Rolul Profesionistului Contabil in Organizarea si Conducerea Serviciilor Financiar-Contabile intr-o Institutie Economica

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 5 în total
Cuvinte : 1099
Mărime: 9.32KB (arhivat)
Cost: 4 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Anton Carmen
Universitatea Transilvania din Brasov Facultatea de Stiinte Economice si Administrarea Afacerilor Specializarea Finante Bănci An III

Extras din document

Profesioniştii contabili au un rol important în întreprindere. Investitorii, creditorii, patronii şi alte sectoare ale comunităţii financiare, inclusiv guvernul şi publicul contează pe profesioniştii contabili pentru o contabilitate financiară şi raportări corecte, pentru un management financiar eficient şi sfaturi competente referitoare la o varietate de aspecte legate de afaceri şi impozite. Atitudinea şi comportamentul profesioniştilor contabili, atunci când prestează astfel de servicii, au un impact asupra bunăstării economice a comunităţii şi ţării lor.

Profesionisul contabil trebuie să respecte normele profesionale elaborate în domeniu, standarde internaţionale de raportare financiară, de etică şi calitate şi de asemenea să adere şi să respecte un Cod etic emis în concordanţă cu Codul etic IFAC (Federaţia Internaţională a Contabililor Autorizaţi) şi, nu în ultimul rând, activităţile sale trebuie să fie gestionate şi controlate de un organism profesional recunoscut de FEE (Federaţia Experţilor Contabili Europeni) şi IFAC.

Misiunea de ţinere a contabilităţii şi prezentarea conturilor anuale fac obiectul unei definiţii profesionale delimitată prin norme specifice. Ea se caracterizează prin norme de lucru specifice si norme de raport specifice. Această misiune este prevăzută în art. 10 alin. 3 al Legii contabilităţii nr. 82/1991. Ea răspunde nevoilor de informare financiară şi contabilă, internă şi externă ţinând seama de raportul cost/eficacitate, satisfăcător.

Conform normelor de lucru specifice, această misiune se bazează pe tehnica şi procedurile contabile pe care le posedă profesionistul contabil în “ţinerea contabilităţii şi pregătirea conturilor anuale”, în scopul asigurării regularităţii în formă a contabilităţii si pe experienţa personală a profesionistului contabil asupra întreprinderii clientului şi a mediului său înconjurător utilizată pentru aprecierea coerenţei şi credibilităţii conturilor anuale.

1. Norme de comportament profesional: independenţa, competenţa, calitatea lucrărilor, secretul profesional şi confidenţialitatea, acceptarea şi menţinerea misiunilor.

2. Norme de lucru

2.1. Cunoaşterea activităţilor întreprinderii cliente

Profesionistul contabil este necesar să obţină o cunoaştere globală a întreprinderii, a evoluţiei sale recente şi a mediului său înconjurător, în scopul asigurării că conturile anuale dau o informaţie coerentă şi credibilă.

Profesionistul contabil colecţionează informaţii privind: identificarea întreprinderii (activităţi, statut juridic, fiscal şi social, structura); organizarea administrativă şi contabilă (sistem şi personal contabil, participanţii familiali); specificităţile contabile, fiscale si sociale; caracteristicile sectorului de activitate; cerinţele clientului în materie de gestiune.

Această procedură permite: definirea caracteristicilor misiunii (natură, volum, nivelul lucrărilor necesare); stabilirea bugetului necesar-timp şi bani; redactarea contractului de prestări de servicii. În plus, în fiecare an, în vederea stabilirii conturilor anuale, profesionistul contabil trebuie să se informeze cu privire la evenimentele marcante ale exerciţiului financiar, evoluţia activităţii întreprinderii, investiţiile realizate, dificultăţile de recuperare a creanţelor clientilor, litigiilor.

2.2. Programarea lucrărilor

Derularea unei misiuni de ţinere a contabilităţii, de întocmire şi prezentare a conturilor anuale trebuie efectuată cu grija de a răspunde necesităţilor clientului, dar şi obligaţiilor legale şi/sau fiscale. Profesionistul contabil va stabili şi va pune în funcţiune o organizare internă adaptată atât specificului cabinetului său, dar şi al clientului său, în vederea asigurării bunei executări a acestei misiuni.

2.3. Contractarea lucrărilor

Potrivit legii de organizare a profesiei, contractul încheiat cu clientul este un contract de prestări servicii. Acesta cuprinde în mod special: denumirea precisă a misiunii de ţinere a contabilităţii, întocmirea şi prezentarea conturilor anuale; indicarea principalelor diligenţe tehnice ale misiunii; repartizarea lucrărilor ce revin profesionistului contabil şi clientului, precum şi indicarea răspunsurilor care decurg din aceasta; formula de atestare va fi predată la încheierea misiunii.

2.4. Delegarea şi supravegherea lucrărilor

Reponsabilitatea misiunii de ţinere a contabilităţii, întocmire şi prezentare a conturilor anuale poate fi încredinţată unui colaborator, confirmat din cadrul cabinetului/societăţii de expertiză contabilă. Liber-profesionistul contabil de rang superior, din cadrul aceluiaşi cabinet/societate de expertiză contabilă, va proceda la supravegherea lucrărilor executate de colaborator, va efectua examinarea finală a dosarului, va viza notele de sinteză şi va semna raportul. El va fi responsalilul pentru conţinutul raportului.

2.5. Organizarea contabilităţii clientului

Profesionistul contabil concepe sau recomandă proceduri de organizare a contabilităţii, conform legislaţiei în vigoare, adaptate la mărimea şi necesităţile activităţilor clientului.

2.6. Controlul regularităţii şi sincerităţii contabilităţii

Profesonistul contabil se asigură de calitatea înregistrărilor contabile şi de existenţa registrelor legale.

Preview document

Rolul Profesionistului Contabil in Organizarea si Conducerea Serviciilor Financiar-Contabile intr-o Institutie Economica - Pagina 1
Rolul Profesionistului Contabil in Organizarea si Conducerea Serviciilor Financiar-Contabile intr-o Institutie Economica - Pagina 2
Rolul Profesionistului Contabil in Organizarea si Conducerea Serviciilor Financiar-Contabile intr-o Institutie Economica - Pagina 3
Rolul Profesionistului Contabil in Organizarea si Conducerea Serviciilor Financiar-Contabile intr-o Institutie Economica - Pagina 4
Rolul Profesionistului Contabil in Organizarea si Conducerea Serviciilor Financiar-Contabile intr-o Institutie Economica - Pagina 5

Conținut arhivă zip

  • Rolul Profesionistului Contabil in Organizarea si Conducerea Serviciilor Financiar-Contabile intr-o Institutie Economica.doc

Alții au mai descărcat și

Dosar de Audit Curent

CAPITOLUL I ROLUL DOCUMENTELOR IN ACTIVITATEA DE AUDIT 1.1 Documentatia in activitatea de audit Pentru a realiza planificarea activitatii de...

Misiunea privind Ținerea Contabilității

I. DESTINATARUL MISIUNII Misiunea de ţinere a contabilităţii şi prezentarea conturilor anuale fac obiectul unei definiţii profesionale delimitată...

Lucrare Practică privind Calculația Costurilor în Contabilitatea de Gestiune

Introducere Contabilitatea este ştiinţa care se ocupă de teoria şi practica înregistrării şi evidenţei fondurilor materiale şi financiare....

Consumuri si Calculatia Costului

ÎNTRODUCERE Transformările social – economice care s-au produs în republica au provocat mutaţii importante şi în domeniul financiar – contabil,...

Etica si Conduita Profesionala in Domeniul Contabilitatii

Introducere Necesitatea si importanta unor norme de etica profesionala rezulta din rolul pe care il au profesionistii contabili fata de...

Codul Etic al Profesiei Contabile în România

I. Introducere 1.1 Motivaţia Dacă până nu demult scopul principal al oricărei activităţi economice era maximizarea profitului “obţinut prin orice...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Speță practică în care principiile deontologice ale profesionistului contabil sunt încălcate

INTRODUCERE Deontologia contabilă exprimă ansamblul regulilor și uzanțelor care reglementează raporturile dintre profesionistul contabil,...

Ai nevoie de altceva?