Raport de Audit Finaciar SC Beta SRL

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 17 în total
Cuvinte : 2250
Mărime: 16.67KB (arhivat)
Cost: 4 puncte

Extras din document

1. DEFINITIA AUDITULUI INTERN

Conform definitiei auditului intern, „auditul intern este o activitate independenta si obiectiva care da unei entitati o asigurare în ceea ce priveste gradul de control asupra operatiunilor o îndruma pentru a-i îmbunatati operatiunile, si contribuie la adaugarea unui plus de valoare.

Auditul intern ajuta aceasta entitate sa îsi atinga obiectivele evaluând, printr-o abordare sistematica si metodica, procesele sale de management al riscurilor, de control, si de guvernare a întreprinderii, si facând propuneri pentru a le consolida eficacitatea în ceea ce priveste eficacitatea si îmbunatatirea eficientei managementului riscului si a proceselor de control si de conducere”. Normele de calificare si de functionare se aplica atât misiunilor de asigurare cât si misiunilor de consultanta/consilier

2. OBIECTIVELE AUDITULUI INTERN :

2.1.Obiectivele compartimentului de audit public intern sunt:

- de a ajuta entitatea publica atat in ansamblul cat si structurile sale prin

intermediul opiniilor si recomandarilor;

- sa gestioneze mai bine riscurile;

- sa asigure o mai buna administrare si pastrare a patrimoniului;

- sa asigure o mai buna monitorizare a conformitatii cu regulile si

procedurile existente; -sa asigure o evidenta contabila si un management informatic fiabile si

corecte;

sa imbunatateasca calitatea managementului, a controlului si auditului intern;

- sa imbunatateasca eficienta si eficacitatea operatiilor.

2.2. Obiectivele misiunii de audit public intern.

Unei misiuni de audit i se pot atribui doua obiective principale:

- asigurarea conformitatii procedurilor si a operatiunilor cu normele

juridice auditul de regularitate;

- evaluarea rezultatelor privind obiectivele urmarite si examinarea

impactului efectiv - auditul de performanta.

Eroare in auditul situatiilor financiare

Auditul situatiilor financiare are menirea de a reduce riscul la nivel acceptabil de scazut.

In acest scop, standardele internationale de audit includ reguli si recomandari cu privire la : -riscul denaturarilor semnificative in situatiile financiare datorate erorii si fraudei : eroare, frauda, tipuri de denaturari intentionate relevante ;

-responsabilitatea auditorului pentru detectarea denaturarilor semnificative datorate fraudei ;

-limitarile inerente ale unui angajament de audit in contextul fraudei ; certificare rezonalbila, nu absoluta ; nedectarea denaturarilor semnificative, obtinerea certificarii rezonabile ;

-scepticismul profesional .

Relatia auditului intern cu frauda

Termenul de frauda apare in conceptul mai larg de « nereguli » sau « iregularitati ».

Prezentarea societatii S.C. BETA S.R.L.

Data constiturii : In anul 1990 inmatriculata la Oficiul National al registrului Comertului sub nr. j/34/99/1990

Forma juridica : Societate cu raspundere limitata S.R.L.

Cod fiscal : R2695570

Durata societatii : nelimitata

Sediu : Satu Mare , str. Dunarii, nr.372

Capital social : 447.596

Obiectul de activitate : -servicii de proiectare pentru constructii industriale si structuri ingineresti ( hale metalice, hale din beton armat, copertine, benzinarii, panouri publicitare etc)

-servicii de proiectare constructii civile si agricole ( birouri, hoteluri, locuinte etc. )

-verificari proiecte la exigentele A1, A2

-consultanta energetica

-calculule statice pentru structuri de orice tip.

Angajati : 263

Raport de audit financiar si certificare a bilantului contabil

pe anul 2001

În executarea misiunii încredintate, vã prezentãm Raportul de audit financiar si certificare a bilantului contabil al S.C. BETA S.R.L.Satu Mare str. Gheorghe Balint nr. 213, privind exercitiul încheiat la data de 31 decembrie 2001 astfel cum sunt prezentate în anexele la prezentul raport (A.B.C. si D.).

Am procedat la auditarea conform normelor legale a bilantului S.C. BETA S.R.L. Satu Mare încheiat la data de 31 decembrie 2001, a contului de profit si pierdere, si a anexelor pentru exercitiul încheiat la aceastã datã, asa cum sunt prezentate în anexele la prezentul raport. Aceste conturi anuale au fost stabilite sub responsabilitatea conducerii unitãtii.

Noi am efectuat auditul conform Normelor de audit financiar si certificare a bilantului contabil elaborate de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România, norme aliniate la standardele europene si internationale în domeniu.

Preview document

Raport de Audit Finaciar SC Beta SRL - Pagina 1
Raport de Audit Finaciar SC Beta SRL - Pagina 2
Raport de Audit Finaciar SC Beta SRL - Pagina 3
Raport de Audit Finaciar SC Beta SRL - Pagina 4
Raport de Audit Finaciar SC Beta SRL - Pagina 5
Raport de Audit Finaciar SC Beta SRL - Pagina 6
Raport de Audit Finaciar SC Beta SRL - Pagina 7
Raport de Audit Finaciar SC Beta SRL - Pagina 8
Raport de Audit Finaciar SC Beta SRL - Pagina 9
Raport de Audit Finaciar SC Beta SRL - Pagina 10
Raport de Audit Finaciar SC Beta SRL - Pagina 11
Raport de Audit Finaciar SC Beta SRL - Pagina 12
Raport de Audit Finaciar SC Beta SRL - Pagina 13
Raport de Audit Finaciar SC Beta SRL - Pagina 14
Raport de Audit Finaciar SC Beta SRL - Pagina 15
Raport de Audit Finaciar SC Beta SRL - Pagina 16
Raport de Audit Finaciar SC Beta SRL - Pagina 17

Conținut arhivă zip

  • Raport de Audit Finaciar SC Beta SRL.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea și Auditul Creanțelor

INTRODUCERE Actualitatea temei. În condiţiile economiei de piaţă, contabilitatea este chemată să asigure cu informaţie obiectivă şi veridică,...

Misiune de Audit - Inventarierea Patrimoniului

CAPITOLUL I: PREZENTAREA INSTITUŢIEI Direcţia pentru Dialog, Familie şi Solidaritate Socială, denumită în continuare DDFSS, este organizată şi...

Documentatia - Element al Metodei Contabilitatii

Introducere Contabilitatea ca disciplină ştiinţifică se caracterizează prin existenţa unui obiect propriu de studiu, în scopul realizării...

Riscuri de Audit

INTRODUCERE Prin prezenta lucrare mi-am propus să scot în evidenţă responsabilitățile și riscurile care pot apărea pe parcursul derulării unei...

Frauda si Eroarea ca Obiect al Auditului Financiar - Metode si Practici Specifice

1. Introducere Preocupările de perfecţionare ale auditul financiar sunt utile, mai ales în România, unde aceste activităţi se consolidează, o dată...

Proiect Audit pentru Corsa SRL

Dumneavoastra ati cerut ca noi sa efectuam auditul bilantului societatii S.C. CORSSA S.R.L. la data 01.05.2005, precum si al contului de profit si...

Raportul Auditorului Financiar la Situațiile Financiare Anuale Întocmite

INTRODUCERE Preocuparile de perfectionare ale auditului financiar sunt utile,mai ales in Romania,unde aceste activitati se consolideaza, o data cu...

Audit Intern la Primaria Bordei Verde

INTRODUCERE Într-o economie globală şi bazată pe cunoştinţe, în care informaţia reprezintă al doilea factor important după resursele umane,...

Ai nevoie de altceva?