart. Vechi nr 70, localitatea Sighisoara, judetul Mures.

Obiectul principal de activitate conform codului de clasificare CAEN este: „ Cresterea pasarilor” cod 0124.

SC MEGALL INC SA este societate de tip inchis si nu se supune legislatiei pietei de capital.

Societatea nu are filiale si nu este asociata cu alte societati.

In cursul exercitiului financiar 2008 societatea nu a desfasurat activitate.

SC SPROKEY SRL s-a infiintat in anul 1991, este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Municipiului Bucuresti sub nr J40/1221/1991 si are cod unic de inregistrare RO 2753522.

Adresa sediului oficial al SC SPROKEY SRL este: B-dul Iancu de Hunedoara nr.8, bl H3 Bucureşti, sector 1.

Obiectul principal de activitate conform codului de clasificare CAEN este: „Intermedieri in comertul cu produse diverse” cod 5119.

Societatea nu are filiale si nu este asociata cu alte societati.

2.ACTIVE IMOBILIZATE

COST Sold la Sold la

31.12.2007 Creşteri Reduceri 31.12.2008

Imobilizări corporale

Terenuri 6.495.853 10.468.411 88.781 16.875.483

Constructii 20.435.636 1.749.208 431.605 21.753.239

Instalaţii tehnice şi maşini 14.382.954 311.112 284.055 14.410.011

Alte instalaţii, utilaje şi mobilier 1.335.333 - 57.012 1.278.321

Avansuri şi imobilizări corporale

în curs 422.954 11.855 11.855 422.954

Total 43.072.730 12.540.586 873.308 54.740.008

Amortizare Amortizarea

înregistrată

Sold la în cursul Sold la

31.12.2007 exerciţiului Reduceri 31.12.2008

Imobilizări corporale

Terenuri şi construcţii 4.841.390 584.831 - 5.426.221

Instalaţii tehnice şi maşini 8.581.045 1.209.613 283.203 9.507.455

Alte instalaţii, utilaje şi mobilier 751.731 207.313 53.276 905.768

Avansuri şi imobilizări corporale

în curs - - - -

Total 14.174.166 2.001.757 336.479 15.839.444

Valoare netă 28.898.564 38.900.564

a) Mijloace fixe gajate şi restricţionate

Societatile din cadrul grupului au gajat clădiri şi terenuri cu o valoare contabila netă de 13.143.423 lei pentru împrumuturile pe termen scurt şi eliberarea de scrisori de garanţie.

Imobilizări necorporale

Sold la Sold la

COST 31.12.2007 Creşteri Reduceri 31.12.2008

Concesiuni, brevete, licenţe,

mărci, drepturi şi valori similare 221.420 1.758 - 223.178

şi alte imobilizări necorporale

Alte imobilizări necorporale - - -

Total 221.420 1.758 - 223.178

DEPRECIERE Amortizarea

înregistrată

Sold la în cursul Sold la

31.12.2007 exerciţiului Reduceri 31.12.2008

Concesiuni, brevete, licenţe,

mărci, drepturi şi

valori similare

şi alte imobilizări necorporale 122.220 35.977 - 158.197

Alte imobilizări necorporale - - - -

Total 122.220 35.977 - 158.197

PROVIZIOANE Sold la Sold la

31.12.2007 Creşteri Reduceri 31.12.2008

Fisiere in arhiva (1):

  • Politici si Optiuni Contabile la Nivelul Grupurilor de Societati - SC GruzinExport SA.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA”SPIRU HARET” Facultatea de Management Funanciar-Contabil Bucuresti MASTER „Audit financiar-contabil, Ciclul II –Bologna- 4 semestre” (Anul I –Semestrul 1 –ZI 2008-2009) Curs “Politici si optiuni contabile la nivelul grupurilor de societati”