Prevederi Referitoare la Bilant

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Prevederi Referitoare la Bilant.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 11 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

1. Active imobilizate pag 3
1.1Reguli generale de avaluare pag 3
2. Imobilizari necorporale pag 3
2.1 Cheltuielile de constituire pag 4
2.2 Cheltuielile de dezvoltare pag 4
2.3 Evaluarea iniţială a imobilizărilor necorporale pag 5
2.4 Cheltuieli ulterioare pag 5 2.5 Evaluarea la data bilantului pag 6
2.6 Amortizare pag 6
2.7 Cedarea si casarea pag 6
3. Imobilizari corporale pag 6
3.1 Recunoasterea imobilizarilor corporale pag 6
3.2 Evaluarea inifiala a imobilizdrilor corporate pag 7 3.3 Cheltuieli ulterioare pag 7
3.4 Evaluarea la data bilantului pag 8
3.5 Amortizarea pag 8
3.6 Cedarea si casarea pag 9
3.7 Compensatii de la terti pag 9
3.8 Reguli de evaluare alternative pag 9

Extras din document

1. ACTIVE IMOBILIZATE

1.1 REGULI GENERALE DE EVALUARE

Cu excepţia cazurilor în care s-a înregistrat un provizion pentru depreciere, valoarea ce urmează a fi înscrisă în bilanţ pentru fiecare imobilizare este reprezentată de costul de achiziţie sau costul de producţie. In cazul imobilizărilor cu durată de viaţă limitată, costul de achiziţie sau costul de producţie se va diminua în mod sistematic, pe perioada duratei de funcţionare a activului, prin calcularea amortismentelor corespunzătoare.

Este obligatorie constituirea, pe seama cheltuielilor, de provizioane pentru deprecierea activelor imobilizate a căror valoare s-a diminuat, indiferent dacă durata de utilizare a acestora este limitată sau nu. Valoarea care trebuie înscrisă în bilanţ va fi diminuată corespunzător, iar provizioanele astfel constituite se vor prezenta, separat, în notele explicative.

Dacă motivele ce au dus la constituirea provizionului pentru depreciere au încetat să mai existe, total sau într-o anumită măsură, atunci acel provizion se va relua corespunzător la venituri. Aceste reluări se vor prezenta separat în notele explicative, în situaţia în care deprecierea este superioară provizionului înregistrat, se constituie un provizion suplimentar.

2. IMOBILIZĂRI NECORPORALE

Recunoaşterea imobilizărilor necorporale.Un activ necorporal este un activ identificabil nemonetar, fără suport material şi deţinut pentru utilizare în procesul de producţie sau furnizare de bunuri sau servicii, pentru a fi închiriat terţilor sau pentru scopuri administrative.

Un activ necorporal trebuie recunoscut în bilanţ dacă se estimează că va genera beneficii economice pentru persoana juridică şi costul activului poate fi evaluat în mod credibil. Beneficiile economice viitoare reprezintă potenţialul de a contribui, direct sau indirect, la fluxul de numerar sau de echivalente de numerar către persoana juridică. Potenţialul poate fi unul productiv, fiind parte a activităţilor de exploatare ale persoanei juridice. în cadrul imobilizărilor necorporale se cuprind:

- cheltuielile de constituire;

- cheltuielile de dezvoltare;

- concesiunile, brevetele, licenţele, mărcile, drepturile şi alte valori similare;

- fondul comercial;

- alte imobilizări necorporale;

- imobilizările necorporale în curs de execuţie.

2.1 Cheltuielile de constituire:

Cheltuielile de constituire sunt cheltuielile ocazionate de înfiinţarea sau dezvoltarea persoanei juridice (taxe şi alte cheltuieli de înscriere şi înmatriculare, cheltuieli privind emisiunea şi vânzarea de acţiuni şi obligaţiuni, cheltuieli de prospectare a pieţei, de publicitate şi alte cheltuieli de această natură, legate de înfiinţarea şi extinderea activităţii persoanei juridice).

O persoană juridică poate imobiliza cheltuielile de constituire, în această situaţie, suma reflectată în contul de imobilizări necorporale trebuie amortizată potrivit legii, iar elementele de natura cheltuielilor de constituire se prezintă detaliat în notele explicative.

2.2 Cheltuielile de dezvoltare

Dezvoltarea este aplicarea rezultatelor cercetării sau a altor cunoştinţe, în scopul realizării de produse sau servicii noi sau îmbunătăţite substanţial, înaintea stabilirii producţiei de serie sau utilizării. Exemple de activităţi de dezvoltare sunt:

- proiectarea, construcţia şi testarea producţiei intermediare sau folosirea intermediară a prototipurilor şi modelelor;

- proiectarea uneltelor şi matriţelor care implică tehnologie nouă;

- proiectarea, construcţia şi operarea unei uzine pilot care nu este fezabilă din punct de vedere economic pentru producţia pe scară largă;

- proiectarea, construcţia şi testarea unei alternative alese pentru aparatele, produsele, procesele, sistemele sau serviciile noi sau

Fisiere in arhiva (1):

  • Prevederi Referitoare la Bilant.doc

Alte informatii

FACULTATEA DE TEHNOLOGIA PRODUSELOR AGROALIMENTARE