Practica Specialitate la SC Petcin-Trans SRL

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Practica Specialitate la SC Petcin-Trans SRL.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 10 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Lacramioara Haiduc

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

Societatea despre care voi face referire in acesta lucrare poarta denumirea de S.C. PETCIN-TRANS S.R.L. si are sediul inGiurgiu, Jud. Giurgiu

Societatea s-a înfiintat conform legii 36/1991 , conform :

- contractului de asociere

- procesului verbal de înfiintare

- statutului societatii , actului de constituire certificat de notar

- încheierea civila nr. 26 a sedintei publice din 19.08.1991

anexate si are ca obiect de activitate :

- lucrarea in comun a terenurilor ;

- cresterea animalelor , pasarilor ;

- exploatarea plantatiilor pomiviticole ;

- efectuarea unor activitati de mica industrie, artizanat si prestari de servicii;

- aprovizionarea cu produse industriale;

- depozitarea , prelucrarea si comercializarea produselor agricole.

Durata asocierii este nelimitata si se va dizolva prin retragerea asociatilor sau prin hotarârea asociatilor .

Membrii asociatiei ( societatii ) poate fii orice producator agricol , proprietar de teren , animale , alte capacitati de productie care-si manifesta dorinta sa le exploateze in aceasta forma de asociere . membrii asociati participa la conducerea întregii activitati in cadrul Adunarii Generale a Asociatiei .

Fiecare asociat are un singur vot , indiferent de valoarea partilor sociale pe care le detine .

Membrii societatii au obligatia sa respecte contractul de asociere si hotarârile Adunarii Generale .

Adunarea Generala este unicul organ de conducere si are competenta generala de a hotara in toate domeniile de activitate

Conducerea societatii se realizeaza de adunarea generala . Ea se întruneste trimestrial si ori de cate ori este nevoie .

Pentru activitatea de administrare operativa Adunarea Generala a ales un Consiliu de Administratie compus din 5 membrii ( care se întruneste lunar si ori de cate ori este nevoie ) din care unul este presedintele consiliului si deci implicit administratorul societatii , acesta reprezentând societatea in relatiile cu tertii .

Consiliul de administratie este obligat prin lege sa tina urmatoarele registre :

- registrul sedintelor si hotarârilor Adunarii Generale ‚

- registrul sedintelor si hotarârilor consiliului de administratie ‚

- registrul sedintelor si hotarârilor cenzorilor

- alte registre prevazute de lege ,cum ar fi „Registrul unic de control”

Organul de control al societatii este comisia de cenzori formata din 3 persoane .

Munca in asociatie este efectuata de catre asociatii unitatii si de catre personalul angajat cu contract individual de munca .

Organizarea si tinerea evidentei contabile

Societatea este condusa de catre presedintele acesteia si nu are un compartiment distinct financiar-contabil .

Tinerea evidentei contabile este efectuata de catre un contabil autorizat .

Registrele financiar contabile ale societatii

1. Registrul jurnal , in care societatea înregistreaza prin articole contabile , cronologic , operatiunile patrimoniale ( de fapt înregistreaza la sfârsitul lunii conform documentelor cumulative întocmite - deoarece societatea nu are un flux foarte mare de operatii )

Articolele contabile se întocmesc pe baza datelor înscrise in:

- documentele cumulative ,

- jurnalul pentru cumparari ,

- jurnalul pentru vânzari .

Fisiere in arhiva (1):

  • Practica Specialitate la SC Petcin-Trans SRL.doc