Proiect Econometrie

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Proiect Econometrie.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 10 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

Cerinţe:

Alegeţi 2 variabile statistice aflate într-o strânsă legătură, pentru ultimii 10 ani la care există date statistice. (să dispuneţi de minim 10 perechi de valori (xi şi yi). Fie luaţi 2 serii de timp pentru ultimii 10 ani de la unitatea unde lucraţi, fie accesaţi www.insse.ro, baza de date tempo online şi selectaţi pentru aceiaşi ani, 2 variabile aflate în legătură (bineînţeles pentru aceeaşi regiune/judeţ/ţară). Cel puţin una din variabile să fie exprimată în moneda noastră naţională.

Datele valorice le transformaţi mai întâi cu ajutorul Indicilor medii ai Preţurilor de Consum în preţuri medii comparabile ale ultimului an, apoi veţi calcula toţi indicatorii seriilor de timp (sporuri, indici,....medii) şi veţi formula în cuvinte interpretări pe marginea unui indicator din fiecare tip, pentru un an pe care îl consideraţi a fi mai semnificativ în evoluţia acelui fenomen.

Veţi sesiza şi înţelege bine corelaţiile dintre indicatorii cu bază în lanţ şi cei cu bază fixă, precum şi dintre indice şi ritm de creştere a sporului (în ambele sensuri). Veţi aplica metoda de ajustare analitică alegând din grafic ecuaţia potrivită pentru ecuaţia trendului şi veţi estima tendinţa pentru următorul an.

Analiza seriei de timp o veţi face doar pentru una din cele 2 variabile (pt. cea valorică).

Efectuaţi mai departe o analiză a legăturii dintre cele 2 variabile alese. (graficul corelogramă, alegeţi modelul potrivit, estimaţi parametrii ecuaţiei, faceţi interpretări).

Aplicaţie

Se cunosc următoarele date, pe o perioadă de 10 ani, 2000 - 2009:

• cheltuieli totale din activitatea de cercetare-dezvoltare din judeţul Bacău ( - variabilă dependentă);

• salariaţii din activitatea de cercetare-dezvoltare din judeţul Bacău ( - variabilă independentă).

Tabel nr. 1 Evoluţia cheltuielilor totale din activitatea de cercetare-dezvoltare ȋn Bacău, ȋn perioada 2000 – 2009

Anul Cheltuieli totale din activitatea de cercetare-dezvoltare (mii lei preţuri curente) Cheltuieli totale din activitatea de cercetare-dezvoltare (mii lei RON preţuri curente) IPC anuali % IPC anuali Cheltuieli totale in mii lei, preţuri medii comparabile ale anului 2009

2000 34.385.000 3.439 10.127,20

2001 39.374.000 3.937 134,5 1,345 8.621,99

2002 44.391.000 4.439 122,5 1,225 7.935,18

2003 73.322.000 7.332 115,3 1,153 11.367,55

2004 78.093.000 7.809 111,8 1,118 10.829,36

2005 6.718 6.718 109,0 1,09 8.546,81

2006 8.497 8.497 106,56 1,0656 10.144,62

2007 5.925 5.925 104,84 1,0484 6.747,32

2008 7.983 7.983 107,85 1,0785 8.429,25

2009 7.283 7.283 105,59 1,0559 7.283,00

Regresia şi corelaţia

Anul Numărul de salariaţi (xi) Cheltuieli totale din activitatea de cercetare-dezvoltare (mii lei RON preţuri curente) (yi)

2000 652 10.127,20

2001 560 8.621,99

2002 551 7.935,18

2003 530 11.367,55

2004 591 10.829,36

2005 528 8.546,81

2006 504 10.144,62

2007 352 6.747,32

2008 341 8.429,25

2009 431 7.283,00

TOTAL 5040 90.032,26

Tabel nr. 2 Metoda grafică

Analizând evoluţia norului de puncte din grafic, rezultă că există o legătură directă între cele 2 variabile, ecuaţia dreptei fiind cea care se potriveşte cel mai bine acestei legături. Tot din grafic se poate trage o primă concluzie asupra intensităţii legăturii. Alegem prin urmare ecuaţia dreptei: Yx=a+bxi

Metoda analitică

Tabel nr. 3

Anul Numărul de salariaţi (xi) Cheltuieli totale din activitatea de cercetare-dezvoltare (mii lei RON preţuri curente) (yi) xi*yi xi2 Yxi = 4.209,46 + 9,51*xi yi2

2000 652 10.127,20 6.602.931,16 425.104 10.410,92 102.560.079,27

2001 560 8.621,99 4.828.313,10 313.600 9.535,87 74.338.671,52

2002 551 7.935,18 4.372.283,36 303.601 9.450,26 62.967.057,88

2003 530 11.367,55 6.024.800,04 280.900 9.250,52 129.221.130,20

2004 591 10.829,36 6.400.151,42 349.281 9.830,72 117.275.025,62

2005 528 8.546,81 4.512.716,86 278.784 9.231,50 73.047.999,34

2006 504 10.144,62 5.112.885,96 254.016 9.003,23 102.913.213,57

2007 352 6.747,32 2.375.056,57 123.904 7.557,49 45.526.324,33

2008 341 8.429,25 2.874.374,15 116.281 7.452,86 71.052.250,50

2009 431 7.283,00 3.138.973,00 185.761 8.308,89 53.042.089,00

TOTAL 5040 90.032,26 46.242.485,61 2.631.232 90.032,26 831.943.841,24.

Fisiere in arhiva (1):

  • Proiect Econometrie.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA ,,VASILE ALECSANDRIˮ DIN BACĂU FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE SPECIALIZAREA CONTABILITATE, AUDIT ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE