Situațiile Financiare

Referat
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 11 în total
Cuvinte : 4562
Mărime: 31.22KB (arhivat)
Cost: 7 puncte

Extras din document

Situatiile financiare sunt o prezentare financiara structurata a pozitiei financiare si tranzactiilor efectuate de o întreprindere. Acestea prezinta, de asemenea, rezultatele gestiunii resurselor încredintate conducerii întreprinderilor.

Obiectivul situatiilor financiare este de a oferi informatii despre pozitia financiara, performanta si fluxul de numerar al unei întreprinderi. IAS 1 prescrie baza pentru prezentarea situatiilor financiare generale, pentru a asigura comparabilitatea, atât cu situatiile financiare ale întreprinderii pentru perioadele precedente, cât si cu situatiile financiare ale altor întreprinderi.

Pentru a atinge acest obiectiv, situatiile financiare ofera informatii despre:

(a) active = resurse controlate de întreprindere, provenite din tranzactii sau evenimente trecute si de la care se asteapta beneficii economice viitoare;

(b) datorii = obligatii prezente ale întreprinderii provenite din tranzactii sau evenimente trecute si de la care se asteapta iesiri de beneficii economice viitoare;

(c) capitaluri proprii = interesul rezidual al proprietarilor în activele firmei dupa deducerea datoriilor;

(d) venituri = interesul rezidual al proprietarilor în activele firmei dupa deducerea datoriilor;

(e) cheltuieli = diminuari de beneficii economice viitoare sub forma de micsorari de active sau cresteri de datorii, care au ca rezultat o diminuare a capitalurilor proprii diferita de cea legata de distribuirile în favoarea proprietarilor.

Acest Standard trebuie aplicat la prezentarea tuturor situatiilor financiare generale întocmite si prezentate în conformitate cu Standardele Internationale Financiare de Raportare (IFRS), cu exceptia situatiilor financiare interimare condensate care sunt prezentate în conformitate cu IAS 34 Raportarea financiara interimara. Standardul se aplica în egala masura situatiilor financiare ale unei întreprinderi individuale si situatiilor financiare consolidate pentru un grup de întreprinderi.

Urmatoarele institutii vor aplica prevederile acestui standard, cu modificarile precizate în alte Standarde specifice:

" întreprinderile non-profit din sectorul privat, public sau guvernamentale;

" bancile si societatile de asigurari (IAS 30 Informatii prezentate în situatiile financiare ale bancilor si ale altor institutii financiare similare);

" entitatile care nu detin capital asa cum sunt ele definite în IAS 32 Financial Instruments: Disclosure and Presentation (de ex. fondurile de investitii).

Situatiile financiare, totusi, nu includ elemente ca: rapoartele directorilor, declaratiile presedintelui, discutiile si analizele conducerii si elemente similare care pot fi incluse într-un raport financiar sau anual.

Utilizatorii de informatii continute în situatiile financiare pot include: investitorii prezenti si potentiali, personalul angajat, furnizorii si alti creditori comerciali, clientii, guvernul si institutiile acestuia, precum si publicul. Deoarece, investitorii sunt ofertantii de capital de risc ai întreprinderii, furnizarea de informatii continute în situatiile financiare, care satisfac necesitatile lor, va satisface majoritatea necesitatilor altor utilizatori.

De remarcat ca Directiva a IV-a a stat la baza unei vaste miscari de armonizare pe plan regional, care a vizat cu predilectie modul de întocmire a rapoartelor financiare si prezentarea informatiei contabile, lasând suficient câmp de actiune statelor care au adoptat-o pentru a decide adaptabilitatea la situatiile contabile nationale. Astazi, Directivele Europene sunt actualizate în spiritul standardelor de contabilitate internationale (IAS/IFRS).

Fiecare componenta a situatiilor financiare trebuie identificate în mod clar. În plus, urmatoarele informatii trebuie evidentiate în mod clar si repetate când este necesar pentru o buna întelegere a informatiilor prezentate:

(a) denumirea întreprinderii raportoare sau alte elemente de identificare, si orice modificare a acestor informatii de la data precedentului bilant;

(b) daca situatiile financiare se refera la întreprindere considerata individual sau la un grup de întreprinderi;

(c) data bilantului sau perioada acoperita de situatiile financiare, în functie de componenta respectiva a situatiilor financiare;

(d) moneda de raportare, asa cum este ea definita de IAS 21 Efectele variatiei cursurilor de schimb valutar; si

(e) nivelul de precizie utilizat în prezentarea cifrelor din situatiile financiare.

Situatiile financiare trebuie prezentate cel putin anual. Atunci când data bilantului unei întreprinderi se schimba si situatiile financiare anuale sunt prezentate pentru o perioada mai lunga sau mai scurta de un an, întreprinderea trebuie sa prezinte, în plus fata de perioada acoperita de situatiile financiare:

(a) motivul folosirii unei perioade diferite de un an; si

(b) faptul ca sumele comparative pentru contul de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie si notele aferente nu sunt în întregime comparabile.

Un set complet de situatii financiare include urmatoarele componente:

" bilantul;

" contul de profit si pierdere;

" o situatie care sa reflecte fie:

o toate modificarile capitalurilor proprii; fie

o modificarile capitalurilor proprii, altele decât cele provenind din tranzactii de capital cu proprietarii si distribuiri catre proprietari;

" situatia fluxurilor de numerar; si

" notele explicative, cuprinzând o scurta prezentare a politicilor contabile semnificative si alte note explicative.

Structura bilantului, a contului de profit si pierdere si a situatiei modificarilor capitalurilor proprii este reglementata de IAS 1 si de volumul de reglementari contabile armonizate cu directiva a IV-a a CEE si cu IAS, iar situatia fluxurilor de numerar este reglementata de IAS 7.

Preview document

Situațiile Financiare - Pagina 1
Situațiile Financiare - Pagina 2
Situațiile Financiare - Pagina 3
Situațiile Financiare - Pagina 4
Situațiile Financiare - Pagina 5
Situațiile Financiare - Pagina 6
Situațiile Financiare - Pagina 7
Situațiile Financiare - Pagina 8
Situațiile Financiare - Pagina 9
Situațiile Financiare - Pagina 10
Situațiile Financiare - Pagina 11

Conținut arhivă zip

  • Situatiile Financiare.doc

Alții au mai descărcat și

Misiune de Audit

INTRODUCERE Auditul intern, axat la începuturile sale pe probleme contabile, a devenit astăzi un instrument puternic de depistare a principalelor...

Situații Financiare Consolidate

Introducere În viaţa economică a diferitelor ţări se intâlnesc atât agenţi economici care işi desfăşoara activitatea ca entităţi juridice...

Situația Fluxurilor de Trezorerie

INTRODUCERE Situaţia fluxurilor de trezorerie prezintă situaţia în ansamblu a ieşirilor şi a intrărilor de lichidităţi şi de echivalente de...

Momentele și Metodele Evaluării Stocurilor

1. Stocurile – Concepte generale Dezvoltat iniţial ca o latură realmente practică, in cadrul activităţilor economice timpurii ale secolului XX,...

Situațiile financiare ale unei instituții publice

În Monitorul Oficial nr.498/8.05.2006 a fost publicat OMFP nr.616/2006 prin care se aprobă normele metodologice privind întocmirea, semnarea,...

Elemente de analiză a situațiilor financiare

I. Analiza situatiilor financiare in FRANTA 1. Evolutia sistemului contabil francez Statul a avut dintotdeauna un rol important in sistemul...

Situațiile financiare ale instituțiilor de credit

1. CADRUL LEGAL BNR impreuna cu Ministerul Finantelor a elaborat un set de reglementari specifice care prevăd forma şi conţinutul situaţiilor...

Situațiile Financiare Anuale

INTRODUCERE „Contabilitatea este cea mai importantă sursă de informare economică a unei naţiuni”, sbliniază, fără echivoc, savantul Oskar...

Te-ar putea interesa și

Intocmirea Situațiilor Financiare

CAPITOLUL I STADIUL CUNOASTERII ÎN DOMENIU. SINTEZA DIN LITERATURA DE SPECIALITATE 1.Reglementari contabile in Romania privind situatiile...

Analiza economico-financiară pe baza situațiilor financiare anuale la SC Floremi Prest SRL

Introducere Analiza economico-financiara insumeaza un ansamblu de concepte, metode, tehnici, procedee si instrumente care asigura tratarea...

Auditarea Situatilor Financiare

1.1 Aspecte generale Exista o serie de norme elaborate de Comitetul International de Practici de Audit, asimilate de Camera Auditorilor Financiari...

Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale

C A P I T O L U L I PREZENTAREA AGENTULUI ECONOMIC 1.1.Cadrul juridic privind infiintarea si functionarea SC FLORISOL PRODUCT SRL. Societatea...

Analiza Activitătii Agenților Economici pe Baza Situațiilor Financiare

CAPITOLUL I: SITUAŢIILE FINANCIARE – PRINCIPALA SURSĂ DE INFORMARE A MANAGEMENTULUI 1.1. Scopul situaţiilor financiare în vederea fundamentării...

Analizarea Informatiilor din Situațiile Financiare Anuale la SC Spera SH Impex SRL

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALĂ A SC SPERA SH IMPEX SRL I. Prezentarea generală a societăţii Spera SH Impex SRL 1.1. Scurt istoric S.C. Spera...

Situațiile financiare la firma Dimos Impex SRL

CAPITOLUL I PREZENTAREA SOCIETĂŢII COMERCIALE SC. DIMOS IMPEX S.R.L 1.1 Date generale SC. DIMOS IMPEX S.R.L. a fost înfiinţată în anul 1992 şi...

Situatie Financiara Anuala

Lucrari premergatoare pentru intocmirea situatiilor financiare anuale Situatiile financiare anuale intocmite de managementul intreprinderii au...

Ai nevoie de altceva?