Sistemul de Contabilitate Curent al Republicii Moldova

Imagine preview
(7/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Sistemul de Contabilitate Curent al Republicii Moldova.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 10 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

Sistemul de contabilitate curent al Republicii Moldova a intrat in vigoare la 1 ianuarie 1998 in conformitate cu decizia Guvernului asupra Reformei Contabilitatii.

În prezent, Republica Moldova este inaintea altor state CSI in dezvoltarea contabilitatii. Prin activitatile Asociatiei Contabililor si Auditorilor Profesionisti din Republica Moldova, ea a devenit prima tara membru asociativ (country-associative member) a Federatiei Internationale a Contabililor (IFAC) cu sediul la New-York. Acest sistem este bazat pe Standardele Internationale ale Contabilitatii (I.A.S.) si se rasfrânge asupra tuturor agentilor economici (inclusiv companiilor straine) care opereaza În tara, indiferent de domeniul de activitate, tipul de proprietate si forma de organizare.

Implementarea in practica oficiala a statisticii moldovenesti a Sistemului Conturilor Nationale, elaborat in baza metodologiei Sistemului Conturilor Nationale a Organizatiei Natiunilor Unite, versiunea 1993 (SCN, ONU-1993) s-a produs in anul 1995 cu calculele in retrospectiva a acestora incepind cu anul 1993.

Standardele Nationale de Contabilitate (SNC) au fost elaborate în baza Standardelor Internationale de Contabilitate (SIC) (abr. eng. - IAS) preponderent în perioada anilor 1996 – 1998, dar ele sunt în mare parte incomplete si învechite comparativ cu SIRF (care încorporeaza în sine si SIC). Respectiv, se cere rationalizarea procesului de elaborare a standardelor, pentru a permite adoptarea cu promptitudine a numeroaselor SIC existente care nu sunt înca reflectate în SNC. Standardele Nationale de Audit au fost elaborate recent si reflecta SIA.

Anual, Sistemul Conturilor Nationale se prezinta prin conturile de: bunuri si servicii, productie, exploatare, distribuire primara, secundara si utilizare a veniturilor, redistribuire a veniturilor in forma naturala, utilizare a venitului disponibil si disponibil ajustat, capital si cel al restului lumii. Conturile se elaboreaza total pe economie, activitati economice si sectoare institutionale.

Standardele Nationale de Contabilitate (SNC) tot se mai afla în tranzitia spre Standardele Internationale de Raportare Financiara (SIRF). Ele n-au fost actualizate din anul 1998 si nu încorporeaza în sine 15 din standardele SIRF/SIC curente si, de aceea, informatia în cadrul SNC tinde sa fie incompleta, daca nu chiar inexacta.

Standarde Internationale de Raportare Financiara – standarde si interpretari, emise de catre Comitetul pentru Standardele Internationale de Contabilitate si care devin valabile pe teritoriul Republicii Moldova dupa acceptarea lor de Guvernul Republicii Moldova;

Standarde Nationale de Contabilitate pentru Sectorul Public – standarde si interpretari, elaborate si aprobate de Ministerul Finantelor al Republicii Moldova, bazate pe Standardele Internationale de Contabilitate pentru Sectorul Public (S.I.C.S.P.), elaborate de Federatia Internationala a Contabililor si care stabilesc reguli generale obligatorii privind tinerea contabilitatii si raportarea financiara în sectorul public.

Entitatile care aplica sistemul contabil complet în partida dubla, tin contabilitatea si întocmesc rapoartele financiare în baza S.I.R.F. sau S.N.C. conform politicii de contabilitate.

În cazul în care prevederile S.N.C. si ale altor acte normative nu stabilesc unele reglementari prevazute în S.I.R.F., entitatea este încurajata sa aplice prevederile S.I.R.F., pîna la acceptarea lor de Guvernul Republicii Moldova.

Institutiile publice aplica sistemul contabil în partida dubla, tin contabilitatea si întocmesc rapoartele financiare în baza S.N.C.S.P. si normelor aprobate de Ministerul Finantelor

Raportarea financiara si practicile de audit în sectorul corporativ al Moldovei actualmente se afla intr-o perioada de tranzitie de la prevederile axate pe calcularea impozitelor si necesitatile statistice spre convergenta cu Standardele Internationale de Raportare Financiara (SIRF) si cu Standardele Internationale de Audit (SIA). Acest raport se bazeaza pe experienta internationala recenta a economiilor dezvoltate si a tarilor în curs de aderare la UE, cât si pe amendamentele preconizate la Directivele UE.

Entitatile cu raspundere limitata si nelimitata pot organiza si tine contabilitatea în baza sistemului contabil:

a) în partida simpla – pentru entitatile care nu depasesc limitele a doua din urmatoarele trei criterii pentru perioada de gestiune precedenta:

1) totalul veniturilor din vînzari – cel mult 3 mil. lei, inclusiv;

2) valoarea de bilant a activelor pe termen lung – nu depaseste 1 mil. lei, inclusiv;

3) numarul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune – cel mult 9 persoane; sau

b) simplificat în partida dubla – pentru entatile care nu depasesc limitele a doua din urmatoarele trei criterii pentru perioada de gestiune precedenta:

1) totalul veniturilor din vînzari – cel mult 15 mil. lei, inclusiv;

2) totalul bilantului contabil – nu depaseste 6 mil. lei, inclusiv;

3) numarul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune – cel mult 49 de persoane;

c) complet în partida dubla – pentru entitatile care nu cad sub incidenta (1) si (2).

d) Entitate de interes public – entitate care are o importanta semnificativa pentru public, datorita domeniului (tipului) de activitate, marimii sau numarului de angajati, clienti si reprezinta o institutie financiara, un fond de investitii, o companie de asigurari, un fond nestatal de pensii, o societate pe actiuni care se coteaza la bursa de valori a Republicii Moldova, precum si alte entitati care detin o pozitie dominanta pe piata, depasind limitele a doua din urmatoarele trei criterii pentru ultimele doua perioade consecutive de gestiune precedenta:

1) totalul veniturilor – 120 mil. lei;

2) totalul bilantului contabil – 60 mil. lei;

3) numarul mediu scriptic al personalului în perioada de gestiune – 500 de persoane;

Entitatea de interes public tine contabilitatea si întocmeste rapoartele financiare conform S.I.R.F.

Organele de reglementare a contabilitatii includ:

a) autoritati statale – Guvernul Republicii Moldova, Ministerul Finantelor, Banca Nationala a Moldovei, Comisia Nationala a Pietei Financiare, organele centrale de specialitate ale administratiei publice, autoritatile administratiei publice locale, Serviciul informational al rapoartelor financiare pe lînga Biroul National de Statistica (în continuare - Serviciul informational al rapoartelor financiare) si alte organe autorizate prin lege;

Fisiere in arhiva (1):

  • Sistemul de Contabilitate Curent al Republicii Moldova.doc