Sistemul Contabil din România

Referat
9.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 28 în total
Cuvinte : 223
Mărime: 37.84KB (arhivat)
Cost: 5 puncte

Extras din document

SISTEMUL CONTABIL DIN ROMÂNIA

Dezvoltarea sistemului contabil în tara noastra se realizeaza în strânsa corelare cu tendintele ce se manifesta pe plan european si international, urmarindu-se permanent eliminarea elementelor de originalitate în tratamentul contabil al operatiunilor economice.

Astfel, punctele de referinta pentru acest domeniu de activitate vizeaza, în continuare, armonizarea cu Directivele europene în vederea aderarii la Uniunea Europeana, precum si asimilarea Standardelor de Contabilitate Internationale în masura în care acestea sunt compatibile cu reglementarile europene.

În cadrul acestui proces, un obiectiv prioritar îl reprezinta asigurarea acuratetei informatiei contabile, ceea ce presupune nu numai dezvoltarea reglementarilor contabile ci si aplicarea corespunzatoare în practica a acestora, precum si exercitarea unui audit financiar care sa dea semnalele necesare în sprijinirea si protejarea investitiei interne si internationale de capital.

Principalele elemente care privesc dezvoltarea sistemului de contabilitate se refera la asimilarea în întregime a prevederilor Directivei a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si a Cadrului general de întocmire si prezentare a situatiilor financiare elaborat de Comitetul pentru Standarde de Contabilitate Internationale, prin:

- asigurarea conformitatii cu acestea a structurii conturilor anuale, a situatiilor financiare si a raportului anual si instituirea obligatiei furnizarii într-o maniera sistematica a informatiilor relevante în notele la conturile anuale;

- asimilarea unor principii contabile noi,

- instituirea posibilitatii si regulilor privind tratamentul alternativ al unor evenimente si tranzactii prin prisma judecatii profesionale, astfel încât sa fie respectata cerinta de “imagine fidela”;

- adoptarea si explicarea terminologiei contabile specifice prevazuta de Directiva a IV-a a CEE si de cadrul general al IAS (ex: conturi anuale, situatii financiare, raport anual, cost administrativ, cifra de afaceri, interese de participare, activitate curenta, venituri si cheltuieli extraordinare, cost de dezvoltare, valoare realizabila etc.);

- stabilirea unui program de asimilare a standardelor de contabilitate internationale si de elaborare a standardelor de contabilitate nationale, numai în cazurile în care nu exista un standard international în domeniul contabil;

- elaborarea de ghiduri profesionale în sprijinul aplicarii corespunzatoare a programului de dezvoltare a sistemului contabil;

- implementarea esalonata a prezentelor reglementari, în functie de cerintele impuse de dezvoltarea pietei de capital si de procesul de privatizare, în corelare cu obiectivele Programului national de formare si perfectionare profesionala în domeniu.

1. REGLEMENTARI PRIVIND CONTABILITATEA SI SITUATIILE FINANCIARE ALE ÎNTREPRINDERII

Potrivit prevederilor Legii contabilitatii nr 82/1991, „obligatia organizarii si conducerii contabilitatii proprii revine: regiilor autonome, societatilor comerciale, societatilor agricole, organizatiilor cooperatiei mestesugaresti, organizatiilor cooperatiei de consum si de credit, Bancii Nationale a României si societatilor bancare, institutiilor publice de subordonare centrala si locala, unitatilor de asigurari sociale, altele decât cele de stat, asociatiilor, fundatiilor, sindicatelor, unitatilor de cult si altor organizatii obstesti, precum si celorlalte persoane care au dobândit personalitate juridica, potrivit legii.

Prevederile legii se aplica si persoanelor fizice care au calitatea de comercianti, respectiv persoanelor fizice care presteaza activitati independente sau care exercita în mod obisnuit acte de comert si sunt înmatriculate la Oficiul registrului comertului potrivit Legii”.

Raspunderea pentru organizarea si tinerea contabilitatii, în conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, revine administratorului sau altei persoane, care trebuie sa asigure, potrivit legii, conditiile necesare pentru: întocmirea documentelor justificative privind operatiile patrimoniale; organizarea si tinerea corecta si la zi a contabilitatii; organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului, precum si valorificarea rezultatelor acesteia; respectarea regulilor de întocmire a situatiilor financiare, publicarea si depunerea la termen a acestora la organele în drept; pastrarea documentelor justificative, a registrelor si situatiilor financiare si organizarea contabilitatii de gestiune adaptata la specificul întreprinderii.

Întreprinderile din întreaga lume întocmesc situatii financiare pentru a fi prezentate utilizatorilor externi. Desi astfel de situatii financiare pot parea similare de la o tara la alta, exista diferente care pot fi cauzate de o varietate de factori sociali, economici si juridici, precum si de faptul ca anumite tari, în momentul stabilirii cerintelor nationale, au avut în vedere necesitatile diversilor utilizatori ai situatiilor financiare.

Acesti factori au condus la utilizarea unor definitii diverse ale structurilor situatiilor financiare, cum sunt: active, datorii, capital propriu, venituri si cheltuieli. Totodata acesti factori au contribuit la utilizarea unor criterii diferite pentru recunoasterea structurilor din situatiile financiare si la optiunea pentru diferite baze de evaluare.

Comitetul pentru Standarde Internationale de Contabilitate (IASC) este angajat în atenuarea acestor diferente, cautând sa armonizeze reglementarile, standardele si procedurile contabile referitoare la întocmirea si prezentarea situatiilor financiare. Acesta considera ca armonizarea se poate realiza cel mai bine punându-se accent pe întocmirea situatiilor financiare ce au ca scop furnizarea unor informatii utile pentru adoptarea deciziilor economice.

Responsabilitatea principala de a întocmi si de a prezenta situatiile financiare ale întreprinderii revine conducerii acesteia. Managerii întreprinderilor sunt interesati si de informatiile cuprinse în situatiile financiare, chiar daca au acces la informatii financiare si de gestiune suplimentare, care ajuta la înfaptuirea proceselor de planificare, luare a deciziilor si de control. Conducerea are capacitatea de a determina forma si continutul unor astfel de informatii suplimentare pentru a satisface propriile necesitati.

Preview document

Sistemul Contabil din România - Pagina 1
Sistemul Contabil din România - Pagina 2
Sistemul Contabil din România - Pagina 3
Sistemul Contabil din România - Pagina 4
Sistemul Contabil din România - Pagina 5
Sistemul Contabil din România - Pagina 6
Sistemul Contabil din România - Pagina 7
Sistemul Contabil din România - Pagina 8
Sistemul Contabil din România - Pagina 9
Sistemul Contabil din România - Pagina 10
Sistemul Contabil din România - Pagina 11
Sistemul Contabil din România - Pagina 12
Sistemul Contabil din România - Pagina 13
Sistemul Contabil din România - Pagina 14
Sistemul Contabil din România - Pagina 15
Sistemul Contabil din România - Pagina 16
Sistemul Contabil din România - Pagina 17
Sistemul Contabil din România - Pagina 18
Sistemul Contabil din România - Pagina 19
Sistemul Contabil din România - Pagina 20
Sistemul Contabil din România - Pagina 21
Sistemul Contabil din România - Pagina 22
Sistemul Contabil din România - Pagina 23
Sistemul Contabil din România - Pagina 24
Sistemul Contabil din România - Pagina 25
Sistemul Contabil din România - Pagina 26
Sistemul Contabil din România - Pagina 27
Sistemul Contabil din România - Pagina 28

Conținut arhivă zip

  • Sistemul Contabil din Romania.doc

Alții au mai descărcat și

Reglementari si Raportari Financiare Portivit IAS-IFRS, in Romania si Statele Unite ale Americii

Capitolul I. Noţiuni privind convergenţa şi normalizarea contabilă Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (cunoscute sub acronimul...

Principii contabile și imaginea fidelă prin intermediul situațiilor financiare

Unul dintre cei mai mari clasici ai literaturii universale, Goethe, definea contabilitatea ca fiind „una din cele mai ingenioase creaţii ale...

Politici contabile

Capitolul 1. Prezentarea societății comerciale 1.1 Denumire, înființare, capital Denumirea societății comerciale este SC ROFLANA-COM SRL....

Cadrul General pentru Întocmirea și Prezentarea Situațiilor Financiare Anuale

Nevoia de armonizare, convergenţă şi uniformitate în contabilitate impune normalizarea sa. Pe această cale am formalizat şi materializat...

Proiect Sisteme Contabile Comparate - Sistemul Contabil Romanesc

Capitolul I Sistemul contabil romanesc în perioada precomunista Evoluţia contabilitãţii în România Dupã o perioadã în care au fost tipãrite, de...

Istoricul Contabilitatii in Romania - Organizarea Contabilitatii in Romania - Locul Contabilitatii in Cadrul Sistemului Informational Economic

CAPITOLUL I ISTORICUL CONTABILITĂŢII ÎN ROMÂNIA Arta contabilizării pe principii ştiinţifice era deja cunoscută în Italia înainte de 1495 când...

Contabilitatea TVA

Argument Lucrarea de față își propune să prezinte cadrul legal al aplicării taxei pe valoarea adăugată și principalele operații contabile în...

Informatii Contabile si Decizii Manageriale privind Fluxul de Numerar

Informatii contabile si decizii manageriale privind fluxul de numerar 1. Informatii contabile privind fluxurile de numerar Conform IFRS, prin...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Stocurilor si a Productiei in Curs de Executie

Capitolul 1. Probleme generale privind sistemul contabil din România utilizat în organizarea contabilităţii stocurilor 1.1 Organizarea evidenţei...

Metode de Decontare Inter si Intra Bancare si Reflectrea lor in Contabilitate

Capitolul I. Abordari teoretice si practice ale decontarilor intra si interbancare 1.1. Cadrul legal si contabil In economia de piata latura cea...

Contabilitatea Sintetica si Analitica a Stocurilor

Capitolul 2. Probleme generale privind sistemul contabil din Romania utilizat in organizarea contabilitătii stocurilor si operatiunilor cu...

Expertiza Contabilă

INTRODUCERE Se cunoaşte faptul că sistemul contabil din România se află, încă din 1991, într-o perioadă de reformă care afectează aspectele sale...

Auditul Sistemelor Informatice Contabile și Bancare

INTRODUCERE Societatea informationala determina o crestere dramatica a dependentei tuturor domeniilor vietii economico-sociale de tehnnologiile...

Impozitul pe Salariu

Motivatia temei Impozitarea capitalului uman contribuie la constituirea unor importante surse de venit la bugetul general consolidat. In primii...

Reforma Contabila in Romania - Studiu si Perspective

INTRODUCERE Dupa decembrie 1989, tranzitia spre economia de piata a generat in tara noastra o serie de reforme, dintre care o pozitie deloc de...

Contabilitatea Impozitelor și Taxelor

INTRODUCERE Produs al unei activităţi practice şi teoretice îndelungate, contabilitatea ( cuvântul provine din latinescul „ calculus” care...

Ai nevoie de altceva?