Practica de Specialitate - SC Termica SA

Imagine preview
(6/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Practica de Specialitate - SC Termica SA.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 11 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Florin Coman

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

1. Sistemul de documente privind constituirea şi funcţionarea societăţii;etapele constituirii,modul de funcţionare.
2. Organizarea şi ţinerea contabilităţii societăţii. Organigrama organi-zatorică şi funcţională a societăţii. Diagrama de relaţii a serviciului Financiar-contabil cu celelalte compartimente funcţionale din cadrul societăţii.
3. Registrele de contabilitate.
4. Sistemul de documente privind organizarea contabilităţii imobiliză-rilor.
5. Sistemul de documente privind organizarea contabilităţii materialelor
6. Sistemul de documente privind organizarea contabilităţii mijloacelor băneşti
7. Sistemul de documente privind organizarea contabilităţii drepturilor salariale
8. Sistemul de documente privind organizarea contabilităţii drepturilor salariale
9. Sistemul de documente privind organizarea contabilităţii generale.
10. Sisteme de documente privind organizarea inventarierii
patrimoniului
11. Lucrări de sinteză şi raportare financiar – contabilă utilizate de SC TERMICA SA BOTOSANI

Extras din document

1. Modul de constituire şi funcţionare a societăţii;etapele constituirii,modul de funcţionare.

S.C. TERMICA S.A. Botoşani, a luat fiinţă în data de 01.04.2000,ca urmare a fuziunii prin contopire a fostelor societăţi S.C. CET S.A. Botoşani şi S.C. TERMODISTRIBUŢIE S.A. Botoşani , deoarece Consiliul Local al Municipiului BOTOŞANI a dispus reorganizarea activităţii de alimentare cu energie termică în sistem centralizat în Botoşani şi funcţionează în baza Legii nr.31/1990.

Preluarea elementelor de activ şi pasiv de la cele două societăţi participante la fuziune s-a făcut prin încheierea unui protocol de predare-primire,pe baza datelor din bilanţul contabil,balanţa de verificare,precum şi a listelor de inventariere,întocmite la data de 31.03.2000,care s-au constituit anexe la acesta.

Prin HCL nr.23/24.02.2000, a fost aprobat actul constitutiv, precum şi organigrama organizatorică a SC TERMICA SA.

Actul constitutiv al societăţii cuprinde:

a) FORMA JURIDICĂ

S.C. TERMICA S.A. Botoşani este persoană juridică română , avînd forma juridică de societate pe acţiun,înregistrată la RC sub nr.Jo7/20/2000,CUI 12918330 atribut fiscal R.

b) DENUMIREA SOCIETĂŢII

Numele dat este : S.C. TERMICA S.A. Botoşani.

Sediul societăţii comerciale este în municipiul Botoşani str.

c) DURATA SOCIETĂŢII

Durata de funcţionare a societăţii este nelimitată în timp, cu începere de la data înmatriculării acesteia la Registrul Comerţului, în baza publicării în Monitorul Oficial al României.

d) OBIECTUL DE ACTIVITATE

Principalul obiect de activitate a societăţii îl constituie producerea,transportul distribuţia şi vînzarea energiei termice.

e) CAPITALUL SOCIAL

Capitalul social iniţial al S.C. TERMICA S.A. Botoşani a fost de2.364.810 lei, divizat în 945.924 acţiuni cu o valoare nominală de 2,5 lei fiecare.

Capitalul social este deţinut integral de Consiliul Local al municipiului Botoşani, ca acţionar unic, până la transmiterea acţiunilor către terţe persoane fizice sau juridice, române sau străine, în condiţiile legii.

Specificul activităţii S.C. TERMICA S.A. Botoşani în decursul unui an, presupune funcţionarea timp de 6 luni, respectiv octombrie – martie, la aproape întreaga capacitate, când se furnizează încălzire şi apă caldă menajeră, înregistrându-se profit, iar în perioada aprilie – septembrie, datorită funcţionării la capacitate redusă de aproximativ 10% - furnizându-se numai apă caldă menajeră. Unitatea înregistrează pierderi (pe cele două semestre), cauzate de existenţa aceluiaşi volum de cheltuieli relativ constante (amortizări, redevenţă, cheltuieli cu munca vie, impozite, taxe) cât şi de volumul ridicat de cheltuieli materiale necesare pentru executarea tuturor reparaţiilor pe reţelele primare, secundare, punctele termice şi sursa de producere (remont cazane, turbine, grupuri generatoare de energie electrică).

f) ADMINISTRARE ŞI PREZENTARE

S.C. TERMICA S.A. Botoşani este administrată, pe durată nelimitată, de o persoană juridică – Consiliul Local al municipiului Botoşani prin : Adunarea generală a acţionarilor, Consiliul de Administraţie şi Directorul general care la rândul său şi-a format echipa de conducere: Director tehnic, Director economic, Director comercial şi Inginer şef.

g) FORŢA DE MUNCĂ

Societatea angajează personal cu contract de muncă, cu respectarea prevederilor Codului Muncii şi a regimului de asigurări sociale. În prezent, sunt angajaţi un număr de 598 salariaţi, din care 5 salariaţi reprezintă conducerea mai sus menţionată.Tot personalul este angajat pe bază de contract de muncă pe durată nedeterminată.

1. Organizarea şi ţinerea contabilităţii societăţii.

Organigrama organizatorică şi funcţională a societăţii. Diagrama de relaţii a serviciului Financiar-contabilitate cu celelalte compartimente funcţionale din cadrul societăţii.

Contabilitatea, în cadrul S.C. TERMICA S.A. Botoşani, se ţine în compartiment distinct, cu personal angajat cu pregătire de specialitate.

Organizarea şi ţinerea contabilităţii revine Directorului economic care coordonează activitatea economică în cadrul societăţii.

Fisiere in arhiva (1):

  • Practica de Specialitate - SC Termica SA.doc