Principiile Contabilității

Referat
9/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 31 în total
Cuvinte : 10419
Mărime: 85.88KB (arhivat)
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dumitru Bucataru

Cuprins

Cap. 1 Contabilitatea. Obiect. Statut. Metodă 3

1.1 Obiectul contabilității 3

1.2 Statutul contabilității în procesul cunoașterii 4

1.3 Metoda contabilității 7

Cap. 2 Principiile contabilității 9

2.1 Principiile generale ale contabilității 10

2.2 Convenții contabile 13

2.3 Alte principii contabile 24

Cap. 3 Alte abordări ale principiilor contabile 27

Concluzii 30

Bibliografie 31

Extras din document

Capitolul 1. Contabilitatea. Obiect. Statut. Metodă

Contabilitatea este considerată știința și arta stăpânirii afacerilor, ea ocupându-se cu măsurarea, evaluarea, cunoașterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obținute din activitatea persoanelor fizice și juridice.

Așa cum este prevăzut în Legea Contabilității 82/1991 , scopul contabilității este acela de a asigura înregistrarea cronologică și sistematică, prelucrarea, publicarea și păstrarea informațiilor cu privire la poziția financiară, performanța financiară și fluxurile de trezorerie, atât pentru cerințele interne ale acestora, cât și în relațiile cu investitorii prezenți și potențiali, creditorii financiari și comerciali, clienții, instituțiile publice și alți utilizatori.

1.1 Obiectul contabilității

În general, obiectul delimitează aria de existență a problemelor ce se includ în cercetarea unei anumite științe. Cu alte cuvinte, obiectul unei științe reprezintă de fapt răspunsul la întrebarea: Ce studiază știința respectivă, cu ce se ocupă ea?

Literatura de specialitate structurează abordarea conceptuală a obiectului contabilității pe următoarele direcții :

• Din punct de vedere juridic, obiectul contabilității este reprezentat de patrimoniul unui subiect de drept, privit prin prisma relațiilor juridice, adică drepturi și obligații pecuniare ale unei persoane fizice sau juridice, în corelație cu obiectele corespunzătoare.

• Concepția economică definește ca obiect al contabilității circuitul capitalului privit sub aspectul destinației lui (și anume capital fix și capital circulant) și sub aspectul modului de dobândire (capital propriu și capital împrumutat).

• Concepția financiară apreciază că obiectul contabilității îl constituie resursele economice, care acoperă din punct de vedere financiar, toate activele.

Potrivit Legii contabilității 82/1991, obiectul contabilității patrimoniului îl constituie reflectarea în expresie bănească a bunurilor mobile și imobile, inclusiv solul, bogățiile naturale, zăcămintele și alte bunuri cu potențial economic, disponibilitățile bănești, titlurile de valoare, drepturile și obligațiile persoanelor fizice sau juridice, precum și mișcările și modificările intervenite în urma operațiunilor patrimoniale efectuate, cheltuielile, veniturile și rezultatele obinute de acestea.

Profesorul D. Rusu, în lucrarea sa Bazele contabilității, definește obiectul contabilității ca fiind ansamblul mișcărilor de valori, exprimabile în bani, dintr-un perimetru de mică sau mare întindere, precum și raporturile economico-juridice în care unitatea patrimonială este parte și care generează decontări bănești .

Pe de altă parte, prof. E. Horomnea, definea obiectul contabilității ca fiind consemnarea, cuantificarea, prelucrarea și comunicarea în etalon monetar a informațiilor referitoare la averea unei entități economico-sociale, inclusiv ansamblul tranzacțiilor (afacerea) care modifică permanent această structură într-o perioadă de timp determinantă .

Observăm așadar că obiectul contabilității cuprinde două elemente esențiale și inseparabile :

• Averea, ca ansamblu de resurse economice controlate de către întreprindere, în conexiune cu proveniența sau modul de dobândire a acestora;

• Afacerea, ca totalitate a tranzacțiilor, operațiilor și a evenimentelor economice desfășurate de o anumită entitate, în cadrul unui exercițiu financiar.

Pentru a percepe corect dimensiunea și omniprezența obiectului contabilității trebuie să privim în jurul nostru și să inventariem o infinitate de substanțe cu valoare economică, exprimabile în etalon monetar. Toate obiectele care ne înconjoară (clădiri, amfiteatre, bănci, laboratoare, terenuri) constituie un patrimoniu economic, public sau privat, asupra căruia grevează, în mod obligatoriu, un ansamblu de drepturi și obligații cu valoare economică, respectiv patrimoniu juridic.

În concluzie, putem afirma că toate bunurile constituie obiectul contabilității la nivel microeconomic (unitate patrimonială) sau la nivel macroeconomic (contabilitatea națională), de unde și omniprezența contabilității, ca știință a existenței și mișcării valorilor economice separate patrimonial.

1.2 Statutul contabilității în procesul cunoașterii

Într-o lume în care aproape totul se vinde și se cumpără, prezența contabilității a devenit un postulat. În aceste condiții, o adevărată dispută s-a desfășurat și va continua probabil pentru mult timp de aici încolo, în jurul întrebării: Este sau nu știință contabilitatea?

Astfel, lumea cercetătorilor se împarte în două categorii: cei care susțin caracterul științific al contabilității, și cei care o consideră drept tehnică, artă, limbaj, bun social sau chiar „joc social” .

Dacă plecăm de la ideea că arta este un ansamblu de reguli care prezintă interes pentru o profesie sau activitate, atunci putem considera contabilitatea o artă.

Preview document

Principiile Contabilității - Pagina 1
Principiile Contabilității - Pagina 2
Principiile Contabilității - Pagina 3
Principiile Contabilității - Pagina 4
Principiile Contabilității - Pagina 5
Principiile Contabilității - Pagina 6
Principiile Contabilității - Pagina 7
Principiile Contabilității - Pagina 8
Principiile Contabilității - Pagina 9
Principiile Contabilității - Pagina 10
Principiile Contabilității - Pagina 11
Principiile Contabilității - Pagina 12
Principiile Contabilității - Pagina 13
Principiile Contabilității - Pagina 14
Principiile Contabilității - Pagina 15
Principiile Contabilității - Pagina 16
Principiile Contabilității - Pagina 17
Principiile Contabilității - Pagina 18
Principiile Contabilității - Pagina 19
Principiile Contabilității - Pagina 20
Principiile Contabilității - Pagina 21
Principiile Contabilității - Pagina 22
Principiile Contabilității - Pagina 23
Principiile Contabilității - Pagina 24
Principiile Contabilității - Pagina 25
Principiile Contabilității - Pagina 26
Principiile Contabilității - Pagina 27
Principiile Contabilității - Pagina 28
Principiile Contabilității - Pagina 29
Principiile Contabilității - Pagina 30
Principiile Contabilității - Pagina 31

Conținut arhivă zip

  • Principiile Contabilitatii.doc

Alții au mai descărcat și

Principii contabile și imaginea fidelă prin intermediul situațiilor financiare

Unul dintre cei mai mari clasici ai literaturii universale, Goethe, definea contabilitatea ca fiind „una din cele mai ingenioase creaţii ale...

Patrimoniu ca Obiect al Societăților Comerciale

INTRODUCERE Patrimoniu în contabilitatea financiară reprezintă unul din subiectele cele mai fierbinţi şi mai controversate ale ultimilor 10-12...

Structurile Patrimoniale de Activ și de Pasiv

SITUAŢIA PATRIMONIALĂ. ECUAŢIA BILANŢIERĂ. Patrimoniul unei entităţi organizaţionale , ce desfăşoară o anumită activitate economico-socială...

Principiile Contabilitatii

- Principiile contabile fundamentale Principiile contabile ale tarilor cu economie de piata nu mai pot fi concepute astazi fara referinta la...

Contabilitatea Decontarilor cu Tertii

1.Introducere Prin categoria de decontari cu tertii sunt delimitate toate datoriile si creantele fata de terte persoane. De asemenea, sunt incluse...

Contabilitate de Gestiune

Evidenţierea metodelor de evaluare a stocurilor la ieşirea din gestiunea entităţii economice (CMP cu cele două variante- după fiecare intrare şi la...

Postulatele și Principiile Contabile

Postulatele si principiile contabile Normalizarea contabila este procesul prin care se armonizeaza prezentarea situatiilor financiare, politicile...

Postulate și principii contabile

I. INTRODUCERE Potrivit Reglementarilor contabile, puse in acord cu Standardele Internationale de Contabilitate, orice persoana juridica are...

Te-ar putea interesa și

Doctrină și Deontologie Profesională privind Efectuarea Expertizei Contabile

1. CADRUL DE REFERINŢĂ AL MISIUNILOR PRIVIND EXPERTIZA CONTABILĂ 1.1. Conceptul, importanţa, obiectul şi sfera de acţiune a expertizei contabile...

Principii contabile și imaginea fidelă prin intermediul situațiilor financiare

Unul dintre cei mai mari clasici ai literaturii universale, Goethe, definea contabilitatea ca fiind „una din cele mai ingenioase creaţii ale...

Auditarea Situațiilor Financiare

1. CONCEPTUL DE SITUAŢIE FINANCIARĂ 1.1. ARMONIZAREA CONTABILA 1.1.1. NEVOIA DE ARMONIZARE CONTABILA Situaţiile financiare emise de...

De la situația financiară la promovarea întreprinderii

Introducere Aparitia si evolutia contabilitatii ca stiinta, domeniu al practicii sau limbaj de comunicare în lumea afacerilor este strans legata...

Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS, în România și Statele Unite ale Americii

Capitolul I. Noţiuni privind convergenţa şi normalizarea contabilă Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (cunoscute sub acronimul...

Principiile Contabile

Am ales si tratat cu multa placere si cu mult interes aceasta tema deopotriva fundamentala, utila si pasionanta pentru teoria si practica...

Expertiză contabilă

CAPITOLUL 1 Cadrul de referinta al misiunilor privind expertizele contabile 1.1 EXPERTIZA CONTABILA – ATRIBUT AL PROFESIEI CONTABILE Expertiza...

Sisteme Contabile din SUA și Marea Britanie

Introducere Lucrarea de față urmărește să realizeze un studiu comparativ intre sistemul contabil american și cel britanic. Cele două sisteme fac...

Ai nevoie de altceva?