Proiect de Practica la Primaria Orasului Babeni – Valcea

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Proiect de Practica la Primaria Orasului Babeni – Valcea.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 11 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domenii: Contabilitate, Stiinta Administratiei

Extras din document

Istoricul localității

Numele localității Băbeni provine de la familia Băbeanu, care a avut o imensă moșie pe valea Bistriței, moșie donată ulterior Mânăstirii Bistrița, chiar de către un membru al familiei amintite.

Localitatea Băbeni este atestată documentar la 16 martie 1491, când Banul Barbu al Craiovei donează satul Băbeni Mânăstirii Bistrița.

Arhivele pământului atesta că, satul Pădurețu datează din anii 68-69 e.n. așa cum ne adeveresc monezile - dinarii de argint romanici din imperiul roman Galba, înșirându-se până în anul 218 în timpul imperiului Elagabal, Severus. Chiar și documentul de arhivă din anul 1491 atesta că erau aici locuitorii acestei comune.

Prin comună trece drumul roman ce coboară pe sub coasta ce merge întretăindu-se mereu cu calea ferata, prin punctele din comuna Băbeni; satul Valea-Mare, Râioasa, Lunca Gării, C.F.R. Băbeni, iese din comuna spre Magura, taie pârâul Govora, satul Stupărei și intră în satul Stolniceni - Castrul Buridava - unde există o puternică așezare romana (Râureni).

Satul Băbeni-Ungureni datează din anul 1760, când „ungurenii" au venit aici de la Jina, ăn timpul împărătesei Austro-Ungariei, Maria Tereza; aceștia au fugit, trecând munții, deoarece nu se împăcau cu birurile la care erau supuși de către împărăteasaă.

Într-un document din anul 1502,voievodul Radu cel Mare menționeaza viața locuitorilor din Băbeni și venirea familiilor Lilea,Oprea și Nicula. De menționat că familia Lilea s-a așezat pentru prima dată în satul Pădurețu.

Geografic, orașul Băbeni este încadrat în zona subcarpaților Getici în partea de nord-est a acestora. Orașul Băbeni este situat în zona centrală a județului Vâlcea, la 18km sud de

municipiul Rm. Vâlcea, la încrucișarea drumurilor care leagă municipiul Rm. Vâlcea cu

municipiul Drăgașani, cu orașul Horezu și cu localitățile Nicolae Bălcescu și Lădești.

Este situat pe D.N. 64 între km 93+500 și km 101+50 iar pe D.J.646 între km. 0 și km. 6.

Vecinătăți: La nord comuna Mihăești, la nord-vest comuna Frâncești, la vest comuna Popești, la sud- vest comuna Șirineasa, la sud comuna Ionești iar la est comuna Galicea.

Oraşul Băbeni este alcătuit din 7 cartiere componente: Băbeni, Bonciu, Capul Dealului,

Pădureţu, Romani, Tătărani, Valea Mare.

Relieful este unul deluros, câmpia fiind prezentă în partea de sud, de-a lungul cursurilor Oltului și Bistriței, în nord-vest ridicându-se dealuri aflate în cadrul platformei Oltețului, cu înălțimi până la 297 m.

Rețeaua hidrografică este constituită din răurile Olt, Bistrița și Luncavăț, pâraiele Morilor, Ranga și Stâncălau.

În pădurile Dejului, Coasta Tigrului, Valea Împăratului și zăvoaiele Boboaca și Măcăneața predomină esențele de stejar, carpen, fag, plută,rășinoase etc.

Fauna este bine reprezentată de animale precum cervidele, vulpea, iepurele și o mare varietate de păsări: rațe sălbatice, egrete, berze; fauna acvatică: carasul, crapul, șalaul, cleanul, bibanul, știuca

Denumirea instituției, profil, obiect de activitate profesionalã

Primăria orașului Băbeni este organizată şi funcţionează potrivit prevederilor Legii administrației publice locale nr. 215/2001 (textul actului publicat in Monitorul Oficial nr. 204/ 23 aprilie 2001) privind aprobarea organigramei şi numărului de posturi ale aparatului propriu de specialitate.

Primarul, Viceprimarul, Secretarul , împreună cu aparatul propriu de specialitate constituie o structură funcțională cu activitate permanentă, denumită Primăria orașului Băbeni, care aduce la îndeplinire hotărârile Consiliului General al orașului Băbeni și dispozițiile Primarului, soluționând problemele curente ale colectivității locale.

Primarul este șeful administrației publice locale și al aparatului propriu de specialitate, pe care îl conduce și controlează, conform art. 66(1) din Legea 215/2001.

Primarul reprezintă autoritatea executivă în realizarea autonomiei locale.

De asemenea, Primaru răspunde de buna funcționare a administrației publice a comunei ,în condițiile legii.

Totodata, Primarul reprezintă orașul Băbeni în relațiile cu alte autorități publice, cu persoanele fizice sau juridice române sau străine, precum și în justiție.

Consiliul General al orașului Băbeni reprezintă autoritatea deliberativă în cadrul primăriei. În relațiile dintre Consiliul General, ca autoritate deliberativă și primarul, ca autoritate executivă nu există raporturi de subordonare.

Baza legală de inființare

Primăria Orașului Băbeni este organizată și funcționează potrivit prevederilor Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și în conformitate cu hotărârile Consiliului General al Primãriei Băbeni privind aprobarea organigramei și numarului de posturi ale aparatului propriu de specialitate.

Fisiere in arhiva (1):

  • Proiect de Practica la Primaria Orasului Babeni - Valcea.docx

Alte informatii

Universitatea Spiru Haret Facultatea de CONTABILITATE ȘI FINANȚE Râmnicu Vâlcea Program de master universitar Contabilitatea Instituțiilor Administrației Publice