Societate cu Raspundere Limitata

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Societate cu Raspundere Limitata.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 9 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

Introducere 1
Constituirea societăţi cu răspundere limitată – SRL 2
Administrarea societăţii 3
Răspunderea administratorilor faţă de societate 4
Atribuţiile adunării generale 4
Cenzorii SRL-ului 5
Obligaţii 6
Drepturile cenzorilor 6
Dizolvarea şi lichidarea societăţii 7
Societatea cu răspundere limitată – SRL

Extras din document

Introducere

Termenul de "firmă" semnifică o organizaţie care transformă intrările în bunuri şi servicii. Trăsătura comună a tuturor firmelor constă în faptul că ele cumpără toate elementele de intrare (materiale, informaţii, forţă de muncă, scule, energie, servicii), le transformă folosind tehnologiile disponibile în produse şi servicii şi le oferă la vânzare beneficiarilor. Această trăsătură justifică denumirea oficială de "societăţi comerciale" a firmelor din România, denumire instituită prin Legea 15/1990 cu privire la transformarea întreprinderilor de stat în societăţi comerciale şi regii autonome.

Existenţa unei societăţii comerciale presupune îndeplinirea de către o firmă a unor caracteristici obligatorii:

1. Să aibă o denumire care s-o facă distinctă de alte firme, respectiv să-i asigure iden¬titatea;

2. Să aibă un sediu şi o adresă bine precizată pentru scopuri comunicaţionale;

3. Să aibă patrimoniu propriu şi un profil de activitate adecvat pe care şi-l alege liber şi pe care-l păstrează în timp, până la eventualele schimbări oficiale;

4. Să aibă personalitate juridică ce-i conferă calitatea de subiect cu drepturi şi obligaţii în cadrul societăţii civile.

Caracteristicile menţionate şi alte date importante din punct de vedere juridic sunt precizate în "contractul de societate" şi "statutul firmei" care se întocmesc la înfiinţarea firmelor.

Firma este entitatea organizatorică şi tehnologică cea mai reprezentativă în societatea contemporană. Creativitatea şi munca socială sunt puse în valoare prin inter¬mediul firmelor care identifică nevoile societăţii, antrenează forţa de muncă şi tehnologii, iar pe de altă parte realizează şi distribuie către membrii societăţii produsele şi serviciile de care este nevoie.

Importanta deosebită a firmelor a determinat apariţia şi dezvoltarea unei teorii a firmei care, până acum, a fost tratată la nivel microeconomic. Această teorie încearcă să explice şi să previzioneze apariţia şi comportamentul firmelor. În acest scop abordează o tematică din care fac parte subiecte ca: definirea noţiunii de firmă, alegerea tipurilor de firmă,

dimensionarea firmelor, stabilirea profilului firmei, localizarea geografică, determi¬narea şi justificarea investiţiei. Cu excepţia definirii noţiunii de firmă subiectele citate reprezintă repere importante ale studiilor de oportunitate - ca documente de bază nece¬sare pentru înfiinţarea firmelor şi ale planului de afaceri - în care se actualizează valorile previzionate ale reperelor respective, pentru firmele aflate în funcţiune.

Constituirea societăţi cu răspundere limitată - SRL

SRL se constituie prin contract şi statut în cazul în care e constituită din 2 sau mai mulţi asociaţi sau numai prin statut în cazul asociatului unic.

Contractul şi statutul se încheie în formă autentică, numărul asociaţilor maxim fiind de 50.

Societatea ia hotărâri cu votul majorităţii absolute a asociaţilor şi a părţilor sociale cu excepţia hotărârii de modificare a contractului şi statutului care se pot efectua numai cu acordul tuturor asociaţilor.

Aportul în natură la constituirea capitalului social.

Capitalul social al societăţii nu poate fi mai mic de 300.000 lei şi el se constituie din aportul asociaţilor; aceste aporturi pot fi în natură sau în numerar.

Valoarea aportului în natură nu poate depăşi 60% din valoarea capitalului social.

În cazul societăţii cu mai mulţi asociaţi expertizarea valorii bunului e facultativă, în cazul asociatului unic e obligatorie.

Reducerea capitalului social nu se va putea opera sub nivelul minim legal; majorarea capitalului social se va realiza prin vărsarea imediată a aportului.

Drepturile asociaţilor asupra părţilor sociale

Capitalul social al societăţii se divide în părţi sociale egale care nu pot fi mai mici de 5ooo lei. Repartizarea părţilor sociale între asociaţi se face prin contractul de societate.

Caracteristic SRL este:

1 întregul capital e divizat în părţi egale;

2 toate părţile sociale sunt distribuite asociaţilor;

3 toate părţile sociale sunt acoperite de vărsăminte, în bunuri sau numerar.

Cesiunea părţilor sociale

1 între asociaţi pot fi transmise liber şi necondiţionat

2 transmiterea către persoane din afara grupului asociaţilor e permisă numai dacă e hotărâtă de asociaţi reprezentând 3/4 din capitalul social.

Fisiere in arhiva (1):

  • Societate cu Raspundere Limitata.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA DE SIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI DIN TIMISOARA FACULTATEA DE MANAGEMENT AGRICOL