Rolul Profesionistului Contabil in Organizarea si Conducerea Serviciilor Financiar-Contabile intr-o Institutie Economica

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Rolul Profesionistului Contabil in Organizarea si Conducerea Serviciilor Financiar-Contabile intr-o Institutie Economica.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 5 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Anton Carmen

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

Profesioniştii contabili au un rol important în întreprindere. Investitorii, creditorii, patronii şi alte sectoare ale comunităţii financiare, inclusiv guvernul şi publicul contează pe profesioniştii contabili pentru o contabilitate financiară şi raportări corecte, pentru un management financiar eficient şi sfaturi competente referitoare la o varietate de aspecte legate de afaceri şi impozite. Atitudinea şi comportamentul profesioniştilor contabili, atunci când prestează astfel de servicii, au un impact asupra bunăstării economice a comunităţii şi ţării lor.

Profesionisul contabil trebuie să respecte normele profesionale elaborate în domeniu, standarde internaţionale de raportare financiară, de etică şi calitate şi de asemenea să adere şi să respecte un Cod etic emis în concordanţă cu Codul etic IFAC (Federaţia Internaţională a Contabililor Autorizaţi) şi, nu în ultimul rând, activităţile sale trebuie să fie gestionate şi controlate de un organism profesional recunoscut de FEE (Federaţia Experţilor Contabili Europeni) şi IFAC.

Misiunea de ţinere a contabilităţii şi prezentarea conturilor anuale fac obiectul unei definiţii profesionale delimitată prin norme specifice. Ea se caracterizează prin norme de lucru specifice si norme de raport specifice. Această misiune este prevăzută în art. 10 alin. 3 al Legii contabilităţii nr. 82/1991. Ea răspunde nevoilor de informare financiară şi contabilă, internă şi externă ţinând seama de raportul cost/eficacitate, satisfăcător.

Conform normelor de lucru specifice, această misiune se bazează pe tehnica şi procedurile contabile pe care le posedă profesionistul contabil în “ţinerea contabilităţii şi pregătirea conturilor anuale”, în scopul asigurării regularităţii în formă a contabilităţii si pe experienţa personală a profesionistului contabil asupra întreprinderii clientului şi a mediului său înconjurător utilizată pentru aprecierea coerenţei şi credibilităţii conturilor anuale.

1. Norme de comportament profesional: independenţa, competenţa, calitatea lucrărilor, secretul profesional şi confidenţialitatea, acceptarea şi menţinerea misiunilor.

2. Norme de lucru

2.1. Cunoaşterea activităţilor întreprinderii cliente

Profesionistul contabil este necesar să obţină o cunoaştere globală a întreprinderii, a evoluţiei sale recente şi a mediului său înconjurător, în scopul asigurării că conturile anuale dau o informaţie coerentă şi credibilă.

Profesionistul contabil colecţionează informaţii privind: identificarea întreprinderii (activităţi, statut juridic, fiscal şi social, structura); organizarea administrativă şi contabilă (sistem şi personal contabil, participanţii familiali); specificităţile contabile, fiscale si sociale; caracteristicile sectorului de activitate; cerinţele clientului în materie de gestiune.

Această procedură permite: definirea caracteristicilor misiunii (natură, volum, nivelul lucrărilor necesare); stabilirea bugetului necesar-timp şi bani; redactarea contractului de prestări de servicii. În plus, în fiecare an, în vederea stabilirii conturilor anuale, profesionistul contabil trebuie să se informeze cu privire la evenimentele marcante ale exerciţiului financiar, evoluţia activităţii întreprinderii, investiţiile realizate, dificultăţile de recuperare a creanţelor clientilor, litigiilor.

2.2. Programarea lucrărilor

Derularea unei misiuni de ţinere a contabilităţii, de întocmire şi prezentare a conturilor anuale trebuie efectuată cu grija de a răspunde necesităţilor clientului, dar şi obligaţiilor legale şi/sau fiscale. Profesionistul contabil va stabili şi va pune în funcţiune o organizare internă adaptată atât specificului cabinetului său, dar şi al clientului său, în vederea asigurării bunei executări a acestei misiuni.

2.3. Contractarea lucrărilor

Potrivit legii de organizare a profesiei, contractul încheiat cu clientul este un contract de prestări servicii. Acesta cuprinde în mod special: denumirea precisă a misiunii de ţinere a contabilităţii, întocmirea şi prezentarea conturilor anuale; indicarea principalelor diligenţe tehnice ale misiunii; repartizarea lucrărilor ce revin profesionistului contabil şi clientului, precum şi indicarea răspunsurilor care decurg din aceasta; formula de atestare va fi predată la încheierea misiunii.

2.4. Delegarea şi supravegherea lucrărilor

Reponsabilitatea misiunii de ţinere a contabilităţii, întocmire şi prezentare a conturilor anuale poate fi încredinţată unui colaborator, confirmat din cadrul cabinetului/societăţii de expertiză contabilă. Liber-profesionistul contabil de rang superior, din cadrul aceluiaşi cabinet/societate de expertiză contabilă, va proceda la supravegherea lucrărilor executate de colaborator, va efectua examinarea finală a dosarului, va viza notele de sinteză şi va semna raportul. El va fi responsalilul pentru conţinutul raportului.

2.5. Organizarea contabilităţii clientului

Profesionistul contabil concepe sau recomandă proceduri de organizare a contabilităţii, conform legislaţiei în vigoare, adaptate la mărimea şi necesităţile activităţilor clientului.

2.6. Controlul regularităţii şi sincerităţii contabilităţii

Profesonistul contabil se asigură de calitatea înregistrărilor contabile şi de existenţa registrelor legale.

Fisiere in arhiva (1):

  • Rolul Profesionistului Contabil in Organizarea si Conducerea Serviciilor Financiar-Contabile intr-o Institutie Economica.doc

Alte informatii

Universitatea Transilvania din Brasov Facultatea de Stiinte Economice si Administrarea Afacerilor Specializarea Finante Bănci An III