Sistemul de Control Intern al SC Cipval SRL Huso

Imagine preview
(8/10 din 3 voturi)

Acest referat descrie Sistemul de Control Intern al SC Cipval SRL Huso.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 12 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Chersan

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

Cuprins 2
1. Prezentarea SC CIPVAL SRL Huşi 3
2. Obiectivele controlului intern 5
3. Organizarea sistemului de control intern 7
4. Puncte tari ale controlului intern la SC CIPVAL SRL 11
5. Puncte slabe ale controlului intern la SC CIPVAL SRL 12
6. Riscuri aferente sistemului de control intern 13

Extras din document

1. Prezentarea SC CIPVAL SRL Huşi

SC CIPVAL SRL Huşi este o societate comercială care îşi desfăşoară activitatea în scopul obţinerii de profit.

Obiectul ei de activitate principal este reprezentat de Producţia mobilierului pentru birou şi magazine (cod CAEN 3612). Înfiinţată cu un capital social de 200 lei (limita minimă legală pentru societăţile cu răspundere limitată, conform Legii nr.31/1990), societatea a înregistrat în permanenţă un trend ascendent al activităţii, fapt care i-a permis majorarea capitalului social până la 1.000.000 lei (conform situaţiilor financiare anuale, încheiate la 31.12.2008). Societatea are un număr de 19 angajaţi direct productivi şi un număr de 5 persoane care alcătuiesc TESA.

Conducerea SC CIPVAL SRL se exercită de către asociatul unic al acesteia, care ocupă funcţia de director, în limita drepturilor şi obligaţiilor prevăzute în actul constitutiv al societăţii.

Figura nr.1.2 Organigrama SC CIPVAL SRL Huşi

În cadrul SC CIPVAL SRL Huşi, evidenţa contabilă este ţinută conform reglementărilor contabile legale, respectând principiile impuse de lege. În zilele noastre, compartimentul financiar-contabil are un rol important în ceea ce priveşte succesul afacerilor. Funcţia sa este de a procura persoanelor din interiorul şi din exteriorul unei unităţi economice informaţii necesare pentru luarea deciziilor.

Sistemul financiar-contabil al SC CIPVAL SRL răspunde de organizarea şi funcţionarea în bune condiţii a contabilităţii valorilor patrimoniale; asigură efectuarea corectă şi la timp a înregistrărilor contabile:

• ţine evidenţa sintetică şi analitică a mijloacelor circulante, calculului costurilor, investiţiilor, rezultatelor financiare;

• asigură respectarea cu stricteţe a prevederilor legale privind integritatea patrimoniului şi ia toate măsurile legale pentru reîntregirea acestuia, în cazul în care patrimoniul a fost păgubit;

• organizează inventarierea periodică a tuturor valorilor patrimoniale şi urmăreşte rezultatele acestora;

• întocmeşte situaţia principalilor indicatori economico-financiari, exercită controlul financiar preventiv privind legalitatea, necesitatea, oportunitatea şi economicitatea operaţiunilor.

SC CIPVAL SRL are o poziţie competiţională solidă, cu certe perspective de creştere.

Produsele sunt recunoscute şi bine apreciate de catre clienţi, iar firma se bucură de încredere din partea partenerilor de afaceri. Pentru a menţine aceste obiective, SC CIPVAL SRL Huşi a implementat şi îmbunătăţeşte continuu un Sistem de management al calităţii în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2001.

2. Obiectivele controlului intern

Sistemul de control intern este un plan sau un proces care ajută SC CIPVAL SRL Huşi să atingă următoarele obiective:

• păstrarea în condţii de siguranţă a activelor;

• raportarea corectă şi fidelă a informaţiilor financiare;

• desfăşurarea unei activităţi de exploatare eficiente şi eficace.

Fisiere in arhiva (1):

  • Sistemul de Control Intern al SC Cipval SRL Huso.doc

Alte informatii

Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iaşi Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor Master Contabilitate, Expertiză şi Audit