Raport evaluare SC Electromagnetica SA

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 54 în total
Cuvinte : 14178
Mărime: 405.41KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Nicoleta Coman
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE FACULTATEA DE CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE

Cuprins

Capitolul I –Sinteza raportului de evaluare 1

Scurt istoric .1

Denumire,forma juridica, sediul,durata 2

Drepturi si obligatii decurgand din actiuni 3

Actiuni si obligatiuni 4

Data evaluarii si data raportului 6

Ipoteze si conditii limitative 6

Rezultatul diagnosticelor 6

Concluziile evaluarii 6

Capitolul II – Analiza diagnostic a societatii comerciale 7

1. Diagnosticul comercial 7

2. Diagnosticul juridic 17

3. Diagnosticul operational 22

4. Diagnosticul resurselor umane 25

5. Diagnosticul managementului si structurii organizatorice 35

6. Diagnosticul economico-financiar 40

Capitolul III – Aplicarea metodelor de evaluare 54

Abordarea pe baza de active 54

Bibliografie

Extras din document

-- Capitolul I --

SINTEZA RAPORTULUI DE EVALUARE

PREZENTAREA EVALUATORILOR

Echipa de evaluatori are in componenta urmatorii membri:

Scurt istoric

1930

Stabilită sub numele de “ Standard Electrica Română “ , ca o sucursală a INTERNATIONAL STANDARD ELECTRIC CORPORATION din New York, ELECTROMAGNETICA reprezintă de la bun început o adevarată susţinere a industriei din Romănia.

1937

Serviciul de fabricaţie al telefoanelor a dezvoltat şi ramura de asamblare a radio-transmiţătoarelor şi receptoarelor pentru armată , servicii portabile de telefonie pentru uzul militar, schimburi de telefoane , sisteme de aterizare a avioanelor , radio-farururi şi faruri de coastă

1959

Domeniul de activitate se extinde prin stabilirea unui nucleu pentru automatizarea unor dispozitive ca : automate pentru calea ferată , senzori , relee pentru automatizare.

1962

In acord cu profilul principal de activitate , numele companiei devine ELECTROMAGNETICA

1990

Liberalizarea tuturor structurilor prin obţinerea unui statut legal prin tranziţia economiei româneşti la economia de piaţă implica schimbări majore în structurile organizaţionale ale companiei. Electromagnetica devine o societate pe acţiuni.

1999

ELECTONAGNETICA devine o companie privată.

ELECTROMAGNETICA devine o societate pe acţiuni prin reunirea urmatoarelor companii :

EMCOM S.A. – în cooperare cu compania germană SIEMENS , cu domeniul de activitate : fabricarea si marketin-ul telefoanelor digitale Ewsd si a echipamentului de transmisie PCM.

EMGS S.R.L. – în cooperare cu firma coreană GOLDSTAR cu domeniul de activitate : fabricarea şi marketin-ul telefoanelor digitale Starex

ATOEM S.R.L. – în cooperare cu ATOFORM , cu domeniul de activitate: design-ul , fabricarea , marketing-ul şi servicii pentru echipament ortopedic şi medical.

2004 Societatea implementeaza Sistemul de Management de Mediu.

2005 Electromognetica implineste 75 de ani de activitate. Se implementeaza sistemul EnerGSys.

2006 Electromagnetica este reatestata ANRE si Electrica.

DENUMIREA , FORMA JURIDICĂ ,

SEDIUL , DURATA

DENUMIREA SOCIETĂŢII

Societate Comercială “ ELECTROMAGNETICA “ Societate pe Acţiuni.

ELEMENTE OBLIGATORII CONFORM LEGII 31 / 1990

In toate actele , facturile , anunţurile , publicaţiile şi alte acte emanând de la societate , denumirea societăţii va fi precedată sau urmată de cuvintele : societate pe acţiuni sau iniţialele S.A. , de capitalul social subscris şi vărsat , sediul societăţii , numărul de înregistrare la Registrul Comerţului şi de codul fiscal.

FORMA JURIDICĂ A SOCIETĂŢII

S.C. ELECTROMAGNETICA S.A. denumită în continuare societate comercială , este persoană juridică română , având forma juridică de societate pe acţiuni şi este societate comercială deschisă.

Aceasta îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române.

SEDIUL SOCIETĂŢII

Sediul societăţii este in Romînia , localitatea Bucureşti , strada Calea Rahovei , numarul 266 – 268 , sectorul 5 Sediul societăţii poate fi schimbat în alta localitate din România , pe baza hatărârii Adunării Generale a Acţionarilor , potrivit legii.

Societatea comercială poate înfiinţa in vederea realizării obiectivului său de activitate si alte sucursale , agenţii , reprezentanţe , puncte de lucru şi alte sedii secundare fără personalitate juridică , precum şi filiale , care au personalitate juridică , situate şi în alte localităţi din ţară , precum şi din străinătate.

DURATA SOCIETĂŢII

Durata societăţii este nelimitată , cu începere de la data înmatrculării acesteia la Registrul Comerţului.

SCOPUL ŞI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂŢII

SCOPUL societăţii comerciale este realizarea în condiţii de eficienţă a activităţilor care fac obiectul său de activitate.

DOMENIUL principal de activitate este cod CAEN 322 – producţia de emiţătoare radio-televiziune , echipamente şi aparate telefonice şi telegrafice , iar activitatea principală este cod CAEN 3220 cu acelaşi conţinut.

CAPITALUL SOCIAL

Valoarea capitalului social la 31.12.2006 este de 33.801.784 lei, divizat in 146.964.278 actiuni a cate 0,23 lei fiecare.

In cursul anului 2006 capitalul social a fost majorat cu 16.900.892 din “alte rezerve”constituit din surse proprii de finantare din sold la 31.12.2005 conform Hotararii AGA /25.08.2006.

ACŢIUNILE

Acţiunile societăţii comerciale sunt nominative şi dematerialezate , cuprinzând toate elementele prevăzute de lege.

Evidenţa lor se ţine într-un Registru Independent , conform prevederilor legale.

DREPTURI ŞI OBLIGAŢII DECURGÂND DIN ACŢIUNI

Fiecare acţiune subscrisă şi vărsată de acţionari , potrivit legii , conferă acestora :

dreptul la vot în Adunarea Generală a Acţionarilor

dreptul de a alege şi de a fi ales în organele de conducere

dreptul de a participa la distribuirea profitului conform hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor

Deţinerea acţiunii certifică accesarea de drept a Actului Constitutiv

Drepturile şi obligaţiile legate de acţiuni urmează acţiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane.

Preview document

Raport evaluare SC Electromagnetica SA - Pagina 1
Raport evaluare SC Electromagnetica SA - Pagina 2
Raport evaluare SC Electromagnetica SA - Pagina 3
Raport evaluare SC Electromagnetica SA - Pagina 4
Raport evaluare SC Electromagnetica SA - Pagina 5
Raport evaluare SC Electromagnetica SA - Pagina 6
Raport evaluare SC Electromagnetica SA - Pagina 7
Raport evaluare SC Electromagnetica SA - Pagina 8
Raport evaluare SC Electromagnetica SA - Pagina 9
Raport evaluare SC Electromagnetica SA - Pagina 10
Raport evaluare SC Electromagnetica SA - Pagina 11
Raport evaluare SC Electromagnetica SA - Pagina 12
Raport evaluare SC Electromagnetica SA - Pagina 13
Raport evaluare SC Electromagnetica SA - Pagina 14
Raport evaluare SC Electromagnetica SA - Pagina 15
Raport evaluare SC Electromagnetica SA - Pagina 16
Raport evaluare SC Electromagnetica SA - Pagina 17
Raport evaluare SC Electromagnetica SA - Pagina 18
Raport evaluare SC Electromagnetica SA - Pagina 19
Raport evaluare SC Electromagnetica SA - Pagina 20
Raport evaluare SC Electromagnetica SA - Pagina 21
Raport evaluare SC Electromagnetica SA - Pagina 22
Raport evaluare SC Electromagnetica SA - Pagina 23
Raport evaluare SC Electromagnetica SA - Pagina 24
Raport evaluare SC Electromagnetica SA - Pagina 25
Raport evaluare SC Electromagnetica SA - Pagina 26
Raport evaluare SC Electromagnetica SA - Pagina 27
Raport evaluare SC Electromagnetica SA - Pagina 28
Raport evaluare SC Electromagnetica SA - Pagina 29
Raport evaluare SC Electromagnetica SA - Pagina 30
Raport evaluare SC Electromagnetica SA - Pagina 31
Raport evaluare SC Electromagnetica SA - Pagina 32
Raport evaluare SC Electromagnetica SA - Pagina 33
Raport evaluare SC Electromagnetica SA - Pagina 34
Raport evaluare SC Electromagnetica SA - Pagina 35
Raport evaluare SC Electromagnetica SA - Pagina 36
Raport evaluare SC Electromagnetica SA - Pagina 37
Raport evaluare SC Electromagnetica SA - Pagina 38
Raport evaluare SC Electromagnetica SA - Pagina 39
Raport evaluare SC Electromagnetica SA - Pagina 40
Raport evaluare SC Electromagnetica SA - Pagina 41
Raport evaluare SC Electromagnetica SA - Pagina 42
Raport evaluare SC Electromagnetica SA - Pagina 43
Raport evaluare SC Electromagnetica SA - Pagina 44
Raport evaluare SC Electromagnetica SA - Pagina 45
Raport evaluare SC Electromagnetica SA - Pagina 46
Raport evaluare SC Electromagnetica SA - Pagina 47
Raport evaluare SC Electromagnetica SA - Pagina 48
Raport evaluare SC Electromagnetica SA - Pagina 49
Raport evaluare SC Electromagnetica SA - Pagina 50
Raport evaluare SC Electromagnetica SA - Pagina 51
Raport evaluare SC Electromagnetica SA - Pagina 52
Raport evaluare SC Electromagnetica SA - Pagina 53
Raport evaluare SC Electromagnetica SA - Pagina 54

Conținut arhivă zip

  • Raport Evaluare SC Electromagnetica SA.doc

Alții au mai descărcat și

Raport de Evaluare - Fitness Slim-Spa SA

Capitolul I Sinteza raportului de evaluare 1.1. Autori,obiectiv,scop,aspecte metodologice,structura raportului de evaluare 1.1.1. Prezentarea...

Raport de Evaluare

CAPITOLUL I Prezentarea societăţii 1.1.PREZENTAREA CLIENTULUI Compania NAVROM transporta anual peste 10 milioane tone marfuri din cele mai...

Analiza și diagnostic financiar la SC Electromagnetica SA

CAPITOLUL I : Prezentare SC ELECTROMAGNETICA SA CAPITOLUL II ANALIZA DINAMICII SI STRUCTURII PATRIMONIULUI – BILANTUL FINANCIAR ANALIZA...

Raport de Evaluare - SC Danubiana SA

GENERALITĂŢI I. 1. CERTIFICARE - Afirmaţiile susţinute în prezentul raport sunt reale şi corecte. - Analizele, opiniile şi concluziile din...

Evaluarea Patrimoniului

Contabilitatea are ca obiect înregistrarea tuturor operatiilor si tranzactiilor care afecteaza patrimoniul agentilor economici, masurarea...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Te-ar putea interesa și

Studiul Constructiv Funcțional al Sistemelor cu Injecție de Benzină

5.3 TRADUCTOARE DE PRESIUNE A AERULUI Prin masurarea valorii presiunii absolute din colectorul de admisie se poate aprecia sarcina motorului:...

Îmbunătățirea calității energiei electrice într-un punct comun de cuplare a surselor de energie electrică neconvențională la sistemul de distribuție a energiei electrice

CAPITOLUL 1. INTRODUCERE. ASPECTE GENERALE PRIVIND CALITATEA ENERGIEI ELECTRICE. Tema acestui proiect este actuală și pune în evidență efectele...

Proiectarea instalațiilor de iluminat și prize la o clădire

CALCULUL FOTOMETRIC AL INSTALAŢIEI DE ILUMINAT Generalităţi Lumina reprezinta o energie emisa sau transmisa sub forma de unda electromagnetica...

Instalație de iluminat și prize

I A. Generalităţi Lumina reprezinta o energie emisa sau transmisa sub forma de unda electromagnetica care influenteaza direct ochiul omenesc....

Tehnologii Moderne de Imbinare a Materialelor Avansate prin Deformare Plastica

1. Introducere Pana in prezent se cunosc mai multe metode de imbinare a tablelor sau pieselor cave din metal, cum ar fi imbinarea prin sudare,...

Efectele Radiațiilor Electromagnetice asupra Sănătății Umane

EFECTELE RADIAŢIILOR ELECTROMAGNETICE ASUPRA SĂNĂTĂŢII UMANE Preocuparea constantă pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii şi pentru utilizarea...

Electromagneții

Introducere Definitie Electomagnetul este definit ca magnet temporar a carui actiune este determinata de trecerea curentului printr-o bobina de...

Fenomene Electrice cu Impact asupra Mediului

Capitolul 1 1. 1. Generalitãti privind compatibilitatea electromagneticã Disciplina „Fenomene electrice cu impact asupra mediului” face parte...

Ai nevoie de altceva?