Practica de Specialitate - Scoala de Arte Targu Mures

Imagine preview
(9/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Practica de Specialitate - Scoala de Arte Targu Mures.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 20 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

Capitolul I – Venituri bugetare
1). Prezentarea unităţii
2). Forma juridică
3. Obiectul de activitate
4. Personalul unităţii
5). Veniturile bugetare
6). Transmiterea proiectului bugetului pag. 1
7). Aprobarea bugetului
8). Execuţia bugetului
9). Veniturile bugetelor locale pag. 2
10). Fundamentarea veniturilor bugetare
11). Veniturile din subvenţii pag. 4
12). Venituri proprii pag. 5
Capitolul II – Cheltuieli bugetare pag. 8
Capitolul III – Control financiar preventiv pag. 10
Capitolul IV – Darea de seamă contabilă pag. 13
Capitolul V – Înregistrări contabile pag. 14
Anexa nr. 1 pag. 16
Anexa nr. 2 pag. 18
Bibliografie pag. 19

Extras din document

Capitolul I.

Venituri bugetare

1. Prezentarea unităţi: Şcoala de Arte Tîrgu Mureş este continuatoarea

Şcolii înfiinţate în anul 1908. Denumirea s-a schimbat de-a lungul vremii, astfel că în 1954 Conservatorul tîrgumureşan a primit denumirea de Şcoala Populară de Artă.

În prezent conform HCM nr. 1720/1954 poartă denumirea de Şcoala de Arte Tîrgu Mureş.

2. Forma juridica: Şcoala de Arte Tg. Mureş este instituţie de stat, cu personalitate juridică, cu finanţare de la bugetul Consiliului Judeţean şi din venituri proprii. Este înregistrată la Registrul Comerţului conform HCM nr. 1720/1954 având Codul Unic de înregistrare 4322467.

3. Obiectul de activitate: Instituţia are un caracter cultural-artistic pe profil de învăţământ artistic având secţii de: muzică, arte plastice, coregrafie, teatru.

Şcolarizarea se face:

- pe o durata cuprinsa între 1-5 ani, în funcţie de specialitate,

- cu predare individuală sau colectivă

- cu achitare de taxe şcolare

- acordarea de diplome de absolvire.

4. Personalul Institutiei: este format din profesori şi personal administrativ,

compartimentul de contabilitate este format din: casier şi contabil şef.

5. Veniturile bugetare: Şcoala de Arte este subvenţionată de Consiliul Judeţean Mureş şi are de asemenea venituri proprii.

6. Transmiterea proiectului de buget: În luna iunie a fiecărui an Şcoala de Arte are obligaţia să trimită Consiliul Judeţean Mureş propuneri de buget pentru anul bugetar următor şi estimări pentru următorii 3 ani însoţite de documentări şi fundamentări detaliate.

Consiliul Judeţean Mureş, ca ordonator principal de credite are de asemenea obligaţia ca până la 15 iulie a fiecărui an să depună la Ministerul Finanţelor Publice propuneri de buget pentru anul bugetar următor si estimări pentru următorii 3 ani însoţite de documentări şi fundamentări detaliate.

Ministerul Finanţelor Publice examinează propunerile de buget şi poartă discuţii cu ordonatorii principali de credite pentru a se ajunge la un acord.

Proiectele de buget şi anexele se depun la Ministerul Finanţelor Publice până la data de 1 august, iar acesta le depune la Guvern până la 30 septembrie a fiecărui an. Guvernul după examinarea proiectelor de buget şi întocmirea unui raport cu privire la politica fiscal-bugetară a Guvernului la nivel macroeconomic, v-a trimite proiectul bugetului până la 15 octombrie a fiecărui an Parlamentului spre aprobare. Guvernul în funcţie de politica sa poate să dezvolte un anumit sector bugetar sau să-l restrângă..

7. Aprobarea bugetului se face de Parlament astfel că el devine lege şi devine obligatoriu pentru contribuabili de a vărsa venituri pe care guvernul contează în realizarea politicii sale.

Aprobarea bugetului de către Parlament are menirea de a asigura luarea celei mai bune decizii privind constituirea şi utilizarea resurselor bugetare, în cadrul acestei proceduri sunt mai multe etape:

- prezentarea în plenul Parlamentului de către primul ministru sau de către ministrul finanţelor a proiectului de buget însuşit de către Guvern.

- examinarea proiectului de către comisiile permanente a Parlamentului şi de comisiile de specialitate, comisiile de: buget, finanţe, bănci care trebuie să se exprime în legătura cu acordul privind respectivul proiect, formularea de amendamente şi recomandări,

- dezbaterea în plenul Parlamentului a proiectului de buget

- aprobarea prin vot a fiecărui articol din legea bugetului, inclusiv a amendamentelor provenite de la comisii, precum şi a legii bugetului în ansamblu,

- promulgarea legii bugetului de către Preşedintele ţării,

- publicarea în Monitorul Oficial a legii bugetului.

Bugetul devine operaţional după publicarea în Monitorul Oficial, iar execuţia lui v-a demara la începutul anului bugetar, adică la 1 ianuarie dacă a fost aprobat, cu cel puţin 3 zile înainte de începerea anului bugetar.

8. Execuţia bugetului înseamnă încasarea veniturilor şi efectuarea cheltuielilor potrivit legii bugetului ca limită minimă în ceea ce priveşte veniturile şi ca limită maximă în ceea ce priveşte cheltuielile. La execuţia bugetului participă Ministerul Finanţelor Publice prin Trezoreria Statului, instituţiile bugetare în calitate de ordonatori de credite bugetare, unităţile administrativ-teritoriale, băncile.

Trezoreria Statului are ca obiectiv să urmărească şi să cunoască starea încasării şi cheltuirii resurselor bugetare, a echilibrului bugetar, să facă încasările şi plăţile bugetare.

Execuţia veniturilor se face prin operaţiuni specifice în funcţie de tipul de venit: impozit direct, impozit pe consum, taxe vamale, venituri nefiscale, împrumuturi.

După publicarea în Monitorul Oficial, proiectele de buget votate se transmit Consiliului Judeţean Mureş care le distribuie unităţilor subordonate, printre care şi Şcoala de Arte Tg. Mureş

Creditele bugetare aprobate se utilizează pentru finanţarea administraţiei publice locale, programelor, proiectelor, activităţilor, obiectivelor, potrivit scopurilor prevăzute în legi şi alte reglementări, şi vor fi angajate şi folosite în strictă corelare cu gradul previzionat de încasare a veniturilor bugetare.

9. Veniturile bugetelor locale: Veniturile bugetare locale se constituie din:

a). veniturile proprii, formate din: impozite, taxe, contribuţii,alte vărsăminte, alte venituri şi cote defalcate din impozitul pe venit;

b). sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat;

c). subvenţii primite de la bugetul de stat şi de la alte bugete;

d). donaţii şi sponsorizări.

Bugetul pe anul 2008 a Instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii subordonate Consiliului Judeţean Mureş se prezintă conform Anexei Nr. 1

Contul 521 „Disponibil al bugetului local”

Cu ajutorul acestui cont unităţile administrativ-teritoriale ţin evidenţa disponibilităţilor bugetului local, provenite din venituri încasate şi alte surse potrivit legii, aflate în conturile deschise la unităţile trezoreriei statului.

Contul 521 „Disponibil al bugetului local” este un cont de activ. În debitul contului se înregistrează încasările reprezentând veniturile bugetului local şi alte surse pe structura clasificaţiei bugetare, conform prevederilor legale, iar în credit, sume restituite sau plătite din bugetul local.

Soldul debitor al contului reprezintă disponibilităţile bugetului local la trezoreria statului. În timpul anului contul 521 „ Disponibil al bugetului statului” poate prezenta şi sold creditor ca urmare a înregistrării unor goluri temporare de casă apărute pe parcursul execuţiei bugetare.

Contul se desfăşoară în următoarele conturi sintetice de gradul II:

5211 „ Disponibil al bugetului local” – funcţionează în cursul anului,

5212 „Rezultatul execuţiei bugetare din anul curent” – funcţionează la sfârşitul anului.

Contul 5211„ Disponibil al bugetului local” se debitează prin creditul conturilor:

464 „Creanţe ale bugetului local”

- cu sumele încasate prin intermediul trezoreriilor, pe structura clasificaţiei bugetului local,

4682 „Împrumuturi acordate potrivit legii din bugetul local”

- cu valoarea împrumuturilor pe termen scurt, rambursate.

469 „Dobânzi aferente împrumuturilor acordate”

- cu valoarea dobânzilor încasate aferente împrumuturilor acordate.

5198 „Împrumuturi din disponibilităţile contului curent general al trezoreriei statului”

- cu împrumuturile primite din disponibilităţile contului curent general al trezoreriei statului pentru acoperirea golurilor temporare de casă provenite din decalaje între venituri şi cheltuieli.

Fisiere in arhiva (1):

  • Practica de Specialitate - Scoala de Arte Targu Mures.doc