Prezentarea si Analiza Bilantului Contabil

Imagine preview
(7/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Prezentarea si Analiza Bilantului Contabil.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 25 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Plesa Doru

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

Analiza financiara pe baza datelor din bilantul contabil se bazeaza pe corelatiile existente între elementele patrimoniale aflate în activul bilantului sub forma mijloacelor economice si cele din pasivul bilantului sub forma surselor de finantare.

Analiza financiara are ca obiectiv determinarea punctelor slabe si tari ale firmei pornind de la analiza exercitiului financiar încheiat. Ca documente se bazeaza pe bilant si pe contul de profit si pierdere.

Principalele actiuni ale analizei financiare se desfasoara în urmatoarea succesiune:

- analiza echilibrului financiar pe baza de bilant;

- analiza marjelor de rentabilitate pe baza contului de profit si pierdere;

- analiza fluxurilor financiare pe baza tabloului de finantare.

Concluziile analizei financiare fundamenteaza întreaga politica economica si financiara a unei firme si motiveaza comportamentul tuturor partenerilor externi ai întreprinderii.

1. Documentele de sinteza – prezentare generala, în conformitate cu legislatia actuala si cu standardele internationale de contabilitate

1.1. Obiectivul întocmirii si analizei documentelor de sinteza

Desi gama de obiective ale contabilitatii financiare este foarte diversa, o analiza temeinica a acestora nu poate sa neglijeze faptul ca produsele finale ale oricarui sistem contabil sunt documentele de sinteza, iar oferta de informatii contabile depinde de utilizatori si necesitatile lor informationale (cererea). Altfel spus, primele vizate sunt obiectivele informarii financiare sau obiectivele situatiilor financiare.

O sinteza a tuturor elementelor constitutive ale activitatii agentului economic trebuie comunicata periodic utilizatorilor care au nevoie si au dreptul la aceasta.

Acest deziderat este înfaptuit prin întocmirea unor documente financiar – contabile care se prezinta într-o maniera sintetica, fidela si completa, respectând o anumita periodicitate si anumite reguli de întocmire, ansamblul aspectelor economico-financiare ale unitatii.

Documentele financiar-contabile utilizate în acest scop, numite si documente de sinteza sau conturi anuale, pun în evidenta, cu ajutorul unor indicatori sintetici sub forma recapitulatiilor si centralizarilor, totalitatea aspectelor care pot conduce la formarea unei judecati asupra patrimoniului, situatiei financiare si a rezultatelor unitatii.

Organismul american de normalizare (FASB), în cadrul sau conceptual (1978-1985), considera ca situatiile financiare au vocatia de a furniza informatii utile pentru deciziile de investitii si de credit, si inteligibile, pentru toti cei care au cunostinte rezonabile asupra întreprinderii. Aceste cunostinte trebuie sa fie susceptibile de a ajuta investitorii în evaluarea fluxurilor monetare viitoare.

Cadrul contabil american este mai restrictiv în privinta limitelor situatiilor financiare. În speta, el previne ca informatia contabila nu este destinata sa fie utilizata direct în evaluarea întreprinderilor, ci, mai degraba, sa ajute pe cei care ar dori sa procedeze la aceste evaluari.

Un punct de vedere apropiat de cel al FASB, referitor la obiectivul principal al informarii financiare, îl are si IASC care, în cadrul sau conceptual (1989), afirma ca « obiectivul situatiilor financiare (documente de sinteza) ale unei întreprinderi este sa furnizeze o informare asupra situatiei financiare, performantelor si evolutiei situatiei financiare, care sa fie utila unei game largi de utilizatori, atunci când acestia iau deciziile lor economice ».

Fisiere in arhiva (1):

  • Prezentarea si Analiza Bilantului Contabil.doc