Profesia Contabilă în Lume și în România

Referat
8/10 (3 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 23 în total
Cuvinte : 7042
Mărime: 42.18KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lector dr. Nistor Cristina Silvia
Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor Specializarea Finanţe – Bănci

Extras din document

INTRODUCERE

Contabilitatea este ştiinţa şi arta stăpânirii afacerilor, obiectivul ei fiind "măsurarea, evaluarea, cunoaşterea, gestiunea şi controlul activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, precum şi a rezultatelor obţinute din activitatea persoanelor fizice şi juridice", în acest scop "trebuie să asigure înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea, publicarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la poziţia financiară, performanţa financiară şi fluxurile de trezorerie, atât pentru cerinţele interne ale acestora, cât şi în relaţiile cu investitorii prezenţi şi potenţiali, creditorii financiari şi comerciali, clienţii, instituţiile publice şi alţi utilizatori" (Legea contabilităţii nr.82/1991, republicată în iunie 2007, art.2, al (1).

Profesia contabilă este una singură şi este formată din mai multe activităţi: activitatea de ţinere a contabilităţi, de elaborare şi prezentare a situaţiilor financiare, de audit, evaluare, alte servicii contabile etc.

Deoarece profesia contabilă este foarte importantă pentru dezvoltarea societăţii, vom încerca să abordam unele aspecte generale legate de aceasta cat si o succinta prezentare a organismelor implicate in reglementarea si armonizarea sistemului contabil in Romania si UE.

Importanţa contabilităţii în economia modernă este evidentă. Aşa se face că organisme din Uniunea Europeană şi de pretutindeni se ocupă de organizarea şi funcţionarea contabilităţii ca o componentă fundamentală a afacerilor.

Organismele specializate în contabilitate sunt:

- Corpul Experţilor contabili şi Contabililor autorizaţi din România (CECCAR);

- Comitetul pentru Reglementarea Contabilităţii (ARC);

- Federaţia Experţilor Contabili (FEE);

- Federaţia internaţională a Contabililor (IFAC);

- Grupul Consultativ European pentru Raportare Financiară (EFERAG);

- Consiliul pentru Raportare Financiară (FRC);

- Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate (IASB);

- Fundaţia Comitetului pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate (IASCF);

- Consiliul pentru Interpretarea Standardelor Contabile (SEC).

La toate acestea se adaugă comisii, consilii, asociaţii etc. zonale şi internaţionale, inclusiv din afara Europei.

Organizarea contabilă şi asigurarea ei corespunzător pretenţiilor europene este totuşi atributul fiecărei persoane juridice deţinătoare şi administrator de patrimoniu, iniţiatoare şi decizionară de acte comerciale, economice şi băneşti pentru că, după cum spune Legea contabilităţii (nr.82/1991, republicată 2007), contabilitatea nu trebuie confundată sau redusă la întocmirea şi clasarea de documente sau alte înscrisuri, ci la conducerea financiară a societăţilor şi instituţiilor, într-o manieră care să corespundă exigenţelor actuale: integrarea europeană, libera circulaţie a bunurilor şi a banilor, transparenţă în utilizarea resurselor şi a fondurilor comunitare, întărirea capacităţii de rezilienţă financiară într-o economie concurenţială şi plină de obstacole.

Instrumente de lucru uzuale:

- I.A.S. – Standardele Internaţionale de Contabilitate;

- I.F.R.S. – Standardele Internaţionale de Raportare financiară;

- I.P.S.A.S.– Standardele Internaţionale de Contabilitate pentru Sectorul Public;

- I.S.A. – Standardele Internaţionale de Audit.

1.Principalele organisme implicate in sistemul contabil din Romania si din lume

1.1 Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania (CECCAR)

Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România este persoana juridică de utilitate publică si autonomă, din care fac parte experţii contabili şi contabilii autorizaţi, în condiţiile prevăzute de lege.

CECCAR, prin delegaţia primită din partea autorităţii publice, acordă şi retrage dreptul de exercitare a profesiei de expert contabil şi de contabil autorizat şi are dreptul să controleze competenţa şi moralitatea membrilor săi.

Membrii CECCAR, potrivit actului normativ de înfiinţare, îşi aleg organele de conducere care să îi reprezinte în faţa autorităţii publice, precum şi în raporturile cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi străinătate.

Organele centrale de conducere ale Corpului sunt:

1. Conferinţa Naţională a experţilor contabili şi contabililor autorizaţi

2. Consiliul Superior al Corpului

3. Biroul permanent al Consiliului Superior

Activităţile CECCAR se desfăşoară în cadrul: secţiunilor, comisiilor, departamentelor şi Secretariatului general, subordonate Biroului permanent al Consiliului Superior al Corpului.

Secţiunile CECCAR au următoarele atribuţii principale:

a) organizează examenele de admitere pentru accesul la profesia de expert contabil si contabil autorizat, conform regulamentului elaborat de Consiliul Superior, avizat de Ministerul Finanţelor şi de Ministerul Educaţiei Naţionale şi aprobat prin hotărâre a Guvernului;

- ţin evidenţa persoanelor care au promovat examenul de admitere şi se află în perioada de stagiu, potrivit normelor aprobate de Consiliul Superior;

b) organizează examinarea persoanelor fizice străine care urmează să exercite activitatea de expert contabil sau contabil autorizat în România asupra cunoaşterii legislaţiei naţionale în domeniile fiscal, contabil şi al organizării şi funcţionării societăţilor comerciale;

c) organizează activitatea de stagiu şi examenul de aptitudini pentru dobândirea calităţii de expert contabil şi contabil autorizat

d) elaborează, potrivit legii, normele privind activitatea şi conduita etică a experţilor contabili şi a contabililor autorizaţi

e) asigură respectarea normelor legale de către experţii contabili şi contabilii autorizaţi ce îşi desfăşoară activitatea individual, ca asociaţi într-o societate comercială de expertiză contabilă sau ca salariaţi/colaboratori ai societăţii de expertiză;

f) urmăresc modul de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei

g) colaborează la elaborarea planului tematic al revistei Corpului şi a planului tematic al publicaţiilor proprii de specialitate;

h) verificărespectarea, de către filialele Corpului, a condiţiilor legale de înscriere în Tabloul Corpului a persoanelor fizice şi juridice, pe baza documentelor transmise de către acestea;

i) soluţionează, în termen de 30 de zile de la înregistrare, contestaţiile formulate de către membrii Corpului, referitoare la:

i1) respingerea de către filiale a cererii de înscriere în Tabloul CECCAR;

i2) autorizarea încetării provizorii a calităţii de membru al CECCAR;

i3) radierea din Tabloul Corpului, în cazurile prevăzute de regulament;

i4) neînregistrarea în Tabloul CECCAR de către filiale a sediilor secundare ale societăţilor comerciale de expertiză contabilă recunoscute de Corp.

Preview document

Profesia Contabilă în Lume și în România - Pagina 1
Profesia Contabilă în Lume și în România - Pagina 2
Profesia Contabilă în Lume și în România - Pagina 3
Profesia Contabilă în Lume și în România - Pagina 4
Profesia Contabilă în Lume și în România - Pagina 5
Profesia Contabilă în Lume și în România - Pagina 6
Profesia Contabilă în Lume și în România - Pagina 7
Profesia Contabilă în Lume și în România - Pagina 8
Profesia Contabilă în Lume și în România - Pagina 9
Profesia Contabilă în Lume și în România - Pagina 10
Profesia Contabilă în Lume și în România - Pagina 11
Profesia Contabilă în Lume și în România - Pagina 12
Profesia Contabilă în Lume și în România - Pagina 13
Profesia Contabilă în Lume și în România - Pagina 14
Profesia Contabilă în Lume și în România - Pagina 15
Profesia Contabilă în Lume și în România - Pagina 16
Profesia Contabilă în Lume și în România - Pagina 17
Profesia Contabilă în Lume și în România - Pagina 18
Profesia Contabilă în Lume și în România - Pagina 19
Profesia Contabilă în Lume și în România - Pagina 20
Profesia Contabilă în Lume și în România - Pagina 21
Profesia Contabilă în Lume și în România - Pagina 22
Profesia Contabilă în Lume și în România - Pagina 23

Conținut arhivă zip

  • Profesia Contabila in Lume si in Romania.doc

Alții au mai descărcat și

Locul și Rolul CECCAR în Dezvoltarea Profesiunii Contabile în România

INTRODUCERE “Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România a devenit o organizaţie extraordinară, dar nu numai datorită...

Expertiza Contabilă

INTRODUCERE Se cunoaşte faptul că sistemul contabil din România se află, încă din 1991, într-o perioadă de reformă care afectează aspectele sale...

Sisteme Contabile Comparate - Marea Britanie, Japonia

Patru caracteristici ale economiei britanice din secolul al XIX-lea au influenţat în mod decisiv dezvoltarea contabilităţii: dezvoltarea...

Etica expertului contabil în contextul misiunii de examinare a contabilității

Introducere Lumea este într-o continuă evoluție, piața muncii este într-o continuă schimbare, la fel și nevoile utilizatorilor de informații....

Contabilitatea Operatiunilor Generate de Divizarea Societatilor Comerciale - Studiu de Caz

Aspecte generale ale operaţiunilor de divizare Restructurarea, retehnologizarea, dorinţa de sporire a gradului de profitabilitate sau existenţa...

Deontologia Expertului Contabil, cu Studiu de Caz pe un Raport de Expertiza Contabila

CAPITOLUL I - Organizarea şi desfăşurarea activităţii contabililor autorizaţi şi experţilor contabili Contabilul autorizat este persoana care a...

Documente Contabile - Notiune, Importanta, Clasificare

CAPITOLUL I NOŢIUNEA DE DOCUMENTE CONTABILE 1.1. Documente contabile-definiţie. Documentele contabile sunt acte scrise cuprinzând informatii...

Deontologia Expertului Contabil

Deontologia expertului contabil Deontologia reprezintă un ansamblu de reguli de drept aplicabile în exercitarea unei profesii. Termenul de...

Ai nevoie de altceva?