Standardul Internațional de Audit 220

Referat
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 3702
Mărime: 22.73KB (arhivat)
Cost: 3 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf.univ.dr. Pripoaie Rodica

Extras din document

Standardele Internaţionale de Audit (ISA) sunt folosite în auditarea situaţiilor financiare şi, conform necesităţilor, la auditarea de informaţii şi servicii conexe. ISA conţine procedurile esenţiale, principiile de bază şi recomandările aferente, fiind interpretate în funcţie de materialele explicative şi alte materiale ce oferă îndrumări. Pentru a aprecia principiile şi procedurile de bază, se iau în considerare şi materialele explicative, şi celelalte materiale ale ISA. Se poate, în unele cazuri excepţionale, ca un auditor financiar să se abată de la ISA pentru realizarea unui eficient audit financiar, fiind nevoie ca auditorul financiar să justifice abaterea respectivă.

Scopul acestui Standard Internaţional de Audit este de a stabili standarde şi de a furniza îndrumări cu referire la controlul calităţii, în ceea ce priveşte:

- politicile şi procedurile unei societăţi de audit cu referire la activitatea de audit în general;

- procedurile în legătură cu munca asistenţilor în cadrul unui audit individual. Atât politicile, cât şi procedurile controlului calităţii trebuie implementate la nivelul firmei de audit şi la nivelul auditelor individuale.

Firma de audit

Firma de audit trebuie să implementeze politicile şi procedurile de control al calităţii cu scopul asigurării că toate procesele de audit să se desfăşoare în conformitate cu standardele/ practicile naţionale relevante. Politicile şi procedurile unei firme de audit cu privire la controlul calităţii depind de un număr de factori, cum ar fi:

- dimensiunea şi natura activităţii sale;

- răspândirea geografică;

- organizarea şi considerentele adecvate referitoare la raportul cost/beneficiu (exemple ale procedurilor de control al calităţii sunt prezentate în Anexa acestui ISA)

Obiectivele politicilor de control al calităţii ce urmează a fi adoptate de o societate de audit vor cuprinde următoarele:

1) Cerinţele profesionale (personalul din firmă va adera la principiile de independenţă, integritate, obiectivitate, confidenţialitate şi conduită profesională);

2) Aptitudini şi competenţe (societatea trebuie să dispună de personal corespunzător standardelor tehnice şi competenţelor profesionale cerute pentru a putea să-şi îndeplinească responsabilităţile);

3) Repartizarea (activitatea de audit este repartizată personalului care deţine gradul de instruire tehnică şi experienţa profesională cerută);

4) Delegarea (necesită îndrumare, supraveghere şi revizuire la toate nivelurile pentru a oferi siguranţă că activitatea desfăşurată satisface standardele adecvate de calitate);

5) Consultarea (se face cu aceia care au experienţa adecvată, în afara firmei);

6) Acceptarea şi păstrarea clienţilor (este necesară evaluarea potenţialilor clienţi şi o verificarea clienţilor existenţi, astfel independenţa şi capacitatea de a servi clientul şi integritatea conducerii în ceea ce priveşte clientela sunt elemente ce trebuie luate în considerare);

7) Monitorizarea (se monitorizează gradul de adecvare şi eficacitatea operaţională a politicilor şi procedurilor de control al calităţii). În ceea ce privesc politicile şi procedurile generale ale firmei de control al calităţii, acestea trebuie comunicate personalului astel încât să ofere o certificare a faptului că politicile şi procedurile sunt înţelese şi aplicate.

Activităţi individuale de audit

Auditorul este obligat să implementeze procedurile de control al calităţii, care sunt adecvate activităţii de audit individual. Acesta, împreună cu asistenţii ce deţin responsabilităţi de supraveghere, vor lua în considerare competenţele profesionale ale asistenţilor ce desfăşoară activităţile cu care sunt însărcinaţi, atunci când se decide îndrumarea, supravegherea şi revizuirea pentru fiecare asistent.

1) Activitatea de îndrumare (aceasta implică informarea asistenţilor cu privire cu responsabilităţile lor şi obiectivele procedurilor pe care le desfăşoară, informarea lor în legătură cu unele aspecte, cum ar fi natura activităţii entităţii şi problemele de contabilitate/ de audit care pot afecta procedurile de audit în care ei sunt implicaţi)

2) Supravegherea (este strâns legată de îndrumare şi de analiză, şi poate implica elemente ale amândurora);

3) Revizuirea (activitatea desfăşurată de fiecare asistent necesită a fi revizuită de un personal cu competenţe pentru a considera dacă activitatea a fost desfăşurată în conformitate cu programul de audit, dacă activitatea desfăşurată şi rezultatele obţinute au fost documentate în mod adecvat, dacă toate problemele de audit importante au fost rezolvate sau sunt reflectate în

concluziile de audit, dacă obiectivele procedurilor de audit au fost îndeplinite şi dacă concluziile exprimate sunt consecvente cu rezultatele muncii depuse şi susţin opinia de audit.

Preview document

Standardul Internațional de Audit 220 - Pagina 1
Standardul Internațional de Audit 220 - Pagina 2
Standardul Internațional de Audit 220 - Pagina 3
Standardul Internațional de Audit 220 - Pagina 4
Standardul Internațional de Audit 220 - Pagina 5
Standardul Internațional de Audit 220 - Pagina 6
Standardul Internațional de Audit 220 - Pagina 7
Standardul Internațional de Audit 220 - Pagina 8
Standardul Internațional de Audit 220 - Pagina 9
Standardul Internațional de Audit 220 - Pagina 10
Standardul Internațional de Audit 220 - Pagina 11
Standardul Internațional de Audit 220 - Pagina 12

Conținut arhivă zip

  • Standardul International de Audit 220.doc

Alții au mai descărcat și

Controlul Calitatii de Audit Financiar - Standardul International de Audit 220

Controlul de calitate reprezintă un ansamblu de măsuri luate de organismele profesionale având scopul de a analiza modalităţile de organizare şi...

Organizarea Contabilitatii Manageriale

1 CADRUL CONCEPTUAL AL CONTABILITATII MANAGERIALE 1.1 Definitie. Rolul contabilitatii manageriale Contabilitatea managerială reprezintă un...

Standarde Internationale de Audit

I. INTROCUCERE Standardele Internationale de Audit (ISA) sunt utilizate la auditarea situatiilor financiare. ISA se utilizeaza, de asemenea,...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Sistemul Contabil Monist vs Sistemul Contabil Dualist

Contabilitatea îşi începe istoria în Evul Mediu, fiind o necesitate la dezvoltarea economiei monetare şi apariţia germenilor capitalismului. Prima...

Procedurile Auditorului ca Raspuns la Riscurile Evaluate - ISA 330

Evaluarea riscurilor de către auditor este caracterizată de subiectivism ceea ce ar putea face să nu fie suficient de exactă pentru a identifica...

Standarde de Audit și Asigurare

Obiectivul unui audit al situatiilor financiare este de a da posibilitatea auditorului sã exprime o opinie cu privire la situatiile financiare,...

Audit Financiar-Contabil - Studii de Caz

STUDII DE CAZ – STANDARDE DE AUDIT STUDIU DE CAZ I Exemplu de scrisoare de misiune pentru efectuarea unui audit Scrisoarea urmãtoare, împreunã...

Ai nevoie de altceva?