Situatia Fluxurilor de Trezorerie

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Situatia Fluxurilor de Trezorerie.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 10 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

Standardul Internaţional de Contabilitate IAS 7 defineşte fluxurile de trezorerie (denumite şi fluxuri de numerar sau cash-flow în unele lucrări) drept intrări sau ieşiri de numerar şi echivalente de numerar [7, IAS 7, par.6].

Sursa principală pentru analiză o constituie „Situaţia fluxurilor de trezorerie“, întocmită în conformitate cu prevederile IAS 7.

Obiectivul acestui Standard este acela de a impune furnizarea de informatii cu privire la istoricul miscarilor de numerar si de echivalent de numerar ale unei entitati, prin intermediul situatiei fluxurilor de trezorerie, clasificand fluxurile de trezorerie din timpul perioadei in fluxuri din activitati de exploatare, investitie si financiare.

Cadrul general pentru întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare din cadrul cărora face parte şi „situaţia fluxurilor de trezorerie“ stipulează că obiectivul acestora „este de a furniza informaţii despre poziţia financiară, performanţele şi modificările poziţiei financiare a întreprinderii, care sunt utile unei sfere largi de utilizatori în luarea deciziilor economice“ [7, Cadrul general, par. 12]. Utilizatorii de situaţii financiare includ investitorii prezenţi şi potenţiali, personalul angajat, creditorii, furnizorii şi alţi creditori comerciali, clienţii, guvernul şi instituţiile acestuia, precum şi publicul. Privitor la „situaţia fluxurilor de trezorerie“, IAS 7 consideră că aceasta oferă informaţii utile pentru evaluarea capacităţii întreprinderii de a genera numerar, precum şi a necesităţilor întreprinderii de a utiliza fluxurile de numerar, respectiv a momentului şi siguranţei generării lor [7, IAS 7].

Fluxurile de trezorerie sunt intrarile sau iesirile de numerar si echivalente de numerar. Numerarul cuprinde disponibilitatile banesti si depozitele la vedere. Echivalentele de numerar sunt investitiile financiare pe termen scurt, extrem de lichide, care sunt usor convertibile in sume cunoscute de numerar si care sunt supuse unui risc nesemnificativ de schimbare a valorii.

Informatiile referitoare la fluxurile de trezorerie ale unei entitati sunt utile utilizatorilor de situatii financiare, punandu-le la dispozitie o baza pentru evaluarea capacitatii entitatii de a genera numerar si echivalent de numerar, si a nevoilor sale de a utiliza acele fluxuri de trezorerie. Deciziile economice luate de catre utilizatori impun o evaluare a capacitatii unei entitati de a genera numerar si echivalente de numerar, precum si a momentului si a sigurantei concretizarii acestora.

Situatie fluxurilor de trezorerie va prezenta fluxurile de trezorerie din cursul perioadei, clasificate in activitati de exploatare, investitie si finantare.

Activitati de exploatare

Activitatile de exploatare sunt principalele activitati producatoare de venit ale entitatilor, precum si alte activitati care nu sunt activitati de investitie sau finantare. Fluxurile de trezorerie provenite din activitati de exploatare sunt derivate in primul rand din principalele activitati producatoare de venit ale entitatii. De aceea ele rezulta in general din tranzactiile si alte evenimente care intra in determinarea profitului sau pierderii.

Valoarea fluxurilor de trezorerie ce provin din activitati de exploatare este un indicator cheie al masurii in care activitatile entitatii au generat suficiente fluxuri de trezorerie pentru a rambursa imprumuturile, a mentine capacitatea de functionare a entitatii, a plati dividende si a face noi investitii, fara a recurge la surse externe de finantare.

O entitate va raporta fluxurile de trezorerie din activitati de exploatare folosind una din cele doua metode:

1. metoda directa, prin care sunt prezentate clasele principale de plati si incasari brute in numerar; sau

2. metoda indirecta, prin care profitul sau pierderea este ajustat (a) cu efectele tranzactiilor ce nu au natura monetara, amanarile sau angajamentele de plati sau incasari in numerar, din exploatare trecute sau viitoare, si elementele de venituri si cheltuieli asociate cu fluxurile de investitii sau finantari.

Activitati de investitie

Activitatile de investitie sunt achizitionarea si cedarea de active imobilizate si de alte investitii care nu sunt incluse in echivalentele de numerar. Prezentarea separata a fluxurilor de trezorerie provenite din activitati de investitie este importanta deoarece fluxurile de trezorerie reprezinta masura in care cheltuielile au servit obtinerii de resurse menite a genera viitoare venituri si fluxuri de trezorerie.

Fluxurile de trezorerie globale provenite din achizitiile si din cedarile de filiale si alte unitati de afaceri vor fi prezentate separat si clasificate drept activitati de investitie.

Activitati de finantare

Activitatile de finantare sunt activitati care au ca efect modificari ale dimensiunii si compozitiei capitalurilor proprii si datoriilor entitatii. Prezentarea separata a fluxurilor de trezorerie provenite din actitati de finantare este importanta deoarece este utila in previzionarea fluxurilor de trezorerie viitoare asteptate de catre finantatorii entitatii.

O enitate va raporta separat clasele principale de incasari si plati brute in numerar provenite din activitati de investitie si finantare.

Tranzactiile de natura investitionala si de finantare care nu necesita intrebuintarea numerarului sau a echivalentelor de numerar vor fi excluse din situatia fluxului de trezorerie. Astfel de tranzactii vor fi prezentate in alta parte a situatiilor financiare intr-un mod care sa furnizeze toate informatiile relevante cu privire la aceste activitati de investitie si finantare.

Fluxuri de trezorerie in valuta

Fluxurile de trezorerie provenite din tranzactiile efectuate in valuta vor fi inregistrate in moneda functionala a unei entitati prin aplicarea cursului de schimb dintre moneda functionala si valuta, asupra valorii in valuta, la data fluxului de trezorerie.

Fluxurile de trezorerie ale unei sucursale din strainatate vor fi convertite la cursul de schimb dintre moneda functionala si valuta, la data fluxului de trezorerie.

Profitul si pierderile nerealizate ce provin din variatia cursurilor de schimb valutar nu sunt fluxuri de trezorerie. Totusi, efectul variatiei cursului de schimb valutar asupra numerarului si echivalentelor de numerar detinute sau datorate in valuta este raportat in situatie fluxurilor de trezorerie pentru a reconcilia numerarul si echivalentele de numerar la inceputul si la sfarsitul perioadei.

Numerarul si echivalentele de numerar

O entitate va evidentia componentele numerarului si ale echivalentelor de numerar si va prezenta o reconciliere a sumelor din situatia fluxurilor sale de trezorerie cu elemente echivalente raportate in bilant.

Entitatea va prezenta valoarea soldurilor semnificative de numerar si echivalente de numerar detinute de catre entitate si a caror utilizare de catre grup este restrictionata, impreuna cu un comentariu al conducerii.

Fisiere in arhiva (1):

  • Situatia Fluxurilor de Trezorerie.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA BACAU FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE MASTER ”CONTABILITATEA SI AUDITUL AFACRILOR”