Situatiile Finaciare Anuale ale Intreprinderii

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Situatiile Finaciare Anuale ale Intreprinderii.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 19 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Berheci L.

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

Fiecare intreprindere are obligatia de a intocmi situatii financiare anuale,acestea trebuie sa cuprinda:

a) bilantul

b) contul de profit si pierdere

c) situatia modificarilor capitalului propriu

d) situatia fluxurilor de trezorerie

e) politici contabile si note explicative

Situatiile financiare anuale trebuie sa ofere o imagine fidela a pozitiei financiare ,trebuie sa respecte prevederile legii contabilitatii nr.82/1991,ale Cadrului general de intocmire si prezentare a situatiilor financiare ,elaborate de Comitetul pentru Standarde Internationale de Contabilitate,iar daca nu exista nici un Standard International de Contabilitate relevant,administratorii trebuie sa elaboreze politici contabile in acord cu ‘’Cadrul general de intocmire si prezentare a situatiilor financiare’’ si se vor asigura ca situatiile financiare furnizeaza informatii care sa fie relevante pentru nevoile utilizatorilor de luare a deciziilor si credibile.

Forma si continutul situatiilor financiare ale intreprinderii

Potrivit prevederilor acestor reglementari bilantul trebuie sa prezinte cel putin posturile enumerate in formatul de bilant de mai jos.Contul de profit si pierdere trebuie prezinte cel putin elementele enumerate in formatul de cont de profit si pierdere prezentat mai jos.Situatia fluxurilor de trezorerie trebuie sa aiba elementele enumerate intr-unul din formatele de mai jos,situatia modificarilor capitalului propriuva prezenta informatiile cerute de Standardele Internationale de Contabilitate.

Bilantul unei intreprinderi si contul de profit si pierdere al acesteia pot fi dezvoltate cu orice element de activ sau pasiv.In situatia in care specificul activitatii intreprinderii necesita astfel de dezvoltari formatul bilantului si contului de profit si pierdere va respecta ordinea elementelor cerute de formatul obligatoriu.Structura bilantului si contului de profit si pierdere nu poate fi modificata de la un exercitiu la altul.Elementele din bilant si contul de profit si pierdere pot fi cumulate intr-un singur element in situatiile financiare ale unei intreprinderi daca :

a)valorile individuale nu sunt semnificative pentru evaluarea pozitiei financiare si a performantei intreprinderii pentru exercitiul financiar respectiv

b)cumularea imbunatateste claritatea prezentarii

In notele explicative trebuie sa se prezinte separat repartizarea profitului net pe destinatii,respectiv :dividendele propuse spre a fi platite nu trebuiesc recunoscute de catre intreprindere ca datorie la data bilantului,sumele repartizate la rezerve,sumele repartizate pentru acoperirea pierderilor contabile din anii trecuti

Pentru fiecare element prezentat in contul de profit si pierdere sau in bilantul intreprinderii,valoarea corespunzatoarea pentru exercitiul financiar precedent trebuie prezentata intr-o coloana separata.

In situatia in care valorile corespunzatoare exercitiului financiar curent si precedent,inscrise in bilant si contul de profit si pierdere nu sunt comparabile,cele aferente exercitiului precedent trebuie retratate corespunzator

Formatul cerut pentru conturile anuale

Formatul cerut pentru bilant este urmatorul :

A.Active imobilizate

I. Imobilizari necorporale

1.Cheltuieli de constituire

2.Cheltuieli de dezvoltare

3.Concesiuni,brevete,licente,marci,drepturi si valori similare si alte

imobilizari necorporale

4.Fondul comercial in cazul in care a fost achizitionat

5.Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie

II.Imobilizari corporale

1.Terenuri si constructii

2.Instalatii tehnice si masini

3.Alte instalatii,utilaje si mobilier

4.Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie

III.Imobilizari financiare

1.Titluri de participare detinute la societati din cadrul grupului

2.Creante asupra societatilor din cadrul grupului

3.Titluri sub forma de interese de participare

4.Creante din interese de participare

5.Titluri detinute ca imobilizari

6.Alte creante

7.Actiuni proprii

B.Active circulante

I.Stocuri

1.Materii prime si materii consumabile

2.Productia in curs de executie

3.Produse finite si marfuri

4.Avansuri pentru cumparari de stocuri

II.Creante

1.Creante comerciale

2.Sume de incasat de la societatile din cadrul grupului

3.Sume de incasat de la societatile la care se detin interese de

participare

4.Alte creante

5.Creante privind capitalul subscris si nevarsat

III.Investitii financiare pe termen scurt

1.Titluri de participare detinute la societatile din cadrul grupului

2.Actiuni proprii

3.Alte investitii financiare pe termen scurt

IV.Casa si conturi la banci in lei

C.Cheltuieli in avans

D.Datorii ce trebuie platite intr-o de un an

1.Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni

2.Sume datorate institutiilor de credit

3.Avansuri incasate in contul de comenzi

4.Datorii comerciale

5.Efecte de comert si de platit

6.Sume datorate societatilor din grup

7.Sume datorate privind interese de participare

8.Alte datorii

E.Active circulante nete

Fisiere in arhiva (1):

  • Situatiile Finaciare Anuale ale Intreprinderii.doc