Standard de Contabilitate IAS 17 - Leasing

Referat
7.9/10 (8 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 22 în total
Cuvinte : 7680
Mărime: 36.05KB (arhivat)
Cost: 6 puncte

Extras din document

PREZENTARE

Scopul principal al IAS 17 îl constituie definirea si prezentarea informatiilor referitoare la operatiunile de leasing financiar. Operatiunile de leasing financiar sunt un exemplu specific al contabilitatii bazata pe principiul prevalentei economicului asupra formei juridice a tranzactiilor. Operatiunile de leasing financiar constituie, în esenta, achizitionarea unui activ utilizând un împrumut garantat cu respectivul activ.

Prezentul Standard se aplica acelor contracte care transfera dreptul de utilizare a bunurilor, chiar daca, pentru utilizarea sau întretinerea respectivelor bunuri, locatorului i se poate cere efectuarea unor servicii substantiale. Pe de alta parte, acest Standard nu se aplica în cazul contractelor de servicii care nu implica transferul dreptului de utilizare a bunurilor între partile contractante.

Definitii

Leasingul este un acord prin care locatorul cedeaza locatarului, în schimbul unei plati sau serii de plati, dreptul de a utiliza un bun pentru o perioada convenita de timp.

Leasingul financiar este operatiunea de leasing care transfera, în mare masura toate riscurile si avantajele aferente dreptului de proprietate asupra bunului Titlul de proprietate poate fi transferat, în cele din urma, sau nu.

Leasingul operational este operatiunea de leasing ce nu intra în categoria leasingului financiar.

Leasingul irevocabil reprezinta operatiunea de leasing care este revocabila doar:

(a) daca survine un eveniment contingent a carui producere era putin probabila;

(b) cu permisiunea locatorului;

(c) în cazul în care locatarul contracteaza cu acelasi locator un nou leasing privind acelasi bun sau unul echivalent; sau

(d) în momentul platim, de catre locatar, a unei sume suplimentare, este certa, într-o masura rezonabila.

Începutul contractului de leasing reprezinta cea dintâi data dintre data contractului de leasing sau data angajamentului partilor de a respecta principalele prevederi ale leasingului.

Durata contractului de leasing reprezinta perioada de timp irevocabila pentru care locatarul a contractat bunul în leasing si orice alte termene suplimentare pentru care locatarul are optiunea de a continua utilizarea bunului în regim de leasing, cu sau fara plata suplimentara, optiune a carei exercitare de catre locatar este certa, într-o masura rezonabila, la începutul contractului de leasing.

Platile minime de leasing sunt acele plati de-a lungul duratei contractului de leasing pe care locatarul trebuie sau poate fi obligat sa le efectueze, excluzând chiria contingenta, costurile serviciilor si impozitele care locatorul le va plati si care se vor rambursa acestuia, împreuna cu:

(a) în cazul locatarului—orice sume garantate de locatar sau de o parte afiliata locatarului; sau

(b) în cazul locatorului —orice valoare reziduala garantata locatorului

(i) locatar;

(ii) o parte afiliata locatarului; sau

(iii) o terta parte Independenta, capabila din punct de vedere financiar sa satisfaca aceasta garantie.

Totusi, daca locatarul are o optiune de a cumpara bunul la un pret estimat a fi suficient de scazut fata de valoarea justa la data la care optiunea devine exercitabila, încât, la începutul contractului de leasing, exista certitudinea rezonabila ea optiunea va fi exercitata, atunci platile minime de leasing includ platile minime platibile pe durata contractului de leasing si plata necesara pentru exercitarea acestei optiuni de cumparare.

Valoarea justa este suma la care poate fi tranzactionat un activ sau decontata o datorie, de bunavoie, între parti aflate în cunostinta de cauza, în cadrul unei tranzactii în care pretul este determinat obiectiv.

Durata de viata economica este fie:

(a) perioada de-a lungul careia se estimeaza ca un bun este utilizabil economic de catre unul sau mai multi utilizatori; fie

(b) numarul unitatilor de productie sau al unitatilor similare care se a se obtine prin utilizarea bunului de catre unul sau

mai multi utilizatori.

Durata de viata utila este perioada estimata care ramâne, de la începutul duratei contractului de leasing, fara a fi limitata la acesta, pe parcursul careia se asteapta ca beneficiile economice încorporate în bun sa fie consumate de catre întreprindere.

Valoarea reziduala garantata este:

(a) în cazul locatarului, acea parte a valorii reziduale ce este garantata de locatar sau de o parte afiliata acestuia

(valoarea garantiei constituind valoarea maxima ce devine platibila, în orice situatie); si

(b) în cazul locatorului, acea parte a valorii reziduale ce este garantata de locatar sau de o terta parte neafiliata

locatorului ce este capabila, din punct de vedere financiar, sa onoreze obligatiile asumate prin garantie.

Valoarea reziduala negarantata reprezinta acea parte din valoarea reziduala a bunului în regim de leasing, a carei realizare, de catre locator, nu este sigura sau este garantata numai de o parte afiliata locatorului.

Investitia bruta în leasing este suma platilor minime de leasing aferente unui leasing financiar, din punctul de vedere al locatorului si orice valoare reziduala negarantata acumulata în contul locatorului.

Venitul financiar nerealizat reprezinta diferenta dintre:

(a) suma dintre platile minime de leasing aferente unui leasing financiar, din punctul de vedere al locatorului, si orice

valoare reziduala negarantata acumulata în contul locatorului; si

(b) valoarea actualizata a sumei de la punctul (a), determinata la rata implicita a dobânzii din contractul de leasing.

Preview document

Standard de Contabilitate IAS 17 - Leasing - Pagina 1
Standard de Contabilitate IAS 17 - Leasing - Pagina 2
Standard de Contabilitate IAS 17 - Leasing - Pagina 3
Standard de Contabilitate IAS 17 - Leasing - Pagina 4
Standard de Contabilitate IAS 17 - Leasing - Pagina 5
Standard de Contabilitate IAS 17 - Leasing - Pagina 6
Standard de Contabilitate IAS 17 - Leasing - Pagina 7
Standard de Contabilitate IAS 17 - Leasing - Pagina 8
Standard de Contabilitate IAS 17 - Leasing - Pagina 9
Standard de Contabilitate IAS 17 - Leasing - Pagina 10
Standard de Contabilitate IAS 17 - Leasing - Pagina 11
Standard de Contabilitate IAS 17 - Leasing - Pagina 12
Standard de Contabilitate IAS 17 - Leasing - Pagina 13
Standard de Contabilitate IAS 17 - Leasing - Pagina 14
Standard de Contabilitate IAS 17 - Leasing - Pagina 15
Standard de Contabilitate IAS 17 - Leasing - Pagina 16
Standard de Contabilitate IAS 17 - Leasing - Pagina 17
Standard de Contabilitate IAS 17 - Leasing - Pagina 18
Standard de Contabilitate IAS 17 - Leasing - Pagina 19
Standard de Contabilitate IAS 17 - Leasing - Pagina 20
Standard de Contabilitate IAS 17 - Leasing - Pagina 21
Standard de Contabilitate IAS 17 - Leasing - Pagina 22

Conținut arhivă zip

  • Standard de Contabilitate IAS 17 - Leasing.doc

Alții au mai descărcat și

IAS 16 - Imobilizari Corporale

PARTEA I Introducere În martie 1982 Consiliul IASC a aprobat norma IAS 16 ,,Contabilitatea imobilizarilor corporale“. Ultima revizuire a...

Standardul Internațional de Contabilitate IAS 2

Standardul International de Contabilitate nr. 2 (IAS 2) – Stocuri A. Obiectiv Descrierea tratamentului contabil al stocurilor în sistemul...

IAS 17 - Leasing

Introducere IAS 17 se aplică operaţiunilor de leasing prin care o parte, denumită locator/finanţator, transmite pentru o perioadă determinată de...

Contracte De Leasing - Ias 17

PREZENTAREA INSTITUTIEI FINANCIARE NEBANCARE: RCI LEASING ROMANIA IFN RCI Banque este componenta grupului care sprijina exclusiv vanzarile...

Dimensiuni ale Profesiei Contabile în România

I DIMENSIUNI ALE PROFESIEI CONTABILE IN ROMANIA La baza organizarii si conducerii contabilitatii se afla reglementari continute in: • Legea...

IAS 38 - Imobilizari Necorporale

I. ISTORIC În decursul anilor, rolul imobilizărilor necorporale a devenit din ce în ce mai important pentru operaţiunile şi pentru properitatea...

Postulatele și Principiile Contabile

Postulatele si principiile contabile Normalizarea contabila este procesul prin care se armonizeaza prezentarea situatiilor financiare, politicile...

IAS 38 Imobilizari Necorporale

Potrivit IAS 38 “Active necorporale”, un activ necorporal este un activ identificabil nemonetar, fără suport material si detinut pentru utilizare...

Ai nevoie de altceva?