Proiect de Contabilitate si Informatica - Intocmirea unui Plan de Credite la o Banca

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Proiect de Contabilitate si Informatica - Intocmirea unui Plan de Credite la o Banca.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 33 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 6 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

INTRODUCERE 3
CAPITOLUL 1: Sistemul bancar
1.1. Instituţii financiar-bancare: apariţie, funcţii. Rolul băncilor comerciale în cadrul sistemului
bancar actual 4
1.2. Tipuri de bănci 5
1.3. Sistemul financiar-bancar şi de asigurări existent în România 6
CAPITOLUL 2: Creditul bancar
2.1. Conţinutul, trăsăturile şi clasificarea creditului 7
2.2. Creditul bancar. Forme şi funcţii 12
2.2.1. Caracteristicile şi formele creditului bancar 12
2.2.2. Funcţiile creditului bancar 14
CAPITOLUL 3: Studiu privind acordarea unui credit de către BCR SA
3.1. S.C.PROFIT S.R.L.-prezentare generală 15
3.2. Analiza economico-financiară 20
3.2.1. Analiza situaţiei economice în contextul pieţei 20
3.2.2. Analiza financiară 21
3.3. Planul de afaceri 21
3.3.1. Proiectul şi obiectivele lui 21
3.3.2. Evaluarea investiţiei 21
3.3.3. Informaţii privind datele de desfacere şi promovarea produselor 22
3.3.4. Informaţii financiare privind activitatea trecută a firmei 23
3.3.5. Planul de finanţare a investiţiei şi proiectele financiare pentru perioada de
rambursare a creditului 23
CONCLUZII 32
BIBLIOGRAFIE 33

Extras din document

INTRODUCERE

Economia de piaţă presupune în mod necesar existenţa unui sistem bancar care să asigure mobilizarea tuturor disponibilităţilor monetare ale economiei şi orientarea lor temporară în desfăşurarea de activităţi economice eficiente.

Prin activitatea desfăşurată de bănci, de colectare de resurse financiare concomitent cu plasarea acestora spre unităţile care resimt nevoi temporare suplimentare, acestea îndeplinesc un rol important de intermediere bancară. În acest sens, creditul devine instrument activ în stimularea dezvoltării economiei, prin intermediul lui încurajându-se acţiunea anumitor fenomene, în funcţie de obiectivele urmărite a se realiza.

Creditul este indispensabil economiei, de aceea modul de acordare a acestuia are o importanţă majoră, aici intervenind funcţia băncii de analist financiar pentru a orienta resursele spre cele mai eficiente plasamente.

În angajarea resurselor lor, băncile se confruntă cu o serie de riscuri:

1 riscul de nerambursare;

2 riscul lipsei de lichiditate;

3 riscul variaţiei ratei dobânzii pe piaţă;

4 riscul de capital;

5 riscul repatrierii capitalului în condiţiile creditării externe (riscul valutar şi riscul de ţară).

Acordând credite banca îşi asumă mai multe tipuri de riscuri, acestea fiind determinate fie de calitatea celui care face împrumutul, fie de evoluţia economică generală, fie de structura generală a băncii.

Se cunoaşte faptul că performanţa bancară are două dimensiuni: rentabilitate şi risc, iar managementul bancar urmăreşte maximizarea performanţelor bancare prin armonizarea următoarelor obiective: maximizarea rentabilităţii băncii, minimizarea expunerii la risc şi încadrarea în normele de calitate şi comportament prudenţial.

Considerarea tuturor riscurilor este un fapt necesar şi important pentru fiecare bancă, dar în condiţiile amplitudinii procesului de recreditare, cunoaşterea, evitarea şi prevenirea lor este de o deosebită relevanţă la nivel naţional.

CAPITOLUL I

SISTEMUL BANCAR

1.1. Instituţii financiar-bancare: apariţie, funcţii. Rolul băncilor comerciale în cadrul sistemului bancar actual.

Instituţiile implicate în asigurarea legăturii sectorului monetar, cu economia, prin intermediul pieţei monetare şi a pieţei capitalurilor, sunt denumite intermediari financiari, din care fac parte sectorul bancar şi instituţiile financiare nebancare, cum ar fi casele de afaceri, societăţi de construcţii, companii de asigurări, fonduri de pensii, trusturi de investiţii.

Băncile au apărut cu multe secole în urmă; iniţial, activităţile bancare s-au limitat la păstrarea valorilor imobiliare ce le erau încredinţate şi la executarea plăţilor ordonate de clienţi. Forma modernă de organizare a unităţilor bancare a fost prefigurată de Banca din Amsterdam (1609) şi apoi de Banca Angliei (1694). Datorită unui amplu proces de dezvoltare şi perfecţionare, băncile contemporane şi ceilalţi intermediari financiari s-au impus in ultimul secol ca un agent economic angrenat foarte activ.

Băncile, instituţiile financiare, societăţile de asigurări – private, publice, mixte – reprezintă acel agent economic agregat care îndeplineşte rolul de intermediar financiar între ceilalţi agenţi economici, gestionează instrumentele monetare şi pârghiile financiare ale unei ţări.

Serviciile financiar - bancare, indiferent de forma de proprietate a celor care le prestează, se desfăşoară pe bază comercială, lucrativă. Băncile au îndeplinit şi îndeplinesc două categorii de funcţii: active şi pasive.

Principala funcţie activă a băncilor comerciale constă în acordarea de împrumuturi solicitanţilor care întrunesc condiţiile de bonitate financiară: capacitate economică a unei persoane fizice sau juridice de a restitui, la scadenţă, creditele contractate împreună cu dobânzile aferente, respectiv încrederea pe care o inspiră un solicitant de credite.

Împrumuturile se acordă fie pe seama capitalurilor proprii ale băncilor, fie pe cea a soldului activ rezultat din diferenţa relativ permanentă dintre depunerile clienţilor şi restituirile medii solicitate de aceştia la un moment dat.

Băncile mai desfăşoară şi alte servicii bancare active: gestionarea conturilor deponenţilor, organizarea înfiinţării de societăţi comerciale şi plasarea titlurilor de valoare ale acestora.

Principala funcţie pasivă a organizaţiilor financiar - bancare şi de asigurări se referă la primirea spre păstrare a economiilor populaţiei şi agenţilor economici nonfinanciari (depozitul). Alte funcţii pasive îndeplinite de instituţiile bancare constau în: primirea de depuneri a unor clienţi pentru a executa din ele diferite plăţi la ordinele acestora, conducerea operaţiunilor de casă ale întreprinderilor şi instituţiilor care solicită acest lucru.

Fisiere in arhiva (1):

  • Proiect de Contabilitate si Informatica - Intocmirea unui Plan de Credite la o Banca.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA ,,SPIRU HARET” FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR-CONTABIL SPECIALIZAREA: CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE CENTRUL TERITORIAL TÂRGU-JIU