Salarizarea

Referat
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 25 în total
Cuvinte : 5852
Mărime: 25.45KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Daniela Dobrinoiu
Acest referat se refera la contabilizarea salariilor dar si a notiunilor despre salarizare. Prezentat la lucrari stiintifice in cadrul Universitati Constantin Brancoveanu.

Cuprins

CAPITOLUL I Notinea de salariu .pag 3

I . 1 Definitie ; Caracteristici .pag 3

I . 2 Tipuri de salarii .pag 3

I . 3 Codul muncii si salariul .pag 4

I . 4 Sporuri si adaosuri la salariu .pag 6

I . 5 Retineri din salariu .pag 7

CAPITOLUL II Documente utilizate in calculul salariului .pag 10

- Condica de prezenta .

- Foaia colectiva de prezenta .

- Lista de avans chenzinal .

- Stat de plata .

- Ordine de plata .

- Registru de casa .

CAPITOLUL III Contabilitatea salariilor .pag 11

III . 1 Conturile utilizate in contabilitatea salariilor .pag 11

III . 2 Principalele inregistrari contabile legate de salarii .pag 11

III . 2 . 1 Contabilitatea decontarilor cu personalul , angajat pe baza de contract de munca .pag 15

III . 2 . 2 Contabilitatea decontarilor cu presonalul angajat pe baza de conventie de prestari servicii sau pentru personalul angajat pe baza de contrcat de munca in cazul cumulului de functii .pag 19

CAPITOLUL IV Studiu de caz .pag 23

Extras din document

CAPITOLUL I Notinea de salariu .

I . 1 Definitie ; Caracteristici .

Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.

Pentru munca prestata in baza contractului individual de munca fiecare salariat are dreptul la un salariu exprimat in bani.

La stabilirea si la acordarea salariului este interzisa orice discriminare pe criterii de sex, orientare sexuala caracteristici genetice varsta, apartenenta nationala, rasa, culoare, etnie, religie, optiune politica, origine sociala, handicap,situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta ori activitate sindicala.

Salariul cuprinde salariul de baza, indemnizatiile, sporurile,precum si alte adaosuri.

Salariile se platesc inaintea oricaror alte obligatii banestiale angajatorilor.

Salariile se stabilesc prin negocieri individuale sau/si colective intre angajator si salariati sau reprezentanti ai acestora.

Sistemul de salarizare a personalului din autoritatile si institutiile publice finantate integral sau in majoritate de la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat,bugetele locale si bugetele fondurilor speciale se stabilesc prin lege cu consultarea organizatiilor sindicale reprezentative.

Din punct de vedere economic salariul este remuneratia muncii , adica suma platita posesorului fortei de munca pentru activitatea desfasurata .

Pentru producator salariu reprezinta cheltueli antrenate de productia unui bun sau a unui serviciu ; el este parte din cheltuelile totale , si anume un cost salarial . Pentru lucrator salariu reprezina un venit .

Desi salariu este un pret platit de producator , el trebuie inteles ca plata pentru sreviciile prestate de lucrator si nu ca pret al muncii sau al fortei de munca . Lucratorul ramane proprietarul fortei sale de munca si dupa ce s-a angajat . El a incheiat un contract de munca in care sunt prevazute obligatiile de munca si conditiile in care se va achita de aceste obligatii . In afara timpului de munca cheltuit de inteprindere , lucratorul dispune de forta sa de munca si poate sa o utilizeze dupa cum crede de cuviinta , poate desfasura munci suplimentare , poate presta munca la domiciliu .

Salariu este o foma de venit ; el revine posesorului fortei de munca in schimbul muncii desfasurate si permite acesteia sa isi satisfaca trebuintele si sa

duca o viata normala . Salariul reprezinta motivatia muncii .

I . 2 Tipuri de salarii .

Salariul se prezinta sub doua forme : salariu nominal si salariu real . Salariu nominal reprezinta suma de bani primita de lucrator , in timp ce salariu real reprezinta cantitatea de bunuri si servicii ce poate fi cumparata cu salariu nominal , cu alte cuvinte puterea de cumparare a salariului nominal .

Nivelul salariilor depinde de cererea si oferta de munca , de productivitatea muncii si de negocierile purtate de sindicate . Daca cererea de munca este mare salariile se vor situa la un nivel mai ridicat ; intreprinderile vor fi dispuse sa plateasca salarii mai mari pentru a atrage lucratorii de care au nevoie ; in conditiile in care cererea de munca este mica , salariile vor scadea .

Intre nivelul salariilor si nivelul productivitatii exista o relatie directa , cu cat productivitatea este mai mare , cu atat si cererea de munca este mai mare , iar pe ansamblul economiei se inregistreaza o crestere a nivelului salariilor . Cresterea productivitatii permite cresterea salariului real . Sindicatele apara interesele salariale ale lucratorilor . Ele negocieaza un anumit nivel al salariului minim pe economie , precum si cresterile salariale impuse de cresterea preturilor

Salariul de merit .

Acest drept salarial se acorda angajatilor din unitatile bugetare , care se remarca pe linie profesionala , dupa criteriile prevazute de lege prezentate astfel : - pentru rezultatele deosebite obtinute in activitatea desfasurata , personalul poate primi un salariu de merit , care face parte din salariu de baza . Acesta poate fii pana la 15 % aplicat la salariu de baza .

persoanele care beneficieaza de salariu de merit se stabilesc o data pe an , de regula dupa aprobarea bugetului , in raport cu rezultatele obtinute in activitatea desfasurata .

Salariul de merit poate fi acordat cel mult 15% din numarul total de posturi prevazute in statul de functii al institutiei , din care cel putin doua treimi va fi utilizat pentru functiile de executie .

I . 3 . Codul muncii si salariul .

Salariul este confidential, angajatorul avand obligatia de a lua masurile necesare pentru asigurarea confidentialitatii.

În scopul promovarii intereselor si apararii drepturilor salariatilor, confidentialitatea salariilor nu poate fi opusa sindicatelor sau, dupa caz, reprezentantilor salariatilor, in stricta legatura cu interesele acestora si in relatia lor directa cu angajatorul.

Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, corespunzator programului normal de munca, se stabileste prin hotarare a Guvernului, dupa consultarea sindicatelor si a patronatelor.În cazul in care programul normal de munca este, potrivit legii, mai mic de 8ore zilnic, salariul de baza minim brut orar se calculeaza prin raportarea salariului de baza minim brut pe tara la numarul mediu de ore lunar potrivit programului legal de lucru aprobat.

Preview document

Salarizarea - Pagina 1
Salarizarea - Pagina 2
Salarizarea - Pagina 3
Salarizarea - Pagina 4
Salarizarea - Pagina 5
Salarizarea - Pagina 6
Salarizarea - Pagina 7
Salarizarea - Pagina 8
Salarizarea - Pagina 9
Salarizarea - Pagina 10
Salarizarea - Pagina 11
Salarizarea - Pagina 12
Salarizarea - Pagina 13
Salarizarea - Pagina 14
Salarizarea - Pagina 15
Salarizarea - Pagina 16
Salarizarea - Pagina 17
Salarizarea - Pagina 18
Salarizarea - Pagina 19
Salarizarea - Pagina 20
Salarizarea - Pagina 21
Salarizarea - Pagina 22
Salarizarea - Pagina 23
Salarizarea - Pagina 24
Salarizarea - Pagina 25

Conținut arhivă zip

  • Salarizarea.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Decontarii cu Salariatii

1.1 Obiectivele organizării contabilităţii Deşi gama de obiective ale contabilitǎţii financiare este foarte diversǎ, o analizǎ temeinicǎ a...

Contabilitatea Salariilor - SC CETA SA

CAPITOLUL 1 : PREZENTAREA SOCIETATII C.E.T.A. S.A. Societatea C.E.T.A. S.A. (Compania de expeditii si transport auto) a fost infiintata la 27...

Monografie Salarii - SC Alimenta SRL

CAP. I PREZENTAREA SOCIETATII COMERCIALE STATUTUL S.C. “ALIMENTA” S.R.L BACĂU SUBSEMNATII: RACHITEANU CIPRIAN,cetatean roman,nascut la data de...

Contabilitatea Personalului

1. FORŢA DE MUNCĂ – ASPECTE JURIDICE, CONTABILE ŞI FISCALE 1.1. Importanţa forţei de muncă Munca reprezintă o activitate conştientă, specifică...

Contabilitatea Salariilor si a Contributiilor asupra Acestora, Cu Exemplificare la SC Jolidon Import Export SRL

CAPITOLUL 1 PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII S.C. JOLIDON IMPORT EXPORT S.R.L. ŞI A ACTIVITĂŢII ACESTEIA 1.1 ASPECTE GENERALE DESPRE FIRMĂ...

Contabilitatea Salariilor

Cap. I ITRODUCERE 1.1 Piata Muncii , Cererea de munca si Salariul Piata muncii este spatiul economic in cadrul caruia se confrunta cererea de...

Contabilitatea Mijloacelor Fixe

Cap. 1 Contabilitatea mijloacelor fixe Structura imobilizarilor corporale Imobilizarile sunt bunurile si valorile de folosinta îndelungata...

Contabilitatea Salariilor - SC Vel Group Distribution

ARGUMENT Activitatea unităţilor economice, concretizată în procesele de aprovizionare, producţie şi desfacere, determină raporturi...

Ai nevoie de altceva?