Principii, Postulate si Conventii Contabile

Referat
7.5/10 (4 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 21 în total
Cuvinte : 4852
Mărime: 41.15KB (arhivat)
Cost: 4 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Berheci Maria

Cuprins

Introducere....................................1

Capitolul 1 Postulate contabile.........................3

1.1. Delimitarea spaţiului- postulatul entităţii............3

1.2. Decuparea în timp..................4

1.2.1. Postulatul continuităţii exploatării..........4

1.2.2. Postulatul periodicităţii...........................6

1.2.3. Postulatul independenţei, autonomiei sau specializării exerciţiilor..................6

1.2.4. Postulatul permanenţei metodelor...........7

1.3. Cuantificarea faptelor observate-postulatul unităţii monetare.........8

1.4. Postulatul echilibrului valoric dintre totalul activului şi totalul pasivului....................8

Capitolul 2 Principii contabile.........................9

2.1. Principiul nominalismului monetar.....................9

2.2. Principiul costului istoric..................................10

2.3. Principiul prudenţei..............10

2.4. Principiul prevalenţei economicului asupra juridicului (al „priorităţii” realităţii asupra formei).............................11

2.5. Principii relative la prezentarea şi comunicarea financiară..........12

2.6. Principii aferente postulatului independenţei exerciţiului.............13

2.7. Principii implicate în definirea, măsurarea şi recunoaşterea rezultatului...................14

2.8. Principii tradiţionale.............15

2.9. Principii componente ale imaginii fidele..........15

2.10. Convenţii contabile..........16

Bibliografie.................................19

Extras din document

Obiectivul fundamental al contabilităţii este asigurarea unei imagini fidele asupra situaţiei patrimoniului şi rezultatului exerciţiului. Acesta, se realizează pe baza unor reguli, metode şi proceduri contabile care se fundamentează şi concretizează avându-se în vedere anumite postulate, principii şi convenţii contabile generale.

Practica contabilă a oricărei economii de piaţă nu poate fi concepută fără utilizarea acestor concepte esenţiale, luând în calcul şi faptul că la baza efortului de normalizare stau postulatele, principiile şi normele contabile.

În acest sens, se are în vedere faptul că în activitatea practică majoritatea operaţiilor contabile se bazează pe unul sau mai multe dintre aceste concepte specifice contabilităţii, ceea ce justifică necesitatea existenţei, cunoaşterii şi înţelegerii corecte a conţinutului lor.

Postulatele contabile reprezintă un adevăr fundamental în domeniul contabilităţii care apare ca evident şi deci nu mai este necesară demonstrarea acestuia.

Principiile contabile sunt enunţuri cu un grad mare de generalitate, formulate într-o manieră inductivă, pe baza observării practicilor contabile, şi se constituie ca o teorie contabilă normativă, care indică „cum trebuie” să fie contabilitatea întreprinderii. Şi acestea sunt enunţuri evidente, acceptate ca atare, fără demonstraţie.

După opinia unor autori, principiile contabile reprezintă un ansamblu de enunţuri teoretice, relativ coerente între ele, care se aplică contabilităţii privite ca o construcţie intelectuală, în scopul reprezentării cât mai fidele a unei realităţi.

Principiile contabile au un grad de generalitate mai mic decât al postulatelor, dar mai ridicat în comparaţie cu normele, acestea din urmă fiind de fapt reguli sau metode contabile precise de evaluare, înregistrare, clasificare şi prezentare a informaţiilor financiare.

Principiile contabile se referă cu predilecţie la conţinutul şi calitatea informaţiei contabile furnizate şi publicate prin situaţiile financiare anuale. Cum situaţiile financiare anuale sunt vizate cu prioritate în procesul de standardizare şi armonizare contabilă pe plan mondial, principiile contabile din această categorie sunt, de regulă, expres enumerate şi definite de legislaţiile contabile naţionale.

Pe baza principiilor contabile sunt formulate normele contabile, care ghidează practica contabilă, găsindu-şi astfel o consacrare juridică, explicită sau implicită, prin textele legale.

De asemenea, unii autori denumesc principiile contabile şi convenţii contabile.

Validarea ştiinţifică a principiilor contabile este determinată de modul cum aplicarea acestora asigură o reprezentare cât mai fidelă a realităţii reflectate, deci de raportul concept realitate-reprezentare. Postulatele şi principiile contabile sunt adoptate în mod general, după ce au fost stabilite în urma unui consens sau compromis.

Fiind construcţii mentale, postulatele şi principiile nu pot fi verificate pe cale empirică, de aceea existenţa sau conţinutul unora dintre ele fac obiectul unor discuţii contradictorii, nefiind acceptate în unanimitate. Din acest motiv, în literatura de specialitate sunt prezente diferite structuri ale postulatelor şi principiilor ca ipoteze de observare şi cuantificare.

De asemenea, trebuie avut în vedere şi faptul că rolul postulatelor şi principiilor în contabilitate este diferit de la o ţară la alta.

Preview document

Principii, Postulate si Conventii Contabile - Pagina 1
Principii, Postulate si Conventii Contabile - Pagina 2
Principii, Postulate si Conventii Contabile - Pagina 3
Principii, Postulate si Conventii Contabile - Pagina 4
Principii, Postulate si Conventii Contabile - Pagina 5
Principii, Postulate si Conventii Contabile - Pagina 6
Principii, Postulate si Conventii Contabile - Pagina 7
Principii, Postulate si Conventii Contabile - Pagina 8
Principii, Postulate si Conventii Contabile - Pagina 9
Principii, Postulate si Conventii Contabile - Pagina 10
Principii, Postulate si Conventii Contabile - Pagina 11
Principii, Postulate si Conventii Contabile - Pagina 12
Principii, Postulate si Conventii Contabile - Pagina 13
Principii, Postulate si Conventii Contabile - Pagina 14
Principii, Postulate si Conventii Contabile - Pagina 15
Principii, Postulate si Conventii Contabile - Pagina 16
Principii, Postulate si Conventii Contabile - Pagina 17
Principii, Postulate si Conventii Contabile - Pagina 18
Principii, Postulate si Conventii Contabile - Pagina 19
Principii, Postulate si Conventii Contabile - Pagina 20
Principii, Postulate si Conventii Contabile - Pagina 21

Conținut arhivă zip

  • Principii, Postulate si Conventii Contabile.doc

Alții au mai descărcat și

Standard de Contabilitate IAS 17 - Leasing

PREZENTARE Scopul principal al IAS 17 îl constituie definirea si prezentarea informatiilor referitoare la operatiunile de leasing financiar....

Aspecte privind Contabilitatea Stocurilor în Viziunea IAS 2 și a Reglementărilor Naționale

1. Introducere IAS 2 Stocuri a fost publicat de Comitetul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate în decembrie 1993. El a înlocuit IAS 2...

Principii Contabile Generale

Principiile contabile, parte esenţială a dispozitivului contabil Datorită faptului că este important ca toţi cei care ţin evidenţă contabilă...

Dimensiuni ale Profesiei Contabile în România

I DIMENSIUNI ALE PROFESIEI CONTABILE IN ROMANIA La baza organizarii si conducerii contabilitatii se afla reglementari continute in: • Legea...

Studiu Privind Analiza Principiilor Contabile General Acceptate în România

Introducere: Tema studiului nostru se referă la analiza principiilor contabile general acceptate în România. Una dintre preocupările noastre...

Studiu privind Analiza Principiilor Contabile General Acceptate - Exemplificari

Introducere Principiile contabile sunt reguli sau directive care ajuta producătorii de informaţii contabile la măsurarea, clasificarea si...

Postulatele și Principiile Contabile

Postulatele si principiile contabile Normalizarea contabila este procesul prin care se armonizeaza prezentarea situatiilor financiare, politicile...

IAS 2 - Stocuri

1.Introducere Scopul eseului este acela (1) de a prezenta IAS 2 „ Stocuri”, (2) de a semnala acele prevederi care se aplica si de catre...

Te-ar putea interesa și

Optimizarea Poziției Financiare și a Performanțelor Întreprinderilor între Strategiile de Conservatorism și de Optimism Contabil

CAPITOLUL 1 Abordari în clasificarile contabile internationale si influenta lor asupra evaluarii si proiectarii strategiilor de dezvoltare...

Principiile Contabile

Am ales si tratat cu multa placere si cu mult interes aceasta tema deopotriva fundamentala, utila si pasionanta pentru teoria si practica...

Fuziunea Societăților Comerciale cu Aplicație Practică la SC Tego SA

CAPITOLUL 1 PRINCIPIUL CONTINUITĂŢII ACTIVITĂŢII ŞI CONSECINŢELE SALE ASUPRA EVALUĂRII PATRIMONIULUI 1.1. Importanţa continuităţii activităţii...

Lucrările de Închidere a Exercițiului Financiar

Exercitiul financiar incepe la 1.01 si se incheie la 31.12. In acest scop se intocmesc documentele contabile de sinteza prin care se determina...

Proiecte Economice - Antibiotice SA

Capitolul 1. Studiul de oportunitate a fluxului proiectat Evoluţia societăţii este grevată esenţial pe amplificarea continuă a capacităţii de...

Postulatele și Principiile Contabile

Postulatele si principiile contabile Normalizarea contabila este procesul prin care se armonizeaza prezentarea situatiilor financiare, politicile...

Studiu comparativ privind raportarea financiară în Franța, Belgia, Olanda

1. Aspecte generale ale sistemelor contabile In multe tari se utilizeaza limbaje contabile diferite, dar mai mult decat atat si interpretarea...

Reguli si Principii de Organizare a Contabilitatii Financiare

Organizarea contabilitatii agentilor economici Contabilitatea agentilor economici din Romania este organizata in dublu circuit. Informatiile...

Ai nevoie de altceva?