Proceduri de Executare Silita

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Proceduri de Executare Silita.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 29 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

1.ASISTENTA IN PROCEDURA EXECUTARII SILITE

Prezentarea de fata are in vedere prevederile legale in vigoare la data de 1 martie 2007.

Legislatie aplicabila in domeniu:

_ Codul de procedura civila, republicat in M.Of. nr. 177/26.07.1993, modificat si

completat de:

 Ordonanta nr. 13/1998 privind modificarea si completarea Codului de

procedura civila, publicata in M.Of. 40/30.01.1998;

 Ordonanta de urgenta nr. 138/2000 pentru modificarea si completarea

Codului de procedura civila, publicata in M.Of. 479/02.10.2000;

 Ordonanta de urgenta nr. 58/2003 privind modificarea si completarea

Codului de procedura civila, publicata in M.Of. 460/28.06.2003;

 Legea nr. 195/2004 pentru aprobarea OUG nr. 58/2003 privind

modificarea si completarea Codului de procedura civila, publicata in

Monitorul Oficial nr. 470 din 26 mai 2004;

 Legea nr. 219/2005 privind aprobarea O.U.G. nr. 138/2000 pentru

modificarea si completarea Codului de procedura civila, publicata in M.

Of. nr. 609 din 14 iulie 2005;

 Legea nr. 459/2006 pentru modificarea si completarea Codului de

procedura civila, publicata in M. Of. nr. 994/13.12.2006

_ Codul civil din 1864 republicat in Brosura din 01.01.1997.

Notiune:

Executarea silita este procedura prin mijlocirea careia creditorul, titular al dreptului

recunoscut printr-o hotarare judecatoreasca sau prin alt titlu executoriu, constrange – cu

concursul organelor competente – pe debitorul sau care nu isi executa de buna voie

obligatiile decurgand dintr-un asemenea titlu, de a si le aduce la indeplinire in mod silit.

I. Participantii la executarea silita

Sunt participanti la executarea silita: partile, organele de executare si instanta

judecatoreasca.

Partile in faza executarii silite sunt debitorul urmarit, creditorul urmaritor si tertele

persoane care participa la aceasta faza.

Potrivit legii sunt organe de executare: executorii judecatoresti, organele fiscale, care

asigura executarea silita a creantelor bugetare, executorii bancari, executorii din cadrul

Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului.

Prin Legea nr. 459/2006 a fost sporit rolul activ al organelor de executare in indeplinirea

atributiilor ce le revin in cadrul acestei proceduri, pentru realizarea integrala si cu

celeritate a obligatiilor prevazute in titlul executoriu si pentru respectarea dispozitiilor legii,

a drepturilor partilor si ale altor persoane interesate.

II. Titlurile executorii

Titlul executoriu este inscrisul care permite punerea in executare silita a creantei pe care

o constata. Potrivit legislatiei actuale principalele titluri executorii sunt urmatoarele:

 hotararile judecatoresti

 actele autentificate de notarul public

 hotararile arbitrale

 hotararile judecatoresti straine

 efectele de comert – cambia, biletul la ordin, cecul

 decizia de imputare

Prin recenta modificare se prevede expres obligatia executorului de a remite personal

creditorului sau reprezentantului acestuia titlul executoriu, mentionand pe acesta cauza

restituirii si partea de obligatie ce a fost executata.

Daca titlul executoriu nu contine suficiente criterii in functie de care se poate actualiza

valoarea obligatiei, organul de executare va trebui sa actualizeze obligatia in functie de

rata inflatiei, aceasta fiind calculata de la data cand hotararea judecatoreasca a devenit

executorie sau, pentru celelalte titluri, de la data cand creanta a devenit exigibila si pana

la data platii efective a obligatiei cuprinse in oricare dintre aceste titluri.

Pana in prezent, actualizarea obligatiei se facea in functie de cursul monedei la data platii

respectivei obligatii.

III. Caracterele creantei ce urmeaza a fi executata

Potrivit art. 379 din C. Proc. Civ. orice urmarire nu se va realiza decat pentru o creanta

certa, lichida si exigibila, indiferent daca urmarirea silita va avea ca obiect bunuri mobile

sau bunuri imobile.

Este certa creanta a carei existenta rezulta din insusi actul de creanta sau si din alte acte,

chiar neautentice, emanate de la debitor sau recunoscute de acesta (art. 379 alin. 3

C.proc.civ.).

Este lichida creanta al carei cuantum este determinat prin insusi actul de creanta sau si a

altor acte neautentice, fie emanand de la debitor, fie recunoscute de acesta, fie opozabile

lui in baza unei dispozitii legale sau a stipulatiilor continute in actul de creanta.

IV. Obiectul executarii silite

Art. 3712 din Cod proc.civ. prevede ca pot fi executate silit obligatiile care au ca obiect

plata unei sume de bani, predarea unui bun ori a folosintei acestuia, desfiintarea unei

constructii, plantatii ori a altor lucrari sau luarea unei alte masuri admise de lege.

In principiu, executarea silita nu are ca obiect decat bunurile ce apartin debitorului. Prin

exceptie, executarea silita poate avea ca obiect bunurile altei persoane decat debitorul,

ca in urmatoarele cazuri:

 urmarirea silita pornita de un creditor a carui creanta este garantata cu o ipoteca

asupra unui imobil, imobil care se afla in mainile altei persoane decat debitorul;

 privilegiul statului la creantele bugetare consacrat de art. 1725 C.civ. Prevederile

art. 1725 C.civ. se vor aplica coroborat cu dispozitiile art. 166 din Codul de

procedura fiscala care prevede in rangul 4 al ordinei de preferinta creantele

statului provenind din impozite, taxe, contributii si alte sume stabilite potrivit legii,

iar in rangul 5 creantele rezultand din imprumuturi acordate de stat.

Sub supravegherea organului de executare, creditorul si debitorul pot conveni ca

executarea silita sa se efectueze, in total sau in parte, numai asupra veniturilor banesti

ale debitorului, ca vanzarea bunurilor supuse urmaririi sa se faca prin buna invoiala sau

ca plata obligatiei sa se faca in alt mod admis de lege.

V. Incuviintarea executarii silite

Potrivit legii, instanta de executare este judecatoria.

Dupa obtinerea titlului executoriu, creditorul se va adresa cu o cerere de executare silita

executorului judecatoresc din circumscriptia judecatoriei unde urmeaza a se efectua

executarea ori executorului judecatoresc din circumscriptia judecatoriei unde se afla

bunurile urmaribile.

Fisiere in arhiva (1):

  • Proceduri de Executare Silita.doc

Alte informatii

Referatul se refera la procedurile de executaer silita in contabilitatea fiscala. Contine TITLUL VIII "Colectarea creantelor fiscale" din Codul de Procedura Fiscala