Recunoasterea si Evaluarea Structurilor din Situatiile Financiare Anuale in Conformitate cu Normalizarea Contabila Europeana

Imagine preview
(8/10 din 4 voturi)

Acest referat descrie Recunoasterea si Evaluarea Structurilor din Situatiile Financiare Anuale in Conformitate cu Normalizarea Contabila Europeana.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 7 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

- CADRUL GENERAL PENTRU ÎNTOCMIREA SI PREZENTAREA SITUATIILOR FINANCIARE:

Cadrul general pentru întocmirea si prezentarea situatiilor financiare, definit drept „Cadrul contabil general IASB” este un instrument al normalizarii contabile care cuprinde conceptele si principiile fundamentale care stau la baza întocmirii si prezentarii situatiilor financiare pentru utilizatorii externi. Mai bine zis, cadrul general este un sistem de referinta pentru elaborarea standardelor contabile si instrument de coerenta a standardelor, reglementarilor si procedurilor contabile. Ca urmare, cadrul general nu constituie un standard international de contabilitate si nici nu primeaza în fata standardelor internationale de contabilitate specifice.

Situatiile financiare întocmite în spiritul cadrului general sunt de inters general, iar continutul lor vine în întâmpinarea nevoilor comune de informatii ale unei sfere largi de utilizatori: investitori, angajatii, creditorii, furnizorii, clientii, guvernele si institutiile acestora, publicul. În masura în care anumitii utilizatori au necesitati specifice, ei pot solicita si au capacitatea de a obtine informatii suplimentare fata de cele comune continute în situatiile financiare.

Considerentul pentru care situatiile financiare contin doar informatii de interes general îl constituie faptul ca în acesta forma de prezentare ele corespund necesitatilor comune majoritatii utilizatorilor. Asa cum se degaja din cadrul general, aproape toti utilizatorii iau decizii economice pentru:

- A hotarî când sa cumpere, sa pastreze sau sa vânda parti de capital;

- A evalua capacitatea de gestionare sau responsabilitatea conducerii;

- A evalua capacitatea entitatii de a-si plati personalul si de a oferi beneficii angajatilor sai;

- A evalua garantia pe care entitatea o poate oferi pentru creditele ce i-au fost acordate;

- A determina politicile fiscale;

- A determina profitul si dividendele ce pot fi platite;

- A elabora si utiliza date statistice privind venitul national;

- A reglementa activitatilor entitatilor;

Se cunoaste faptul ca obiectivul principal al contabilitatii este furnizarea de informatii care sa asigure o imagine fidela asupra pozitiei financiare, performantelor financiare si modificarilor pozitiei financiare ale entitatii, în scopul utilizarii acestor informatii de catre utilizatorii interni si externi, în vederea fundamentarii unor decizii economice. Pentru realizarea acestui obiectiv, este necesar ca lucrarile curente de contabilitate sa se sintetizeze periodic în informatii generalizate, care sa fie relevante pentru caracterizarea activitatii desfasurate de o entitate într-o anumita perioada de timp. Acest deziderat poate fi îndeplinit prin întocmirea periodica a unor documente de sinteza contabila, care pe parcursul timpului au purtat diverse denumiri, cum sunt: bilant contabil, situatii finaciare anuale sau conturi anuale.

Prin OMFP nr. 1752/17.11.2005 s-a adoptat formularea „situatii finaciare anuale” care trebuie întocmite în mod obligatoriu de catre toate persoanele juridice cu sau fara scop lucrativ.

Structura situatiilor financiare anuale care trebuie întocmite de catre persoanele juridice difera în functie de marimea acestora. Astfel, persoanele juridice care la încheierea exercitiului financiar, depasesc limitele a doua dintre urmatoarele criterii:

- Cifra de afaceri: 7,3 miloane de euro;

- Total active: 3,65 milioane de euro;

- Nr. mediu de salariati: 50.

întocmesc „situatii financiare anuale” care se compun din: Bilant, Cont de profit si pierdere, Situatia modificarilor capitalului propriu, Situatia fluxurilor de trezorerie si Note explicative la situatiile financiare anuale.

Situatiile financiare anuale întocmite de entitatile economice care depasesc limitele a doua dintre criteriile de marime mentionate mai sus sunt auditate conform legii.

Persoanele juridice care nu îndeplinesc limitele a doua din criteriile de marime mentionate mai sus, întocmesc „Situatii financiare anuale simplificate” care cuprind: Bilant prescurtat, Cont de profit si pierdere si note explicative. Optional, ele pot întocmi Situatia modificarilor capitalului propriu si/sau Situatia fluxurilor de trezorerie.

Persoanele juridice vor trece în cealalta categorie numai daca în doua exercitii financiare consecutive nu se incadreaza în limitele existente privind cele trei criterii mentionate mai sus. Situatiile financiare anuale simplificate vor fi verificate potrivit legii.

Situatiile financiare anuale trebuie însotite de o declaratie scrisa de asumare a raspunderii conducerii persoanei juridice pentru întocmirea situatiilor financiare anuale în acord cu Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV a A CEE.

Pentru situatiile financiare ale anului 2006, întocmite potrivit Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV a A CEE, încadrarea în criteriile de marime prevazute mai sus se efectueaza pe baza indicatorilor determinati în situatiile financiare întocmite pentru exercitiul financiar 2005.

Situatiile financiare anuale constituie un tot unitar si vor fi însotite de Raportul administratorilor.

Fisiere in arhiva (1):

  • Recunoasterea si Evaluarea Structurilor din Situatiile Financiare Anuale in Conformitate cu Normalizarea Contabila Europeana.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA „CONSTANTIN BRÂNCOVEANU”- Pitesti - Facultatea de Contabilitate si Informatica de Gestiune - Braila -