Rolul Finantarilor Nerambursabile in Domeniul Mediului

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Rolul Finantarilor Nerambursabile in Domeniul Mediului.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 8 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

REZUMAT:

Les subventions sont des fonds provenant de l' Union européenne. Elles représentent une forme de subvention en vue d'éliminer ou de réduire les différences économiques entre les régions ou les domaines spécifiques de développement des États membres de l'UE. Les subventions peuvent être divisées en deux catégories: pré adhésion et de post-adhésion. Fonds dans la catégorie des fonds de pré adhésion sont PHARE, SAPARD et ISPA. Les fonds post-adhésion sont appelés fonds structurels et de cohésion ou des instruments structurels. Il y a trois instruments structurels: le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen, le Fonds de la cohésion. Ces fonds sont mis en œuvre avec les programmes opérationnels dans les domaines suivants: l'amélioration de la compétitivité économique, l'environnement, des transports, des ressources humaines, la capacité administrative,le développement régional, l'assistance technique.

CUVINTE CHEIE: fonduri nerambursabile, structural, aderare, protecţia mediului;

Fondurile nerambursabile sau finanţările nerambursabile există în România de aproape două decenii, însă odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, adică începând cu ianuarie 2007, ele au devenit mult mai cunoscute românilor, aceştia devenind din ce în ce mai interesaţi de aceste fonduri. Acest lucru este şi normal deoarece ele reprezintă o oportunitate pentru persoanele cu spirit întreprinzător să dezvolte o afacere de succes în majoritatea domeniilor: economic, social, cultural sau administraţie locală.

Un fond nerambursabil reprezintă o sumă de bani alocată pentru diverse obiective însă care nu trebuie restituită. Fondurile nerambursabile - sunt fonduri europene publice; acestea reprezintă o formă de finanţare nerambursabilă acordată de către Uniunea Europeană în scopul eliminării sau diminuării diferenţelor economice între anumite domenii sau regiuni de dezvoltare ale statelor membre UE. Fondurile europene nerambursabile sunt oferite în ideea de a realiza şi menţine o coeziune socio-economică.

Ţara noastră a beneficiat de fonduri nerambursabile atât înainte de aderarea la UE cât şi după aderarea la UE. Înainte de aderare fondurile se numeau fonduri de pre-aderare, iar cele de după aderare fonduri structurale şi de coeziune sau fonduri post-aderare.

În lucrarea de faţă ne vom opri asupra fondurilor nerambursabile alocate pentru a desfăşura activităţii destinate protecţiei mediului.

Până la aderarea României la Uniunea Europeană, fondurile de pre-aderare de care ţara noastră a beneficiat au fost PHARE, SAPARD şi ISPA, fiecare dintre acestea finanţând activităţi legate de protecţia mediului. Programul PHARE (Poland Hungary Aid for Reconstruction of the Economy – Polonia Ungaria Ajutor pentru Reconstrucţia Economiei) creat iniţial în 1989 pentru a asista Polonia şi Ungaria, asistând ulterior opt state membre: Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia şi Slovenia, precum şi Bulgaria şi România într-o perioadă de restructurare economică şi schimbare politică masivă, avea printre obiectivele sale promovarea convergenţei cu legislaţia vastei legislaţii a Uniunii Europene (acquis comunitar), inclusiv în domeniul protecţiei mediului.

În 1999 au fost create programele SAPARD şi ISPA, care au preluat dezvoltarea rurală şi a agriculturii (SAPARD) şi proiectele de infrastructură în domeniile de mediu şi transporturi (ISPA). Agenţia SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rural Developement) România a implementat Programul Naţional pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (PNADR), finanţând activităţi de informare dar şi de infrastructură în vederea desfăşurării unei agriculturii ecologice.

Programul ISPA (Instrument pentru Politici Structurale de Pre-Aderare) este unul dintre cele trei instrumente de finanţare nerambursabilă care au sprijinit ţările candidate în pregătirea lor pentru aderarea la Uniunea Europeană, finanţând în perioada 2000-2006 proiecte în domeniul infrastructurii de transport şi de mediu, având printre obiectivele sale generale sprijinirea România în vederea alinierii standardelor sale de mediu la cele ale Uniunii Europene, precum şi familiarizarea ţărilor beneficiare cu politicile şi procedurile aplicate de Fondurile Structurale şi de Coeziune ale Uniunii Europene.

Fondurile post-aderare poartă denumirea de fonduri structurale şi de coeziune sau de instrumente structurale. Regulile generale privind Fondurile Structurale şi de Coeziune sunt stabilite prin Regulamentul Consiliului Uniunii Europene nr. 1083/2006 din iulie 2006, care defineşte regulile generale privind Fondul European pentru Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune. În termeni financiari, aceste instrumente ocupă al doilea loc ca pondere în bugetul Uniunii Europene, destinat politicilor europene. Acestea cuprind:

• Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), reglementat prin Regulamentul nr. 1080/2006 al Consiliului Uniunii Europene şi al Parlamentului European, care susţine dezvoltarea economică durabilă la nivel regional şi local prin mobilizarea capacităţilor locale şi diversificarea structurilor economice în domenii precum cercetare şi dezvoltare tehnologică, inovare şi antreprenoriat, societatea informaţională, IMM-uri, protecţia mediului, turism, energie;

• Fondul Social European (FSE), reglementat prin Regulamentul nr. 1081/2006 al Consiliului Uniunii Europene şi al Parlamentului European, fond care contribuie la sporirea adaptabilităţii forţei de muncă şi a întreprinderilor, creşterea accesului pe piaţa forţei de muncă, prevenirea şomajului, prelungirea vieţii active şi creşterea gradului de participare pe piaţa muncii a femeilor şi imigranţilor, sprijinirea incluziunii sociale a persoanelor dezavantajate şi combaterea discriminării.

• Fondul de Coeziune, reglementat prin Regulamentul nr. 1084/2006 al Consiliului Uniunii Europene, prin care se finanţează proiecte în domeniul protecţiei mediului şi reţelelor de transport transeuropene, proiecte în domeniul dezvoltării durabile precum şi proiecte care vizează îmbunătăţirea managementului traficului aerian şi rutier, modernizarea transportului urban, dezvoltarea şi modernizarea transportului multimodal.

Fisiere in arhiva (1):

  • Rolul Finantarilor Nerambursabile in Domeniul Mediului.doc

Alte informatii

Contabilitate şi Informatică de Gestiune Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrative Universitatea „Eftimie Murgu” Reşiţa