Reguli de Evaluare a Mijloacelor Fixe

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Reguli de Evaluare a Mijloacelor Fixe.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 22 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

Sistemul de valori utilizat în evaluare: In ceea ce priveşte valoarea unei întreprinderi s-au conturat de-a lungul timpurilor două teorii.

Prima consideră că valoarea întreprinderii este data de suma valorilor elementelor sale componente: mijloace fixe, terenuri, titluri de valoare, stocuri, lichidităţi. Ele reprezintă individualităţi care pot fi înstrăinate sau vândute separat. Această teorie este aplicată în cadrul metodelor de evaluare patrimoniale care utilizează valori patrimoniale sau matematice.

Cea de a doua teorie consideră că întreprinderea nu are valoare decât dacă activele de care dispune produc un rezultat. Valoarea intrinsecă a componentelor întreprinderii este neglijată, contând doar fluxurile de lichidităţi viitoare obţinute, în anumite condiţii, în urma folosirii acestora. A doua teorie a determinat elaborarea unor metode de evaluare a întreprinderii numite metode bazate pe rentabilitate, care lucrează cu valori de rentabilitate sau de randament.

Valorile patrimoniale: Optica patrimonială de evaluare se bazează pe ipoteza încetă¬rii activităţii întreprinderii, care urmează să fie dezmembrată sau lichidată. Pentru a cunoaşte componenţa patrimoniului întreprinde¬rii şi valorile la care aceasta a dobândit patrimoniul de care dispune, se utilizează datele contabilităţii. Aceasta, conform principiilor, pro¬cedeelor şi instrumentelor sale reflectă activele şi pasivele unei întreprinderi de la crearea sa şi până la încetarea activităţii. Datele contabilităţii sunt centralizate şi sintetizate cu ajutorul bilanţului contabil.

In vederea aplicării metodelor de evaluare patrimoniale bilan¬ţul contabil este în general reprelucrat pentru a se elimina influenţa unor factori care distorsionează valoarea economică actuală a între¬prinderii. Printre aceşti factori se pot enumera: principii contabile care nu permit reflectarea valorii actuale a elementelor patrimoniului, privilegierea aspectului juridic al unor operaţii în defavoarea aspectului economic, măsuri administrative legate de evaluarea unor active sau de aspecte fiscale şi care obligă la înregistrări în disonanţă cu situaţia particulară a întreprinderii etc.

Valorile folosite în evaluarea de tip patrimonial se clasifică după modul de prelucrare a bilanţului contabil în:

a) Valori patrimoniale determinate pe baza activului şi pasivului bilanţier, numite valori matematice:

- activ net contabil (ANC);

- activ net contabil corectat (ANCC);

- valoare de lichidare sau valoarea lichidativă CVL).

Valorile matematice corespund opticii vânzătorului întreprinderii care consideră că aceasta îşi încheie activitatea şi îl interesează preţuri de vânzare posibile.

b) Valori patrimoniale determinate, în principal, pe baza activelor utilizate în exploatarea întreprinderii, numite valori funcţionale:

- activul brut contabil (ABC);

- valoarea substanţială (VS);

- capitalurile permanente necesare exploatării (CPNE).

Valorile funcţionale corespund opticii cumpărătorului care urmăreşte reconstituirea întreprinderii ca entitate sau cel puţin cumpărarea unor active ale acesteia care i-ar permite continuarea activităţii.

Activul net contabil (ANC)

Acesta mai este denumit valoare matematică contabilă, valoare contabilă netă sau patrimoniu net contabil.

Activul net contabil se determină ca diferenţă între totalul activelor şi totalul datoriilor sau resursele străine utilizate în întreprindere. Rezultatul acestei diferenţe îl constituie capitalurile proprii care reflectă adevărata valoare a patrimoniului său.

Activ net contabil = Total active - Total datorii

Uneori din capitalurile proprii se scad dividendele care se vor distribui acţionarilor în numele exerciţiului financiar încheiat. In acest fel activul net cuprinde doar acele capitaluri proprii care rămân la dispoziţia întreprinderii.

Activ net contabil = Total active – (Total datorii + Dividende de plată)

Activul net contabil este utilizat în evaluare doar în condiţii de stabilitate economică, pentru că utilizează valori istorice care îşi pierd semnificaţia în cazul unei economii de tip inflaţionist.

Fisiere in arhiva (1):

  • Reguli de Evaluare a Mijloacelor Fixe.doc