Standardele Internationale de Contabilitate IAS 34 si IAS 14

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Standardele Internationale de Contabilitate IAS 34 si IAS 14.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 14 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

IAS 34 Raportarea financiara interimara

Acest standard are ca obiectiv stabilirea continutului minim al unui raport financiar interimar si evaluarea situatiilor financiare intocmite pentru o anumita perioada interimara. Perioada interimara reprezinta o perioada de raportare financiara mai scurta decat un exercitiu financiar complet.

In ceea ce priveste raportul financiar interimar acesta contine un set complet de Situatii financiare, incluzand Bilantul, Contul de profit si pierdere,Situatia modificarii capitalurilor proprii, Situatia fluxurilor de trezorerie si Politici contabile si Note explicative, sau un set condensat de Situatii financiare pentru o perioada interimara.

Acesta trebuie sa includa cel putin urmatoarele componente : bilant condensat ,cont de profit si pierdere condensate, situatia condensate a modificarilor capitalurilor proprii, situatia condensata a fluxurilor de trezorerie si note explicative specifice.

Raportarea financiara interimara trebuie sa satisfaca anumite conditii necesare pentru obtinerea avantajului intelegerii de catre terti , precum investitori, creditori si utilizatori ai informatiei contabile respective, a intregii activitati a entitatii, a capacitatilor,a conditiilor financiare si a lichiditatii acesteia.

Nu este prevazuta obligatia entitatilor de a intocmi rapoarte financiare intermediare la o anumita frecventa , perioada sau termen. Totusi exista solicitari din partea Guvernului sau a unor organisme profesionale contabile de a intocmi aceste rapoarte in cazul entitatilor cotate public,adica a caror actiuni sau titluri de creanta sunt tranzactionate, acestea fiind incurajate sa intocmeasca aceste rapoarte cel putin la sfarsitul primei jumatati a exercitiului financiar sis a puna la dispozitie aceste rapoarte, prin expunerea lor publica,in maxim 60 de zile de la incheierea perioadei de raportare interimara.

Scopul unui raport financiar interimar este de a actualiza ultimul set complet de situatii financiare reflectand faptul ca pune accentul pe noile activitati si nu pe cele anterioare.

Se considera ca un raport financiar interimar al unei entitati este in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara daca indeplineste toate conditiile impuse de acest Standard, fapt care trebuie evidentiat.

O entitate care publica un set complet de situatii financiare trebuie sa intocmeasca aceste situatii in conformitate cu cerintele pentru acest tip de set complet. In cazul in care entitatea opteaza pentru un format condensat al situatiilor financiare interimare acestea trebuie sa include fiecare titlu si subtotal similar cu cele existente in cea mai recenta situatie financiara anuala intocmita de intreprindere, impreuna cu notele explicative aferente. Ar putea fi necesare note aditionale in cazul in care omiterea lor ar putea crea o imagine eronata asupra situatiilor financiare interimare.

Rezultatul pe actiune, de baza sau diluat, aferent unei perioade interimare, trebuie prezentat in Contul de profit si pierdere propriu-zis complet sau condensat.Aceasta raportare este obligatorie , indiferent de formatul situatiilor financiare interimare prezentate.

Este de preferinta a se folosi acelasi format in cazul situatiilor financiare interimare privind modificarea capitaliilor proprii si referitoare la modificarile celui mai recent exercitiu financiar incheiat. Este de asemenea necesara intocmirea raportului financiar consolidat daca situatiile financiare ale celui mai recent exercitiu financiar sunt consolidate ,fara a necesita rapoarte aditionale referitoare doar la societatea mama.

Standardul prevede de asemenea faptul ca informatiile contabile prezentate in situatiile financiare aferente celui mai recent exercitiu financiar nu trebuie rescrise in cadrul raportarii financiare interimare intrucat utilizatorii beneficiaza de informatiile respective din cadrul situatiilor financiare. Acestea ar trebui sa contina informatii referitoare in special la modificarile survenite in cadrul entitatii care influenteaza intr-un anume fel pozitia financiara si performanta acesteia , in mod pozitiv sau negativ.

Astfel in notele la situatiile financiare interimare trebuie precizat un numar minim de informatii contabile dupa cum urmeaza: o declaratie care sa prezinte informatii referitoare la continuitatea folosirii acelorasi principii contabile si metode de calcul utilizate atat in cazul situatiilor financiare interimare cat si in cazul situatiilor financiare ale celui mai recent exercitiu financiar incheiat, precizandu-se de asemenea orice modificare survenita ulterior precum si natura acesteia; precizari referitoare la periodicitatea si ciclicitatea operatiunilor interimare; prezentarea naturii si marimii unor elemente care influenteaza activele , datoriile, capitalurile proprii,venitul net sau fluxurile de trezorerie si care prin marimea sau natura lor prezinta o oarecare importanta; natura si marimea modificarilor estimarilor raportate in perioadele interimare anterioare ale exercitiului financiar in curs, sau modificarile estimarilor raportate in exercitii financiare anterioare , daca aceste modificari au un efect asupra perioadei interimare curente; emisiuni,rascumparari si rambursari de titluri de creanta si de actiuni; dividende platite in mod diferit pentru actiuni ordinare sau pentru alte tipuri de actiuni; prezentarea veniturilor si rezultatelor entitatii pe segmente de activitate sau zone geografice in fuctie de modul initial de raportare adoptat de catre entitatea respectiva; evenimente sau fenomene neraportate in situatiile financiare si care au aparut intr-o perioada ulterioara

sfarsitului perioadei interimare; efectul schimbarilor in cadrul structurii entitatii desfasurate pe parcursul perioadei interimare, aceste schimbari referindu-se la fuziuni de intreprinderi, achizitii sau cedari de filiale, investitii pe termen lung, restructurari si activitati intrerupte si modificarile datoriilor sau activelor contingente aferente perioadei de la data ultimului bilant anual.

Fisiere in arhiva (1):

  • Standardele Internationale de Contabilitate IAS 34 si IAS 14.doc