Sisteme contabile comparate privind asistența guvernamentală în România, Belgia , Marea Britanie și SUA

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 11 în total
Cuvinte : 3390
Mărime: 20.42KB (arhivat)
Cost: 7 puncte

Extras din document

1. Informaţii cu caracter preliminar

Contabilitatea subvenţiilor publice şi informaţiile de furnizat privind ajutorul public din România şi Belgia este reglementată de către norma contabilă internaţională IAS 20, în SUA de către FAS 116 (Financial Accounting Standards), iar în Marea Britanie SSAP 4(Statement of Standard Accounting Practice).

2. Definiţii

Guvernul se referă la guvernul propriu-zis, la agenţiile guvernamentale şi la alte organisme similare de la nivel local, naţional sau internaţional.

Asistenţa guvernamentală reprezintă acţiunile întreprinse de guvern cu scopul de a acorda beneficii economice specifice unei entităţi sau unei categorii de entităţi care îndeplinesc anumite criterii. În sensul prezentului standard, asistenţa guvernamentală nu include beneficii care sunt oferite doar indirect, prin acţiuni ale guvernului care influenţează condiţiile generale de activitate economică, cum ar fi punerea la dispoziţie de infrastructuri în zonele aflate în dezvoltare sau impunerea unor constrângeri comerciale întreprinderilor concurente.

Subvenţiile guvernamentale reprezintă asistenţa acordată de guvern sub forma unor transferuri de resurse către o entitate în schimbul conformării, în trecut sau în viitor, a anumitor condiţii referitoare la activitatea de exploatare a entităţii. Subvenţiile exclud acele forme de asistenţă guvernamentală cărora nu li se poate atribui, în mod rezonabil, o anumită valoare, precum şi acele tranzacţii cu guvernul care nu se pot distinge de operaţiunile comerciale normale ale entităţii.

Subvenţiile privind activele reprezintă subvenţii guvernamentale pentru acordarea cărora principala condiţie este că o entitate beneficiară trebuie să cumpere, să construiască sau să dobândească în alt mod active imobilizate. De asemenea, pot exista şi condiţii secundare care restricţionează tipul sau amplasarea activelor sau perioadele în care acestea urmează a fi achiziţionate sau deţinute.

Subvenţiile privind veniturile sunt subvenţiile guvernamentale diferite de cele pentru active.

Împrumuturile nerambursabile sunt împrumuturi acordate pentru care creditorul se angajează sa renunţe la rambursare, în anumite condiţii.

Valoarea justă este valoarea (mărimea) pentru care un activ ar putea să fie schimbat între un cumpărător şi un vânzător, bine informaţi, ce consimt şi acţionează în condiţii concurenţă normală.

Asistenţa guvernamentală ia multe forme, variind atât în ceea ce priveşte natura asistenţei acordate, cât şi în ceea ce priveşte condiţiile care sunt, de regulă, ataşate acesteia. Scopul asistenţei poate fi acela de a încuraja o entitate să se angajeze pe o direcţie de acţiune pe care în mod normal nu ar fi urmat-o dacă asistenţa nu ar fi fost acordată.

Primirea asistenţei guvernamentale de către o entitate poate fi importantă pentru întocmirea situaţiilor financiare, din două motive. În primul rând, dacă resursele au fost transferate, trebuie să se găsească o metodă potrivită de contabilizare a transferului. În al doilea rând, este de dorit să se dea o indicaţie asupra măsurii în care entitatea a beneficiat de o astfel de asistenţă în cursul perioadei de raportare. Acest lucru facilitează compararea situaţiilor financiare ale unei entităţi cu cele din perioade precedente şi cu cele ale altor entităţi.

Subvenţiile guvernamentale sunt uneori denumite în alte moduri, cum ar fi subsidii, alocaţii sau prime.

Domenii de aplicare

În România şi în Belgia prezentul standard trebuie aplicat pentru contabilizarea şi pentru prezentarea informaţiilor legate de subvenţiile guvernamentale precum şi pentru prezentarea informaţiilor cu privire la alte forme de asistenţă guvernamentală.

Prezentul standard nu se aplică pentru:

(a) problemele speciale care apar la contabilizarea subvenţiilor guvernamentale în situaţiile financiare care reflectă efectele variaţiei preţurilor sau în informaţiile suplimentare de natură similară.

(b) asistenţa guvernamentală care este acordată unei entităţi sub formă de beneficii disponibile la determinarea profitului impozabil sau pierderii fiscale, sau care sunt determinate sau limitate pe baza datoriei privind impozitul pe profit. Exemple de astfel de beneficii sunt perioadele de scutire de la plata impozitului pe profit, creditele fiscale pentru investiţii, provizioanele aferente metodei de amortizare accelerată şi ratele reduse ale impozitului pe profit.

(c) participarea guvernamentală la deţinerea entităţii.

(d) subvenţiile guvernamentale tratate de IAS 41 Agricultura.

În ţările anglo-saxone (SUA, Marea Britanie) sunt contabilizate subvenţiile care reflectă efectele variaţiei preţurilor , precum şi ajutorul fiscal pentru investiţii (investment tax credit),care permite întreprinderilor ce realizează investiţii să beneficieze de o reducere de impozit.

3. Clasificarea subvenţiiolr guvernamentale.

În ţările europene subvenţiile se clasifică în:

1.Subvenţiile privind activele

2. Subvenţiile privind veniturile

3.Împrumuturile nerambursabile

În Statele Unite nu există un text general priyind prelucrarea contabilă a subvenţiilor poate şi pentru motivul că ajutorul public este mai puţin frecvent decât în Europa, dar practic dispune de aceleaşi clasificări.

Marea Britanie se deosebeşte prin faptul ca există mai multe forme de subvenţii:

1. Subvenţii în numerar - plăţi directe către producători

2. Credit - garanţii guvernamentale sau împrumuturi guvernamentale.

Preview document

Sisteme contabile comparate privind asistența guvernamentală în România, Belgia , Marea Britanie și SUA - Pagina 1
Sisteme contabile comparate privind asistența guvernamentală în România, Belgia , Marea Britanie și SUA - Pagina 2
Sisteme contabile comparate privind asistența guvernamentală în România, Belgia , Marea Britanie și SUA - Pagina 3
Sisteme contabile comparate privind asistența guvernamentală în România, Belgia , Marea Britanie și SUA - Pagina 4
Sisteme contabile comparate privind asistența guvernamentală în România, Belgia , Marea Britanie și SUA - Pagina 5
Sisteme contabile comparate privind asistența guvernamentală în România, Belgia , Marea Britanie și SUA - Pagina 6
Sisteme contabile comparate privind asistența guvernamentală în România, Belgia , Marea Britanie și SUA - Pagina 7
Sisteme contabile comparate privind asistența guvernamentală în România, Belgia , Marea Britanie și SUA - Pagina 8
Sisteme contabile comparate privind asistența guvernamentală în România, Belgia , Marea Britanie și SUA - Pagina 9
Sisteme contabile comparate privind asistența guvernamentală în România, Belgia , Marea Britanie și SUA - Pagina 10
Sisteme contabile comparate privind asistența guvernamentală în România, Belgia , Marea Britanie și SUA - Pagina 11

Conținut arhivă zip

  • Sisteme Contabile Comparate privind Asistenta Guvernamentala in Romania, Belgia , Marea Britanie si SUA.doc

Alții au mai descărcat și

Modalitati de Finantare a Investitiilor si Activitatii de Exploatare - IAS 20

Introducere: Obiectul Standardul 20 este problema contabilizării subvenţiilor publice şi a comunicării de informaţii privind ajutorul public,...

Principiile Contabilității

Capitolul 1. Contabilitatea. Obiect. Statut. Metodă Contabilitatea este considerată știința și arta stăpânirii afacerilor, ea ocupându-se cu...

Comparație între sistemele de contabilitate italian și spaniol, țări aflate în barca influenței franceze

Caractertistici generale Influenta franceza asupra contabilitatii italiene nu dateaza de multa vreme. Italia are o traditie foarte lunga in...

Elemente de analiză a situațiilor financiare

I. Analiza situatiilor financiare in FRANTA 1. Evolutia sistemului contabil francez Statul a avut dintotdeauna un rol important in sistemul...

IAS 20

Cap 1. Aria de aplicabilitate Standardul Internaţional de Contabilitate a intrat în vigoare pentru situaţiile financiare aferente perioadelor,...

Standard internațional de contabilitate IAS 20

Acest Standard International de Contabilitate reformulat il inlocuiete pe cel initial aprobat de Consiliu in noiembrie 1982. Textul care a fost...

Sisteme Contabile Comparate

INTRODUCERE Eseul debutează cu o introducere în cadrul căreia am prezentat contextul european şi internaţional al contabilităţii, deschiderea...

Situațiile Financiare

Situatiile financiare sunt o prezentare financiara structurata a pozitiei financiare si tranzactiilor efectuate de o întreprindere. Acestea...

Ai nevoie de altceva?