Reguli de Evaluare a Mijloacelor Fixe

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 22 în total
Cuvinte : 5846
Mărime: 26.46KB (arhivat)
Cost: 4 puncte

Extras din document

Sistemul de valori utilizat în evaluare: In ceea ce priveşte valoarea unei întreprinderi s-au conturat de-a lungul timpurilor două teorii.

Prima consideră că valoarea întreprinderii este data de suma valorilor elementelor sale componente: mijloace fixe, terenuri, titluri de valoare, stocuri, lichidităţi. Ele reprezintă individualităţi care pot fi înstrăinate sau vândute separat. Această teorie este aplicată în cadrul metodelor de evaluare patrimoniale care utilizează valori patrimoniale sau matematice.

Cea de a doua teorie consideră că întreprinderea nu are valoare decât dacă activele de care dispune produc un rezultat. Valoarea intrinsecă a componentelor întreprinderii este neglijată, contând doar fluxurile de lichidităţi viitoare obţinute, în anumite condiţii, în urma folosirii acestora. A doua teorie a determinat elaborarea unor metode de evaluare a întreprinderii numite metode bazate pe rentabilitate, care lucrează cu valori de rentabilitate sau de randament.

Valorile patrimoniale: Optica patrimonială de evaluare se bazează pe ipoteza încetă¬rii activităţii întreprinderii, care urmează să fie dezmembrată sau lichidată. Pentru a cunoaşte componenţa patrimoniului întreprinde¬rii şi valorile la care aceasta a dobândit patrimoniul de care dispune, se utilizează datele contabilităţii. Aceasta, conform principiilor, pro¬cedeelor şi instrumentelor sale reflectă activele şi pasivele unei întreprinderi de la crearea sa şi până la încetarea activităţii. Datele contabilităţii sunt centralizate şi sintetizate cu ajutorul bilanţului contabil.

In vederea aplicării metodelor de evaluare patrimoniale bilan¬ţul contabil este în general reprelucrat pentru a se elimina influenţa unor factori care distorsionează valoarea economică actuală a între¬prinderii. Printre aceşti factori se pot enumera: principii contabile care nu permit reflectarea valorii actuale a elementelor patrimoniului, privilegierea aspectului juridic al unor operaţii în defavoarea aspectului economic, măsuri administrative legate de evaluarea unor active sau de aspecte fiscale şi care obligă la înregistrări în disonanţă cu situaţia particulară a întreprinderii etc.

Valorile folosite în evaluarea de tip patrimonial se clasifică după modul de prelucrare a bilanţului contabil în:

a) Valori patrimoniale determinate pe baza activului şi pasivului bilanţier, numite valori matematice:

- activ net contabil (ANC);

- activ net contabil corectat (ANCC);

- valoare de lichidare sau valoarea lichidativă CVL).

Valorile matematice corespund opticii vânzătorului întreprinderii care consideră că aceasta îşi încheie activitatea şi îl interesează preţuri de vânzare posibile.

b) Valori patrimoniale determinate, în principal, pe baza activelor utilizate în exploatarea întreprinderii, numite valori funcţionale:

- activul brut contabil (ABC);

- valoarea substanţială (VS);

- capitalurile permanente necesare exploatării (CPNE).

Valorile funcţionale corespund opticii cumpărătorului care urmăreşte reconstituirea întreprinderii ca entitate sau cel puţin cumpărarea unor active ale acesteia care i-ar permite continuarea activităţii.

Activul net contabil (ANC)

Acesta mai este denumit valoare matematică contabilă, valoare contabilă netă sau patrimoniu net contabil.

Activul net contabil se determină ca diferenţă între totalul activelor şi totalul datoriilor sau resursele străine utilizate în întreprindere. Rezultatul acestei diferenţe îl constituie capitalurile proprii care reflectă adevărata valoare a patrimoniului său.

Activ net contabil = Total active - Total datorii

Uneori din capitalurile proprii se scad dividendele care se vor distribui acţionarilor în numele exerciţiului financiar încheiat. In acest fel activul net cuprinde doar acele capitaluri proprii care rămân la dispoziţia întreprinderii.

Activ net contabil = Total active – (Total datorii + Dividende de plată)

Activul net contabil este utilizat în evaluare doar în condiţii de stabilitate economică, pentru că utilizează valori istorice care îşi pierd semnificaţia în cazul unei economii de tip inflaţionist.

Preview document

Reguli de Evaluare a Mijloacelor Fixe - Pagina 1
Reguli de Evaluare a Mijloacelor Fixe - Pagina 2
Reguli de Evaluare a Mijloacelor Fixe - Pagina 3
Reguli de Evaluare a Mijloacelor Fixe - Pagina 4
Reguli de Evaluare a Mijloacelor Fixe - Pagina 5
Reguli de Evaluare a Mijloacelor Fixe - Pagina 6
Reguli de Evaluare a Mijloacelor Fixe - Pagina 7
Reguli de Evaluare a Mijloacelor Fixe - Pagina 8
Reguli de Evaluare a Mijloacelor Fixe - Pagina 9
Reguli de Evaluare a Mijloacelor Fixe - Pagina 10
Reguli de Evaluare a Mijloacelor Fixe - Pagina 11
Reguli de Evaluare a Mijloacelor Fixe - Pagina 12
Reguli de Evaluare a Mijloacelor Fixe - Pagina 13
Reguli de Evaluare a Mijloacelor Fixe - Pagina 14
Reguli de Evaluare a Mijloacelor Fixe - Pagina 15
Reguli de Evaluare a Mijloacelor Fixe - Pagina 16
Reguli de Evaluare a Mijloacelor Fixe - Pagina 17
Reguli de Evaluare a Mijloacelor Fixe - Pagina 18
Reguli de Evaluare a Mijloacelor Fixe - Pagina 19
Reguli de Evaluare a Mijloacelor Fixe - Pagina 20
Reguli de Evaluare a Mijloacelor Fixe - Pagina 21
Reguli de Evaluare a Mijloacelor Fixe - Pagina 22

Conținut arhivă zip

  • Reguli de Evaluare a Mijloacelor Fixe.doc

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Mijloacelor Fixe

Cap. I) Prezentarea generala a S.C. ICMRS S.A. Galati 1.1)Date de identificare Societatea comerciala ICMRS S.A. Galati este persoana juridica...

Continutul si Modul de Intocmire al Bilantului Contabil

Introducere O dată cu trecerea RM la economia de piaţă a generat creşterea considerabilă a rolului informaţiei financiare. Aceasta se datorează...

Contabilitatea și Analiza Amortizării Mijloacelor Fixe

INTRODUCERE În majoritatea ţărilor Europei continentale acţiunea de organizare a contabilităţii, având la bază norme contabile armonizate, s-a...

Organizarea Contabilității Activelor Imobilizate Corporale

CAP.1. ACTIVELE IMOBILIZATE-DEFINIRE ŞI STRUCTURĂ Capitalul agenţilor economici poate fi plasat în bunuri şi valori, adică bunuri care prin natura...

Politici și opțiuni referitoare la evaluarea și contabilizarea imobilizărilor - IAS 16

1.Aria de definitie si aplicabilitate a temei.Definitii si concepte cheie. Obiectivul normei IAS 16”Imobilizări corporale” este de a prescrie...

Capitalul Fix și Activele Fixe

CAP. I Capitalul fix – factor de producţie şi forma principală de materializare a avuţiei naţionale Pentru realizarea oricărei activităţi...

Amortizarea între contabilitate și fiscalitate

CAPITOLUL 1: STADIUL CUNOAŞTERII PRIVIND IMOBILIZĂRILE CORPORALE ŞI AMORTIZAREA LOR 1.1. Definiţii şi delimitări privind imobilizările şi...

Contabilitatea Imobilizarilor Corporale

1. Scurt istoric O componenta importanta a patrimoniului agentilor economici o constituie capitalul imobilizat in bunuri si valori destinate sa...

Ai nevoie de altceva?