Reforma Contabilității Publice

Referat
9/10 (4 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 39 în total
Cuvinte : 11682
Mărime: 119.76KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Roxana Ionescu
e vorba de reforma contabilitatii in romania

Cuprins

Scopul strategiei si angajamentul Guvernului privind reforma administratiei publice 3

Analiza diagnostic a sectorului administratiei publice 4

Prioritatile reformei 5

Obiectivele cheie ale reformei 6

Relatia fiscala dintre admnistratia centrala si autoritatile publice locale 8

Analiza diagnostic in domeniul administratiei publice locale 10

Obiective specifice si directii de actiune ale strategiei de reforma 12

În domeniul functiei publice 12

În domeniul administratiei publice locale 19

În domeniul administratiei publice centrale – procesul de formulare a

politicilor publice 24

Managementul procesului de reforma 26

Riscurile si conditiile esentiale pentru implementarea strategiei de reforma a administratiei publice 26

Schema institutionala a procesului de reforma 27

Mecanismul de monitorizare a implementarii strategiei de reforma a administratiei publice 32

Mecanismul intern pentru revizuirea/actualizarea strategiei 33

Planul de actiune34

Anexe

Concluzii

Bibliografie

Extras din document

1.Contextul general al reformei contabilitatii publice

Dupa 1990, România s-a caracterizat prin reforme politice si economice semnificative. În decembrie 1991 s-a adoptat o noua Constitutie, care pune bazele unui sistem politic democratic. Recent, în ultimii ani, România a demarat reforme puternice ale sectorului public în domenii de activitate importante, cum ar fi: învatamântul, sanatatea, administratia locala si serviciile publice.

Dupa primii ani de tranzitie, reformele din domeniul economic si juridic nu s-au distins prin calitate si transparenta, deoarece România încerca sa creeze un nou sistem având la baza originile franceze din perioada interbelica. Ca urmare, rezultatele nu au fost semnificative. Dupa 1996 a aparut posibilitatea ca România sa devina membru al Uniunii Europene (UE) si membru NATO. În 2002, România a fost invitata sa devina membru NATO, astfel ca procesul de reforma s-a accelerat. Elementele-cheie ale programului de reforma în România sunt reprezentate de actiuni eficiente pentru îndepartarea surselor economice de coruptie, masuri asupra conflictului de interese, adoptarea declaratiei fiscale, accesul la informatii si transparenta marita.

Procesul de reforma în România a mai inclus, de asemenea, reforma sectorului public si a contabilitatii institutiilor publice. Aceasta reforma a contabilitatii s-a bazat pe proceduri contabile similare utilizate de tarile Europei Occidentale. Pentru institutiile publice, reforma este mai dificila din cauza vechii structuri si a deficitului de personal calificat pentru acest domeniu. Scopul României a fost de a obtine calitatea de membru al Uniunii Europene în anul 2007, ceea ce s-a si întâmplat.

Reconstructia întregii infrastructuri legale a fost principalul mecanism folosit pentru reforma sistemului institutional.

O noua Constitutie a fost adoptata printr-un referendum în decembrie 1991, lege fundamentala care pune bazele unui sistem politic democratic.

Parlamentul este organul suprem reprezentativ al poporului român si unica autoritate legislativa a tarii. Parlamentul consta în Camera Deputatilor si Senatul. Membrii Camerei Deputatilor sunt alesi prin vot universal, egal, direct, secret si liber, în conformitate cu Legea electorala.

Presedintele este si el ales prin vot direct. Presedintele desemneaza un candidat pentru functia de prim – ministru dupa consultarea partidului politic ce a obtinut majoritatea în Parlament. Guvernul este însarcinat cu implementarea politicii interne si externe conform programului acceptat de catre Parlament si cu gestionarea sistemului administratiei publice.

Reforma întreprinderilor a fost printre primele schimbari radicale de reglementat. Dupa colapsul din decembrie 1990 al vechiului regim, întregul sistem al relatiilor economice bazat pe planificare si impunere administrativa s-a dezintegrat. Legea nr. 15/1991, privind reorganizarea întreprinderilor de stat, a reprezentat o piatra de temelie a reformei economice, adoptata în 1990, care a schimbat statutul juridic al „întreprinderilor socialiste” de stat. Astfel, au fost create doua tipuri de entitati economice: „regiile autonome” si „societatile comerciale”.

Privatizarea a fost urmarea logica a reformei întreprinderilor, care a demarat odata cu Legea nr. 15/1990. Conceptele adoptate atunci au fost dezvoltate în Legea privatizarii nr. 58/1991.

Reforma întreprinderilor agricole merita o mentiune speciala în acest context. Reforma din agricultura a fost declansata prin adoptarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, care prevede restituirea terenurilor detinute de fermele cooperative catre vechii proprietari sau mostenitorii acestora. Astfel, a avut loc un transfer de 80% de teren arabil în tara si circa cinci milioane de proprietari si cooperative au fost dizolvate.

Reforma pietei a evoluat independent pentru diverse piete. Pietele pentru bunuri si servicii au fost liberalizate primele în anul 1990, însa abia în anul 1996, când a fost adoptata Legea 21 – Legea concurentei – s-a realizat si cadrul institutional. Cea mai semnificativa masura de liberalizare a pietelor a fost liberalizarea preturilor, care a fost graduala si ezitanta.

Reforma sistemului bancar a rezultat prin crearea unui sistem pe doua trepte la nivelul anului 1991 si demonopolizarea activitatilor bancare. Conform Legii nr. 33/1991 privind activitatea bancara, bancile comerciale au permisiunea de a functiona ca banci universale sub supravegherea Bancii Nationale a României.

Începând cu 1 iulie 2005, ca urmare a denominarii monedei nationale, veniturile din salarii, precum si cele asimilate salariilor, pensiile si alte drepturi de asigurari sociale, indiferent de sursa de finantare, indemnizatiile si alte drepturi prevazute de legi speciale, indemnizatiile de somaj, ajutoarele si prestatiile sociale, inclusiv alte drepturi de natura celor mentionate mai sus, acordate potrivit legii, se stabilesc în moneda noua, leu nou, denumita în continuare leu.

Se apreciaza ca procesul de denominare a monedei nationale a constituit un pas important în adoptarea monedei unice europene, EURO.

Preview document

Reforma Contabilității Publice - Pagina 1
Reforma Contabilității Publice - Pagina 2
Reforma Contabilității Publice - Pagina 3
Reforma Contabilității Publice - Pagina 4
Reforma Contabilității Publice - Pagina 5
Reforma Contabilității Publice - Pagina 6
Reforma Contabilității Publice - Pagina 7
Reforma Contabilității Publice - Pagina 8
Reforma Contabilității Publice - Pagina 9
Reforma Contabilității Publice - Pagina 10
Reforma Contabilității Publice - Pagina 11
Reforma Contabilității Publice - Pagina 12
Reforma Contabilității Publice - Pagina 13
Reforma Contabilității Publice - Pagina 14
Reforma Contabilității Publice - Pagina 15
Reforma Contabilității Publice - Pagina 16
Reforma Contabilității Publice - Pagina 17
Reforma Contabilității Publice - Pagina 18
Reforma Contabilității Publice - Pagina 19
Reforma Contabilității Publice - Pagina 20
Reforma Contabilității Publice - Pagina 21
Reforma Contabilității Publice - Pagina 22
Reforma Contabilității Publice - Pagina 23
Reforma Contabilității Publice - Pagina 24
Reforma Contabilității Publice - Pagina 25
Reforma Contabilității Publice - Pagina 26
Reforma Contabilității Publice - Pagina 27
Reforma Contabilității Publice - Pagina 28
Reforma Contabilității Publice - Pagina 29
Reforma Contabilității Publice - Pagina 30
Reforma Contabilității Publice - Pagina 31
Reforma Contabilității Publice - Pagina 32
Reforma Contabilității Publice - Pagina 33
Reforma Contabilității Publice - Pagina 34
Reforma Contabilității Publice - Pagina 35
Reforma Contabilității Publice - Pagina 36
Reforma Contabilității Publice - Pagina 37
Reforma Contabilității Publice - Pagina 38
Reforma Contabilității Publice - Pagina 39

Conținut arhivă zip

  • Reforma Contabilitatii Publice.doc

Alții au mai descărcat și

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Practică la o instituție publică

COMPARTIMENTUL DE ADMINISTRARE A VENITURILOR STATULUI - Birou Gestionare Registru Contribuabili si Declaratii Fiscale - Serviciul Gestiune...

Contabilitate aprofundată

1. Definitia contabilitatii financiare Prin geneza, contabilitatea a aparut din nevoia de a raspunde în plan informational si decizional la...

Contabilitate aprofundată

Tehnica de inregistrare in contabilitate a operatiunilor economica nu prezinta dificultati datorita diversitatii conturilor utilizate. Aceasta...

Organizarea și conducerea contabilității la Muzeul Național Peleș, în calitate de ordonator terțiar de credite

CAPITOLUL I PREZENTAREA ACTIVITATII INSTITUTIEI PUBLICE MUZEUL NATIONAL PELES SI MODUL DE ORGANIZARE A EVIDENTEI BUGETARE Scurt istoric al...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea instituțiilor publice

INTRODUCERE Lucrarea elaborata pentru sustinerea temei de licenta isi propune sa analizeze contabilitatea institutiilor/autoritatilor publice atat...

Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ

I STRUCTURA ORGANIZATORICĂ I.1 Educaţia, cercetarea şi cultura; Sunt factori strategici ai dezvoltării oricărui stat. Investiţia în educaţie şi...

Lucrări Contabile de Închidere a Exercițiului Financiar la Instituțiile Publice

INTRODUCERE În lumea contemporană finanţele publice constituie o componentă de primă dimensiune a vieţii sociale şi aceasta nu întâmplător....

Finanțe Publice

În practică, prin noţiunea de buget se înţelege acel document în care este prezentată previziunea pe o anumită perioadă de timp (an, semestru,...

Bilanțul Contabil - Instrument de Analiză și Control

INTRODUCERE Lucrarea de faţă este rezultatul unei ample documentări şi a unei impresionante bibliografii legislative din domeniul financiar...

Situațiile Financiare în Contextul Standardelor Internaționale de Contabilitate Publică

Introducere Integrarea europeană este un proces istoric evolutiv de ajustare a economiilor ţărilor occidentale la un nivel comun de dezvoltare, în...

Istoria contablitatii instituțiilor publice

1. Introducere 1.1. Motivaţia alegerii temei Am ales această temă pentru că nu aveam cunoştinţe foarte vaste în domeniul contabilităţii...

Casa de Asigurări de Sănătate Iași

Capitolul 1: Organizare şi funcţionalitate la Casa Judeţeană de Asigurări de sănătate Iaşi În conformitate cu Legea 95 / 2006 privind reforma în...

Ai nevoie de altceva?