Proiect de Contabilitate si Informatica - Intocmirea unui Plan de Credite la o Banca

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 33 în total
Cuvinte : 11119
Mărime: 55.75KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
UNIVERSITATEA ,,SPIRU HARET” FACULTATEA DE MANAGEMENT FINANCIAR-CONTABIL SPECIALIZAREA: CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE CENTRUL TERITORIAL TÂRGU-JIU

Cuprins

INTRODUCERE 3

CAPITOLUL 1: Sistemul bancar

1.1. Instituţii financiar-bancare: apariţie, funcţii. Rolul băncilor comerciale în cadrul sistemului

bancar actual 4

1.2. Tipuri de bănci 5

1.3. Sistemul financiar-bancar şi de asigurări existent în România 6

CAPITOLUL 2: Creditul bancar

2.1. Conţinutul, trăsăturile şi clasificarea creditului 7

2.2. Creditul bancar. Forme şi funcţii 12

2.2.1. Caracteristicile şi formele creditului bancar 12

2.2.2. Funcţiile creditului bancar 14

CAPITOLUL 3: Studiu privind acordarea unui credit de către BCR SA

3.1. S.C.PROFIT S.R.L.-prezentare generală 15

3.2. Analiza economico-financiară 20

3.2.1. Analiza situaţiei economice în contextul pieţei 20

3.2.2. Analiza financiară 21

3.3. Planul de afaceri 21

3.3.1. Proiectul şi obiectivele lui 21

3.3.2. Evaluarea investiţiei 21

3.3.3. Informaţii privind datele de desfacere şi promovarea produselor 22

3.3.4. Informaţii financiare privind activitatea trecută a firmei 23

3.3.5. Planul de finanţare a investiţiei şi proiectele financiare pentru perioada de

rambursare a creditului 23

CONCLUZII 32

BIBLIOGRAFIE 33

Extras din document

INTRODUCERE

Economia de piaţă presupune în mod necesar existenţa unui sistem bancar care să asigure mobilizarea tuturor disponibilităţilor monetare ale economiei şi orientarea lor temporară în desfăşurarea de activităţi economice eficiente.

Prin activitatea desfăşurată de bănci, de colectare de resurse financiare concomitent cu plasarea acestora spre unităţile care resimt nevoi temporare suplimentare, acestea îndeplinesc un rol important de intermediere bancară. În acest sens, creditul devine instrument activ în stimularea dezvoltării economiei, prin intermediul lui încurajându-se acţiunea anumitor fenomene, în funcţie de obiectivele urmărite a se realiza.

Creditul este indispensabil economiei, de aceea modul de acordare a acestuia are o importanţă majoră, aici intervenind funcţia băncii de analist financiar pentru a orienta resursele spre cele mai eficiente plasamente.

În angajarea resurselor lor, băncile se confruntă cu o serie de riscuri:

1 riscul de nerambursare;

2 riscul lipsei de lichiditate;

3 riscul variaţiei ratei dobânzii pe piaţă;

4 riscul de capital;

5 riscul repatrierii capitalului în condiţiile creditării externe (riscul valutar şi riscul de ţară).

Acordând credite banca îşi asumă mai multe tipuri de riscuri, acestea fiind determinate fie de calitatea celui care face împrumutul, fie de evoluţia economică generală, fie de structura generală a băncii.

Se cunoaşte faptul că performanţa bancară are două dimensiuni: rentabilitate şi risc, iar managementul bancar urmăreşte maximizarea performanţelor bancare prin armonizarea următoarelor obiective: maximizarea rentabilităţii băncii, minimizarea expunerii la risc şi încadrarea în normele de calitate şi comportament prudenţial.

Considerarea tuturor riscurilor este un fapt necesar şi important pentru fiecare bancă, dar în condiţiile amplitudinii procesului de recreditare, cunoaşterea, evitarea şi prevenirea lor este de o deosebită relevanţă la nivel naţional.

CAPITOLUL I

SISTEMUL BANCAR

1.1. Instituţii financiar-bancare: apariţie, funcţii. Rolul băncilor comerciale în cadrul sistemului bancar actual.

Instituţiile implicate în asigurarea legăturii sectorului monetar, cu economia, prin intermediul pieţei monetare şi a pieţei capitalurilor, sunt denumite intermediari financiari, din care fac parte sectorul bancar şi instituţiile financiare nebancare, cum ar fi casele de afaceri, societăţi de construcţii, companii de asigurări, fonduri de pensii, trusturi de investiţii.

Băncile au apărut cu multe secole în urmă; iniţial, activităţile bancare s-au limitat la păstrarea valorilor imobiliare ce le erau încredinţate şi la executarea plăţilor ordonate de clienţi. Forma modernă de organizare a unităţilor bancare a fost prefigurată de Banca din Amsterdam (1609) şi apoi de Banca Angliei (1694). Datorită unui amplu proces de dezvoltare şi perfecţionare, băncile contemporane şi ceilalţi intermediari financiari s-au impus in ultimul secol ca un agent economic angrenat foarte activ.

Băncile, instituţiile financiare, societăţile de asigurări – private, publice, mixte – reprezintă acel agent economic agregat care îndeplineşte rolul de intermediar financiar între ceilalţi agenţi economici, gestionează instrumentele monetare şi pârghiile financiare ale unei ţări.

Serviciile financiar - bancare, indiferent de forma de proprietate a celor care le prestează, se desfăşoară pe bază comercială, lucrativă. Băncile au îndeplinit şi îndeplinesc două categorii de funcţii: active şi pasive.

Principala funcţie activă a băncilor comerciale constă în acordarea de împrumuturi solicitanţilor care întrunesc condiţiile de bonitate financiară: capacitate economică a unei persoane fizice sau juridice de a restitui, la scadenţă, creditele contractate împreună cu dobânzile aferente, respectiv încrederea pe care o inspiră un solicitant de credite.

Împrumuturile se acordă fie pe seama capitalurilor proprii ale băncilor, fie pe cea a soldului activ rezultat din diferenţa relativ permanentă dintre depunerile clienţilor şi restituirile medii solicitate de aceştia la un moment dat.

Băncile mai desfăşoară şi alte servicii bancare active: gestionarea conturilor deponenţilor, organizarea înfiinţării de societăţi comerciale şi plasarea titlurilor de valoare ale acestora.

Principala funcţie pasivă a organizaţiilor financiar - bancare şi de asigurări se referă la primirea spre păstrare a economiilor populaţiei şi agenţilor economici nonfinanciari (depozitul). Alte funcţii pasive îndeplinite de instituţiile bancare constau în: primirea de depuneri a unor clienţi pentru a executa din ele diferite plăţi la ordinele acestora, conducerea operaţiunilor de casă ale întreprinderilor şi instituţiilor care solicită acest lucru.

Preview document

Proiect de Contabilitate si Informatica - Intocmirea unui Plan de Credite la o Banca - Pagina 1
Proiect de Contabilitate si Informatica - Intocmirea unui Plan de Credite la o Banca - Pagina 2
Proiect de Contabilitate si Informatica - Intocmirea unui Plan de Credite la o Banca - Pagina 3
Proiect de Contabilitate si Informatica - Intocmirea unui Plan de Credite la o Banca - Pagina 4
Proiect de Contabilitate si Informatica - Intocmirea unui Plan de Credite la o Banca - Pagina 5
Proiect de Contabilitate si Informatica - Intocmirea unui Plan de Credite la o Banca - Pagina 6
Proiect de Contabilitate si Informatica - Intocmirea unui Plan de Credite la o Banca - Pagina 7
Proiect de Contabilitate si Informatica - Intocmirea unui Plan de Credite la o Banca - Pagina 8
Proiect de Contabilitate si Informatica - Intocmirea unui Plan de Credite la o Banca - Pagina 9
Proiect de Contabilitate si Informatica - Intocmirea unui Plan de Credite la o Banca - Pagina 10
Proiect de Contabilitate si Informatica - Intocmirea unui Plan de Credite la o Banca - Pagina 11
Proiect de Contabilitate si Informatica - Intocmirea unui Plan de Credite la o Banca - Pagina 12
Proiect de Contabilitate si Informatica - Intocmirea unui Plan de Credite la o Banca - Pagina 13
Proiect de Contabilitate si Informatica - Intocmirea unui Plan de Credite la o Banca - Pagina 14
Proiect de Contabilitate si Informatica - Intocmirea unui Plan de Credite la o Banca - Pagina 15
Proiect de Contabilitate si Informatica - Intocmirea unui Plan de Credite la o Banca - Pagina 16
Proiect de Contabilitate si Informatica - Intocmirea unui Plan de Credite la o Banca - Pagina 17
Proiect de Contabilitate si Informatica - Intocmirea unui Plan de Credite la o Banca - Pagina 18
Proiect de Contabilitate si Informatica - Intocmirea unui Plan de Credite la o Banca - Pagina 19
Proiect de Contabilitate si Informatica - Intocmirea unui Plan de Credite la o Banca - Pagina 20
Proiect de Contabilitate si Informatica - Intocmirea unui Plan de Credite la o Banca - Pagina 21
Proiect de Contabilitate si Informatica - Intocmirea unui Plan de Credite la o Banca - Pagina 22
Proiect de Contabilitate si Informatica - Intocmirea unui Plan de Credite la o Banca - Pagina 23
Proiect de Contabilitate si Informatica - Intocmirea unui Plan de Credite la o Banca - Pagina 24
Proiect de Contabilitate si Informatica - Intocmirea unui Plan de Credite la o Banca - Pagina 25
Proiect de Contabilitate si Informatica - Intocmirea unui Plan de Credite la o Banca - Pagina 26
Proiect de Contabilitate si Informatica - Intocmirea unui Plan de Credite la o Banca - Pagina 27
Proiect de Contabilitate si Informatica - Intocmirea unui Plan de Credite la o Banca - Pagina 28
Proiect de Contabilitate si Informatica - Intocmirea unui Plan de Credite la o Banca - Pagina 29
Proiect de Contabilitate si Informatica - Intocmirea unui Plan de Credite la o Banca - Pagina 30
Proiect de Contabilitate si Informatica - Intocmirea unui Plan de Credite la o Banca - Pagina 31
Proiect de Contabilitate si Informatica - Intocmirea unui Plan de Credite la o Banca - Pagina 32
Proiect de Contabilitate si Informatica - Intocmirea unui Plan de Credite la o Banca - Pagina 33

Conținut arhivă zip

  • Proiect de Contabilitate si Informatica - Intocmirea unui Plan de Credite la o Banca.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea ca Sistem Informațional

Introducere Existenţa şi dezvoltarea societăţii omeneşti se bazează pe procesul de producere a bunurilor materiale (activităţi productive)....

Contabilitatea Societatilor Comerciale

Cap.I.Prezentarea entitatii I.1.Infiintare,denumire,capital Societatea BOARD SRL Piatra Neamt a luat fiinta in anul 2006, fiind inregistrata la...

Contabilitatea Creditelor Bancare

CONTABILITATEA CREDITELOR BANCARE CAPITOLUL I TEORIE 1. DEFINITIE Creditul reprezinta o categorie economica, ce exprima relatii de repartitie a...

Contabilitatea Stocurilor

Argument Cum in economia de piata guverneaza profitul, atunci este clar ca si aici se urmareste un profit, unul concret si suficient de mare care...

Contabilitate de Gestiune si Calculatia Costurilor - Metoda pe Comenzi

CAPITOLUL I 1.Scopul si obiectivele lucrarii de specialitate Încadrarea costului de productie printre cei mai semnificativi indicatori cu...

Reforma Contabilității Publice

1.Contextul general al reformei contabilitatii publice Dupa 1990, România s-a caracterizat prin reforme politice si economice semnificative. În...

Contabilitatea si Tehnologiile Informationale

CAPITOLUL 1. SISTEMUL INFORMAŢIONAL CONTABIL AL ÎNTREPRINDERII MODERNE Întreprinderea modernă şi sistemul său informaţional contabil constituie...

Contabilitatea Stocurilor în Sistemul Informatic

INTRODUCERE In actiunea de ansamblu a reorientarii economiei romanesti,a asocierii Romaniei la Uniunea Europeana precum si a cadrului legislativ...

Ai nevoie de altceva?