Produse si Servicii XBRL

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Produse si Servicii XBRL.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 15 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

Produse și servicii XBRL: Invoke XBRL Software Suite

1. Introducere

XBRL este un standard internațional creat de XBRL International, un consorțium cu mai mult de 400 membri din toată lumea, reprezentând companii publice și private, agenții guvernamentale și agenții de reglementare.

XBRL este rezultatul unei inițiative internaționale, susținută de aproximativ 200 de organizații comerciale, de reglementare și de guvern. Comunitatea este localizată la www.xbrl.org, iar istoria începe în SUA, prin Charles Hoffman, membru AICPA (Institutul American al Contabililor Publici Autorizați), în aprilie 1998.

XBRL utilizează XML (Extensible Markup Language), metalimbaj utilizat pentru descrierea datelor, pentru a descrie, la rândul său, informații financiare mai ușor de înțeles, nu numai pentru oameni, ci și pentru alte produse software.

Câteva dintre abordările XBRL sunt redate în cele le urmează:

• Corporație internațională condusă de piața de raportare a informațiilor în format standard.

• Platformă pentru standarde de raportare corporativă deja adoptate de IASB pentru IFRS.

• Realitate de piață, cu o largă și accelerată adoptare a reglementărilor din întreaga lume.

• Un instrument care poate îmbunătăți calitatea și eficiența raportărilor de afaceri.

• Modalitate de a consolida analiza informațiilor conținute în rapoartele de afaceri.

Standardul XBRL creează o legătură între tehnologiile informaționale (XML) și standardele contabilității (GAAP). Această legatură se exprimă prin prisma faptului că o taxonomie XBRL este o traducere a GAAP-urilor în documente XML. Astfel cele 2 concepte cheie în XBRL sunt: taxonomia și documentele standard.

Taxonomiile sunt seturi de norme care acoperă datele ce trebuie să fie incluse într-un raport, atributele cu care fiecare element de date trebuie să se conformeze și ce reguli ar trebui să fie folosite pentru a calcula fiecare valoare. Jurisdicțiile naționale au reglementări contabile diferite, astfel încât fiecare poate avea propria taxonomie pentru raportarea financiară. Taxonomiile larg răspândite includ IFRS, US-GAAP, FINREP, etc.

Documentele sunt rapoartele pe care conțin realitatea financiară în sine, în format electronic creat în conformitate cu normele de XBRL. Ele sunt pregătite de emitenți de raport și corespund actualelor documentele financiare, cum ar fi bilanțurile sau declarațiile de venit.

2. XBRL în lume

XBRL s-a dezvoltat rapid la nivel mondial mai ales prin intermediul unei rețele de jurisdicţiile naţionale: instituții de reglementare, naţionale şi internaţionale (cum ar fi HM Revenue and Customs în Marea Britanie), mecanisme de reglare a standardelor (cum ar fi Comitetul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate(IASCF)), firmele de contabilitate; comercianţii de software, precum şi alte părţi interesate - un total de peste 600 de companii membre în 2009.

Până în 2011 fiecare companie din China, Japonia şi Statele Unite va trebui să raporteze informațiile financiar contabile, atât autorităţii de reglementare, cât şi public, folosind XBRL. Un număr foarte semnificativ de instituţiile financiare din statele membre ale UE trebuie să raporteze în XBRL, în scopuri de supraveghere. Bursele de valori din întreaga lume adoptă XBRL pentru informaţiile companiei, inclusiv cele din India şi Africa de Sud. Fiecare companie din Spania, Belgia, Singapore şi Danemarca furnizeaza deja rapoartele anuale în XBRL sau vor adopta acest lucru până în 2011. În 2011, fiecare companie din Marea Britanie va depune situaţiile sale financiare folosind inline XBRL. IASCF a pus la dispoziție taxonomii XBRL disponibile pentru standardele de contabilitate, care sunt aprobate pentru utilizarea în 110 - 120 de ţări.

Multe companii care folosesc XBRL au văzut, de asemenea, potenţialul său și pentru scopuri interne: compararea performanţelor în ani diferiţi sau între diferitele sectoare, de exemplu. În cazul în care raportarea informaţiilor este raportase face în mod public, ca şi în Statele Unite, există perspective puternice pentru analişti de afaceri să utilizeze informaţii structurate XBRL ca bază pentru deciziile de investiţii şi de modelare. „Disponibilitatea informaţiilor publice într-un format electronic uşor de citit se va dovedi a fi de o valoare enormă pentru comunitatea de afaceri. Cu toate acestea, încă această formă de analiză a informaţiilor de afaceri este într-un stadiu incipient.”

3. Dezvoltarea XBRL în Uniunea Europeană

În contextul punerii în aplicare a standardelor internaţionale de contabilitate şi de îmbunătăţire a raportării financiare, Uniunea Europeană a decis să sprijine un proiect, care a început de la 1 februarie 2004 pâna la 31 ianuarie 2006,care să permită accelerarea dezvoltării XBRL în UE. Proiectul de 2 ani finanţat de către UE a ajutat la îmbunătăţirea gradului de cunoaștere şi asistarea membrilor UE în formarea jurisdicţiilor locale. Proiectul a fost compusă din patru pachete:

• Imbunătăţirea gradului de cunoaştere

• Stabilirea şi dezvoltarea jurisdicţii locale

• Furnizarea unor instrumente Internet pentru colaborare în comunitatea UE

• Sprijin în realizarea secretariatelor permanente

Secretariatele permanente sunt o echipă special creată pentru a lucra cu XBRL Internaţional şi jurisdicţii europene, în scopul de a gestiona proiectul XBRL în Europa. IASCF (Comitetul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate) a lansat versiunea finală a taxonomiei IFRS-GP în mai 2005, care reprezintă Standardele Internaţionale de Raportare Financiară cu scop general pentru entităţile cu scop lucrativ și care încorporează cerinţe suplimentare pentru bănci şi instituţii financiare. Ea a fost tradusă în germană, italiană şi portugheză.

XBRL în România

România continuă să îşi îndeplinească angajamentul faţă de dezvoltarea economică durabilă şi îşi asumă măsurile necesare pentru atingerea obiectivelor europene majore macro-economice în contextul economiei moderne, globale.

Fisiere in arhiva (1):

  • Produse si Servicii XBRL.doc