Problema Buget - Control de Gestiune

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Problema Buget - Control de Gestiune.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 11 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

Considerăm o întreprindere constructoare de maşini, care fabrică o gamă variată de produse, pentru fiecare produs folosind mai multe piese, unele dintre ele fiind fabricate în întreprindere, iar altele primite de la furnizori.

Se cunosc următoarele date:

- Produsele prevăzute a se fabrica în anul de program sunt produsele A (comanda nr. 100) B (comanda nr. 101) şi C (comanda nr. 102).

- Materiile prime şi materialele directe necesare fabricării acestor produse sunt piesele a,b şi c dintre care doar piesa a se execută în întreprindere.

- Cantităţile din produsele A,B şi C ce se presupun a fi fabricate şi vândute în totalitate în anul pentru care se întocmeşte bugetul cheltuielilor este: 70.000 buc. A, 60.000 buc. B şi 40.000 buc. C

- Necesarul de piese a, b şi c pe unitatea de produs este: pentru A de 5 buc. a şi 4 buc. b, 2 buc. c , iar pentru B de 3 buc. a, 6 buc. b şi 2 buc. c, iar pentru C de 7 buc. a, 3 buc. b şi 3 buc. c.

1) BUGETUL PRODUCŢIEI

Tabelul 1

Produsul Producţia Piesa a (bucăţi) Piesa b (bucăţi) Piesa c (bucăţi)

(comanda) (bucăţi) Necesar pe un produs Necesar total Necesar pe un produs Necesar total Necesar pe un produs Necesar total

(3 = 1 ´ 2) (5 = 1 ´ 4) (7 = 1 ´ 6)

0 1 2 3 4 5 6 7

A(100) 70000 5 350000 4 280000 2 140000

B(101) 60000 3 180000 6 360000 2 120000

C(102) 40000 7 200000 3 160000 3 120000

Total x x 730000 x 800000 x 380000

2) „BUGETUL CHELTUIELILOR CU MATERII PRIME”

Se folosesc datele din “Bugetul producţiei” şi cunoscând costul materiilor prime:

- costul de producţie pentru piesa a = 23,45 lei;

- preţul de aprovizionare pentru piesa b = 29,33 lei,

- preţul de aprovizionare pentru piesa c = 26,32 lei,

BUGETUL CHELTUIELILOR CU MATERIILE PRIME

Tabelul 2

Produs Consum piese a Consum piese b Consum piese c Total

(comandă) Cantitate Preţul Cantitate Preţul Cantitate Preţul (3 + 6 + 9)

(bucăţi) unitar (lei) total (bucăţi) unitar total (bucăţi) unitar total (lei)

(lei) (lei) (lei) (lei) (lei)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A (100) 350000 23.45 8207500 280000 29.33 8212400 140000 26.32 3684800 20104700

B (101) 180000 23.45 4221000 360000 29.33 10558800 120000 26.32 3158400 17938200

C (102) 200000 23.45 4690000 160000 29.33 4692800 120000 26.32 3158400 12541200

Total 730000 17118500 800000 23464000 380000 10001600 50584100

3) „BUGETUL CHELTUIELILOR CU MANOPERA DIRECTĂ”.

a) Cheltuieli cu salariile directe pe unitatea de operaţii

Tabelul 3

Nr. Secţia Piesa Operaţia Norma de timp în Tarif salarii Cheltuieli cu salariile

crt. sau ore pe unitate în lei pe pe oră – total secţie

produsul oră operaţie

1 Prelucrări mecanice a Debitare 0.17 18.9 3.213

Strunjire 0.11 19.3 2.123

Frezare 0.11 18.7 2.057

Tratare 0.11 18.7 2.057

Control 0.06 16.8 1.008

Total a 0.56 X 10.46 18.68

Nr piese a /produs A 5 10.46 52.29

Nr piese a/ produs B 3 10.46 31.37

Nr piese a/ produs C 7 10.46 73.21

2 Montaj A Asamblare 0.4 18.1 7.24

Reglare 0.3 17.9 5.37

Control 0.2 17.9 3.58

Total A 0.9 X 16.19 17.99

B Asamblare 0.47 18.1 8.51

Sudură 0.11 18.6 2.05

Reglare 0.17 17.9 3.04

Control 0.12 17.9 2.15

Total B 0.87 x 15.74 18.10

C Asamblare 0.4 18.1 7.24

Sudură 0.13 18.6 2.42

Reglare 0.16 17.9 2.86

Control 0.12 17.9 2.15

Total C 0.81 x 14.67 18.11

b) Cheltuieli cu salariile directe pe total producţie

Secţia Produsul Cantitate (buc.) Cheltuieli cu salariile pe unitatea de produs Total cheltuieli cu salariile Total contribuţii aferente salariilor Total

(2´3) (4+5)

0 1 2 3 4 5 6

Prelucrări mecanice A 70000 52.29 3660300 1537326 5197626

B 60000 31.37 1882440 790625 2673065

C 40000 73.21 2928240 1229861 4158101

x x X 8470984 3557813 12028797

Montaj A 70000 16.19 1133300 475986 1609286

B 60000 15.74 944640 396749 1341389

C 40000 14.67 586800 246456 833256

x x x 2664740 1119191 3783931

TOTAL GENERAL x x x 11135724 4677004 15812728

Tabelul 5

c) Cheltuieli cu salariile directe şi contribuţiile aferente pe total producţie şi pe unitatea de produs

Tabelul 6

Produs Cantitate Pe unitate de produs Pe total produs

Salarii directe Total contribuţii aferente salariilor Salarii directe Total contribuţii aferente salariilor

A 70000 68.48 28.76 4793600 2013312

B 60000 47.12 19.79 2827080 1187374

C 40000 87.88 36.91 3515040 1476317

TOTAL x x x 11135720 4677002

4) „BUGETUL CHELTUIELILOR PENTRU ACTIVITATEA AUXILIARĂ”

Pe lângă secţiile de producţie principale, funcţionează şi 2 secţii auxiliare de producţie: „Atelierul de întreţinere şi reparaţii” şi „Centrala termică”.

Fisiere in arhiva (1):

  • Problema Buget - Control de Gestiune.doc