Proiect Econometrie

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Proiect Econometrie.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 10 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Prof. conf. univ. dr. Eugenia Harja

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domenii: Contabilitate, Economie

Extras din document

CALCULUL INDICATORILOR

I. INDICATORI ABSOLUŢI

1. SPORUL ABSOLUT

A.Sporul absolut cu bază fixă : Δ i / 0 = yi – y0

Δ 2000 / 1999 = y2000 - y1999 = 26.712,0 – 32.980,6 = - 6.268,6 mil lei

În anul 2000 veniturile au scăzut cu 6.268,6 mil lei faţă de anul 1999.

Δ2008/1999 = y2008 – y1999 = 26.174,0 – 32.980,6 = - 6.806,6 mil lei

În anul 2008 veniturile au scăzut cu 6.806,6 mil lei faţă de anul 1999.

B. Sporul absolut cu bază în lanţ : Δ i / i – 1 = yi – y i – 1

Δ 2000 / 1999 = y2000 - y1999 = 26.712,0 – 32.980,6 = - 6.268,6 mil lei

În anul 2000 veniturile au scăzut cu 6.268,6 mil lei faţă de anul 1999.

Δ 2008 / 2007 = y2008 – y2007 = 26.174,0– 24.126,0 = 2.048 mil lei

În anul 2008 veniturile au crescut cu 2.048 mil lei faţă de anul 2007.

Corelaţii:

1. ∑ Δ i / i – 1 = Δ n / 0 – suma tuturor sporurilor cu baza în lanţ este egală cu ultimul spor cu bază fixă.

∑ Δ i / i – 1 = -6.806,6 mil lei

Δ n / 0 = Δ 2008/1999 = y2008 – y1999 = 26174,0 – 32980,6 = -6.806,6 mil lei

2. Δ i / 0 - Δ i - 1 / 0 = Δ i / i – 1 - diferenţa dintre un spor cu baza fixă şi sporul cu bază fixă anterior este egală cu sporul cu bază în lanţ corespunzător.

Exemplu:

Δ 2001/ 1999 - Δ 2000 / 1999 = Δ 2001 / 2000 = 20.893,9 – 26.712,0 = - 5.818,1 mil lei

II. INDICATORI RELATIVI

1. INDICELE DE CREŞTERE

A. Indicele de creştere cu bază fixă

I i / 0 (%) = yi / y0 x 100

I 2000/1999 = y2000 / y1999 x 100 = 26.712,0 / 32.980,6 x 100 = 81,00 %

In anul 2000 faţă de anul 1999, veniturile au scăzut de 0,81 ori sau au reprezentat 81,00 % din veniturile anului 1999

I 2008/1999 = y2008 / y1999 x 100 = 26.174,0 / 32.980,6 x 100 = 79,36 %

In anul 2008 faţă de anul 1999, veniturile au scăzut de 0,7936 ori sau au reprezentat 79,36 % din veniturile anului 1999.

B. Indicele de creştere cu baza în lanţ

I i / i – 1 (%) = yi / yi - 1 x 100

I 2000/ 1999 = y 2000 / y 1999 x 100 = 26.712,0 / 32.980,6 x 100 = 81,00%

Veniturile în anul 2000, au crescut de 0,81 ori sau au reprezentat 81,00% din veniturile anului 1999.

I 2008/ 2007 = y 2008 / y2007 x 100 = 26.174,0 / 24.126,0 x 100 = 108,49%

Veniturile în anul 2008, au crescut de 1,0849 ori sau au reprezentat 108,49% din veniturile anului 2007.

Corelaţii:

1. ∏ I i / i – 1 = I n / 0 = yn / 0 / y0 – produsul tuturor indicilor cu baza în lanţ este egal cu valoarea

ultimului indice cu baza fixă

Exemplu:

∏ I i / i – 1 = 79,36 % ; I n / 0 = I 2008 / 1999 = 79,36%

2. I i / 0 / I i – 1 / 0 = I i / i – 1 – raportul dintre un indice cu bază fixă şi indicele cu bază fixă anterior este egal cu indicele cu bază în lanţ corespunzător

Exemplu:

I 2008/ 2007 = 79,36 / 73,15 x 100 = 108,49 %

2. RITMUL DE CREŞTERE AL SPORULUI

A.Ritmul de creştere al sporului cu bază fixă

Ri / 0 = Δ i / 0 / y0 x 100 = I i / 0(%) – 100

R2000/ 1999 = I 2000 / 1999 – 100 = 81,00 – 100 = - 19,00%.

Veniturile din anul 2000 au scăzut cu 19,00 % faţă de anul 1999 ce a adus o scădere de 6.268,6 mil lei.

R2003/ 1999 = I 2003 / 1999 – 100 = 56,26 – 100 = - 43,74%.

Veniturile din anul 2003 au scăzut cu 43,74 % faţă de anul 1999 ce a adus o scădere de 14.427 mil lei

R2008/ 1999 = I 2008 / 1999 – 100 = 79,36 – 100 = - 20,64%.

Veniturile din anul 2008 au scăzut cu 20,64 % faţă de anul 1999 ce a adus o scădere de 6.806,6 mil lei

B.Ritmul de creştere al sporului cu bază în lanţ

Ri / i – 1 = Δ i / i – 1 / yi – 1 x 100 = I i / i – 1(%) - 100

R2004/ 2003= I 2004 / 2003 – 100 = 113,00 – 100 = 13,00 %.

Veniturile din anul 2004 au crescut cu 13,00 % faţă de anul 2003 ce a adus o crestere de 2.412,1 mil lei şi au scazut cu 36,43% faţă de anul 1999, ceea ce a adus o scadere de 6.806,6 mil lei

III. MĂRIMI MEDII

1. MEDIA TERMENILOR SERIEI

y = ∑ yi / n = 234.137,1 / 10 = 23.413,71 mil lei / lună

În medie, în fiecare an veniturile sunt de 23.413,71 mil lei în preţurile medii ale anului 2008.

Sporul mediu nu este reprezentativ, deoarece sporurile cu bază în lanţ nu au acelaşi semn, la fel şi indicele mediu de creştere, datorită indicilor care sunt fie supraunitari, fie subunitari

Fisiere in arhiva (1):

  • Proiect Econometrie.doc

Alte informatii

Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău Facultatea de Ştiinţe Economice Master Contabilitate, Audit şi Informatică de Gestiune