Standard International de Contabilitate IAS 1

Imagine preview
(7/10 din 4 voturi)

Acest referat descrie Standard International de Contabilitate IAS 1.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 15 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domenii: Contabilitate, Economie

Extras din document

Standard International de Contabilitate IAS 1

Prezentarea situatiilor financiare .

Acest Standard International de Contabilitate revizuit inlocuieste IAS 1,Prezentarea politicilor cantabile, IAS 5, Informalii ce trebuie prezentate in situaliile financiare, ~i IAS 13, Prezentarea activelor curente si a datoriilor curente, care au fost aprobate de Consiliu in versiuni refonnulate in 1994.

IAS 1 a fost aprobat de Consiliul IASC in iulie 1997 si a intrat in vigoare pentru situatiile financiare aferente perioadelor incepand de la 1 iulie 1998.

In mai 1999, IAS 10 (revizuit 1999), Evenimente ulterioare datei bilanlului.Textul modificat intra in vigoare o data cu intrarea in vigoare lAS 10 -adica pentru situatiile financiare anuale aferente perioadelor cu incepere de la 1 ianuarie 2000.

Urmatoarele interpretari SIC se refera la IAS 1:

.SIC 8 -Prima aplicare a Standardelor Internalionale de Contabilitate ca Baza pentru contabilitate.

.SIC 18 -Consecvenlo -Metode alternalive.

Introducere

1. Acest Standard IAS 1 inlocuieste Standardele Internationale de Contabilitate IAS 1, Prezentarea politicilor cantabile,IAS 5, Informafii IAS 1 ce trebuie prezentate in situafiile financiare si IAS 13,Prezentarea activelor curente si a datoriilor curenle. IAS 1intra in vigoare pentru perioadele contabile care incep Introducerela 1 iulie 1998 sau dupa aceasta data, desi se incurajeaza aplicarea Standardului anterior aceste.i date, intrucat cerintele sunt consecvente cu cele din Standardele existente.

2. Standardul actualizeaza cerintele din Standardele pe care le inlocuieste, in concordanta cu Cadrul general al IASC pentru intocmirea si prezentarea situatiilor financiare. In plus, este menit sa amelioreze calitatea situatiilor financiare prezentate, utilizancl Standardele Intemationale de Contabilitate prin:

a) asigurarea conformitatii situatiilor financiare, care declara respectarea lAS, cu fiecare Standard aplicabil, inclusiv toate cerintele privind informatiile ce trebuie prezentate;

b) asigurarea limitarii abaterilor de la cerinte1e IAS 1a cazuri extrem de rare (cazurile de neconformitate vor fi monitorizate si vor fi emise recomandari suplimentare la momentul corespunzator);

c) oferirea de recomandari privind structura situatiilor fmanciare, inclusiv cerinte minime pentru fiecare situatie primara, politici contabile si note;

d) stabilirea (pe baza Cadrului general) de cerinte practice privind aspecte precum pragul de sernnificatie, continuitatea activitatii, alegerea politicilor contabile atunci cand nu exista un Standard,consecventa si prezentarea informatiilor comparative.

3. Pentru a veni in intampinarea cerintelor utilizatorilor pentru informatii mai complete asupra "performantei", determinata intr-un mod mai cuprinzator decat prin "profitul" din contul de profit si pierdere,

Standardul stabi1este o noua cerinta de a prezenta intr-o situatie financiara primara acele castiguri si pierderi neprezentate in mod curent in contul de profit si pierdere. Noua situatie poate fi prezentata printr-un tabel, ca o reconciliere "traditionala" a capitalurilor proprii pe coloane, sau ca o situatie de sine statatoare privind performanta. Consiliul IASC II.

Standardul International de Contabilitate IAS 1

Prezentarea situatiilor financiare

Standardele tiparite cu litere de tip italic aldin trebuie citite in contextul materialului de fond si al recomandarilor de implementare din acest Standard; precum si in contextul Prefelei la Standardele Internalionale de Contabilitate. Standardele Internalionale de Contabilitate nu au fast elaborate cu intentia de a fi aplicate elementelor nesemnificative.

Obiectiv

Obiectivul acestui Standard este de a prescrie baza pentru prezentarea situatiilor financiare generale, pentru a asigura comparabilitatea, atat cu situatiile financiare ale intreprinderii pentru perioildele precedente, cat si cu situatiile financiare ale altor intreprinderi. Pentru a realiza acest obiectiv, acest Standard prevede considerente generale pentru prezentarea situatiilor financiare, recomandari pentru structura acestora si cerinte millime privind continutul situatiilor fmanciare. Recunoasterea, evaluarea si evidentierea tranzactiilor si evenimentelor specifice sunt tratate in alte Standarde Intemationale de Contabilitate.

Arie de aplicabilitate

1. Acest Standard trebuie aplicat la prezentarea tuturor situatiilor financiare generale intocmite si prezentate in conformitate cu Standardele Internationale de Contabilitate.

2. Situatiile financiare generale sunt acelea menite sa satisfaca nevoile utilizatorilor care nu sunt in situatia de a cere rapoarte adaptate nevoilor lor specifice de informatii. Situatiile financiare generale sunt acelea care

sunt prezentate separat sau in cadrul altui document public, cum ar fi raportul anual sau prospectul de emisiune.

Acest Standard nu se aplica informatiilor financiare interimare condensate. Acest Standard se aplica

in egala masura situatiilor financiare ale unei intreprinderi individuale si situatilor fmanciare consolidate pentru un grup de intreprinderi. Totusi, aceasta nu impiedica prezentarea situatiilor financiare consolidate in conformitate cu cerintele Standardelor Intemationale de Contabilitate si situatiilor financiare ale societatii-mama in baza cerintelor nationale in cadrul aceluiasi document, atata timp cat baza pentru intocmirea fiecarei situatii este clar evidentiata in notele privind politicile contabile.

3. Acest Standard se aplica tuturor tipurilor de intreprinderi, inclusiv bancilor si societatilor de asigurari. In IAS 30, Informalii prezentate in situaliile financiare ale bancilor si ale institulii.lor financiare similare,

sunt prevazute cerinte suplinientare pentru banci si institutii financiare similare, consecvente cu cerintele acestui Standard.

4. Acest Standard utilizeaza a terminologie corespunzatoare unei intreprinderi cu scop lucrativ. Intreprinderi!e cu scop lucrativ din sectorul public pot, de aceea, sa aplice cerintele acestui Standard. Intreprinderile nonprofit, guvermamentale sau alte intreprinderi din sectoml public care urmresc aplicarea acestui Standard ar putea fi nevoite sa modifice descrierile utilizate pentru anumite elemente-randuri din situatiile financiare si pentru situatiile financiare ca atare. Astfel de intreprinderi pot prezenta si componente suplimentare ale situatiilor fmanciare.

Fisiere in arhiva (1):

  • Standard International de Contabilitate IAS 1.doc