Raport Expertiza Contabila

Imagine preview
(9/10 din 3 voturi)

Acest referat descrie Raport Expertiza Contabila.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 8 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 2 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

Expertiza contabila este o forma de cercetare efectuata in vederea lamuririi modului in care sunt reflectate in documente evidenta tehnico-operativa si contabila, anumite fapte, imprejurari, situatii de natura economico-financiara.

Expertiza contabila poate fi: judiciara si extrajudiciara.

Expertiza contabila judiciara are ca sarcina principala sa contribuie la stabilirea adevarului si la justa solutionare de catre organul judiciar a cauzei aflata in faza de ancheta, cercetare sau judecata.

Expertiza contabila extrajudiciara (amiabila) are loc, in afara de orice interventie judecatoreasca, direct intre partile in litigiu sau este solicitata de personae fizice sau juridice in vederea stabilirii si respectarii adevarului si legalitatii in activitatea lor.

Obiectul de cercetare al expertizei contabile il reprezinta faptele, imprejurarile sau situatiile ce apar in activitatea economico-financiara si gestionara a unei unitati patrimoniale pentru a caror solutionare este necesar sa se apeleze la un expert contabil.

Procedural, efectuarea expertizei contabile presupune: examinarea materialului documentar aflat la dosarul cauzei; examinarea unor documente, acte, evidente aflate la parti sau terti (expertiza la fata locului); analiza explicatiilor partilor si martorilor; analiza actelor de control financiar si expertiza contabila anterioara in aceeasi cauza; studierea concluziilor expertizei tehnice.

In structura, raportul de expertiza contabila cuprinde trei parti, si anume: introducere, desfasurarea expertizei, concluzii.

RAPORT DE EXPERTIZA

CONTABILA EXTRAJUDICIARA

Capitolul I

Introducere

Subscrisa S.C FIN MADEXPERT GROUP S.R.L. din Brasov, str. Rozelor nr 2, bl 254, sc B, ap 10, CUI RO 959918, J04/369/1995 societate comerciala de expertiza si evaluari partimoniale, inscrisa in TABLOUL EXPERTILOR CONTABILI si CONTABILILOR AUTORIZATI din ROMANIA (C.E.C.C.A.R.) cu numarul 413/1999 in partea 4B, pozitia 29.

In baza contractului cu numarul 65/ 12.10.2008 incheiat cu SC. ALFA SA cu sediul in Brasov, str. Avram Iancu nr.103, J04/583/1992, CUI RO 958773 s-a efectuat prezentul raport de expertiza contabila extrajudiciara pentru domnul Constantin Ion, asociat al SC. ALFA SA.

Imprejurarile si circumstantele care l-au determinat pe d-nul Constantin Ion sa solicite efectuarea acestei expertize contabile extrajudiciare sunt legate de detectarea unor deficiente in activitatea de administrare si modul de efectuare a unor operatiuni ale firmei.

Conform contractului nr. 65 / 12.10.2008 obiectivele fixate prezentei expertize contabile extrajudiciare sunt:

OBIECTIVUL nr.1 - verificarea respectarii legislatiei financiar-contabile de catre SC. ALFA SA., in perioada Ianuarie 2008-Septembrie 2008 si a bilantului 2007

OBIECTIVUL nr.2 - analiza volumului, structurii, destinatiei, necesitatii si legalitatii cheltuielilor pe perioada menţionata.

Lucrarile expertizei contabile extrajudiciare s-au efectuat in perioada 16.10.2008 – 17.10.2008, la sediul din Brasov, str. Avram Iancu nr.103.

Materialul documentar care a stat la baza efectuarii expertizei contabile extrajudiciare sunt:

1. Documente financiar – contabile din perioada Ianuarie – Septembrie 2008.

2. Bilant contabil 31.12.2006, 31.12.2007

3. Actele constitutive si modificarile ulterioare pana la zi.

4. Alte documente.

Redactarea prezentului raport de expertiza contabila extrajudiciara s-a facut in data de 17.10.2008. Nu au fost efectuate alte expertize contabile si nu s-au utilizat lucrarile altor experti (tehnici, fiscali etc.).

Capitolul II

Desfasurarea expertizei contabile extrajudiciare

Obiectivele expertizei contabile extrajudiciare sunt:

OBIECTIVUL nr.1 - verificarea respectarii legislatiei financiar-contabile de catre SC. ALFA SA., in perioada Ianuarie 2008-Septembrie 2008 si a bilantului 2007

OBIECTIVUL nr.2 - analiza volumului, structurii, destinatiei, necesitatii si legalitatii cheltuielilor pe perioada mentionata.

Pentru a raspunde la obiectivele sus mentionate s-au examinat urmatoarele acte si documente:

1. Documente financiar – contabile pe perioada Ianuarie – Septembrie 2008.

2. Bilant contabil 31.12.2006, 31.12.2007

3. Actele constitutive si modificarile ulterioare pana la zi.

4. Alte documente

In conformitate cu actele si documentele expertizate s-a efectuat verificarea documentelor contabile pentru care formulam urmatorul raspuns:

1. Respectarea legislatiei financiar-contabile de catre SC. ALFA SA in perioada Ianuarie

2008 - Septembrie 2008 si bilantul contabil 2007:

Examinarile prin sondaj a materialului documentar mentionat au dus la concluzia ca nu se respecta in totalitate legislatia financiar – contabila in vigoare, astfel:

a) Registrul de casa nu este intocmit pe zile ci pe perioade de o luna si nu poarta semnaturile conform OMFP 1850 / 2005.

b) Impozitul pe dividende s-a calculate eronat si s-a virat gresit in contul persoanelor juridice.

c) In bilantul pentru anul 2006 apare pozitia impozit pe profit, desi societatea era in acest an microintreprindere.

Fisiere in arhiva (1):

  • Raport Expertiza Contabila.doc