Standardul Internațional de Contabilitate IAS 2

Referat
7.5/10 (4 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 10 în total
Cuvinte : 2455
Mărime: 13.17KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Iulia Georgescu
FACULTATEA DE ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR

Extras din document

Standardul International de Contabilitate nr. 2 (IAS 2) – Stocuri

A. Obiectiv

Descrierea tratamentului contabil al stocurilor în sistemul costului istoric. Standardul ofera indicatii referitoare la recunoasterea valorii stocurilor la data bilantului, determinarea costului stocurilor si recunoasterea cheltuielilor cu stocurile, considerând orice înregistrare la valoarea realizabila neta.

De asemenea, Standardul ofera indicatii referitoare la procedeele practice de determinare a costului stocurilor.

B. Aria de aplicabilitate

IAS 2 se aplica pentru contabilizarea tuturor stocurilor reflectate în situatiile financiare întocmite în sistemul costului istoric, cu exceptia:

a) productiei în curs de executie obtinuta în cadrul contractelor de constructie, inclusiv celor de prestari de servicii direct legate de acestea (IAS 11 – Contracte de constructie);

b) instrumentelor financiare (IAS 39 – Instrumente financiare: recunoastere si evaluare);

c) stocurilor de produse agricole, forestiere, minereuri care apartin producatorilor atunci când sunt evaluate la valoarea realizabila neta, pe baza unor practici specifice fiecarui sector în parte.

C. Definitii

Stocurile sunt active:

a) detinute pentru a fi vândute pe parcursul desfasurarii normale a activitatii;

b) în curs de productie pentru a fi vândute în perioadele urmatoare;

c) sub forma de materii prime si materiale consumabile, folosite pentru productia unor bunuri sau pentru realizarea unor servicii.

Valoarea neta realizabila este pretul de vânzare estimat a fi obtinut pe parcursul desfasurarii normale a activitatii, mai putin costurile estimate pentru finalizarea elementului de stoc, precum si a costurilor asociate vânzarii acestuia.

D. Aspecte principale

1. Evaluarea stocurilor

Stocurile trebuie evaluate la valoarea cea mai mica dintre cost si valoarea realizabila neta.

- Costul stocurilor

Costul stocurilor trebuie sa cuprinda toate costurile aferente achizitiei si prelucrarii, precum si alte costuri suportate pentru a aduce stocurile în forma si în locul în care se gasesc în prezent.

Aceste costuri pot fi:

a) Costurile de achizitie a stocurilor care cuprind pretul de cumparare, taxe de import si alte taxe (cu exceptia acelora pe care întreprinderea le poate recupera de la autoritatile fiscale), costuri de transport, manipulare si alte costuri care pot fi atribuite direct achizitiei de produse finite, materiale si servicii. Reducerile comerciale, rabaturile si alte elemente similare sunt deduse pentru a determina costurile de achizitie.

Costurile de achizitie pot include diferentele de curs valutar care au aparut direct din achizitionarea recenta de bunuri facturate în valuta doar în acele cazuri rare care sunt permise prin tratamentul alternativ prevazut de IAS 21 Efectele variatiei cursurilor de schimb valutar. Aceste diferente de curs valutar se limiteaza doar la acelea care au rezultat dintr-o depreciere monetara accentuata împotriva careia nu exista nici un mijloc practic de acoperire a riscului si care afecteaza datorii care nu pot fi deconectate, rezultate din achizitia recenta a stocurilor.

Preview document

Standardul Internațional de Contabilitate IAS 2 - Pagina 1
Standardul Internațional de Contabilitate IAS 2 - Pagina 2
Standardul Internațional de Contabilitate IAS 2 - Pagina 3
Standardul Internațional de Contabilitate IAS 2 - Pagina 4
Standardul Internațional de Contabilitate IAS 2 - Pagina 5
Standardul Internațional de Contabilitate IAS 2 - Pagina 6
Standardul Internațional de Contabilitate IAS 2 - Pagina 7
Standardul Internațional de Contabilitate IAS 2 - Pagina 8
Standardul Internațional de Contabilitate IAS 2 - Pagina 9
Standardul Internațional de Contabilitate IAS 2 - Pagina 10

Conținut arhivă zip

  • Standardul International de Contabilitate IAS 2.doc

Alții au mai descărcat și

Standardele Internationale de Raportare Financiara

1.1 Climatul contabil din Romania inainte de 01.01.2007 Accelerarea procesului de privatizare, dezvoltarea pietei de capital si a economiei de...

IAS 16 - Imobilizari Corporale

PARTEA I Introducere În martie 1982 Consiliul IASC a aprobat norma IAS 16 ,,Contabilitatea imobilizarilor corporale“. Ultima revizuire a...

IAS 2

Contabilitatea stocurilor e un subiect foarte important pentru multe entitati datorita semnificatiei sale din contul de profit si pierdere (costul...

Standard de Contabilitate IAS 17 - Leasing

PREZENTARE Scopul principal al IAS 17 îl constituie definirea si prezentarea informatiilor referitoare la operatiunile de leasing financiar....

Aspecte privind Contabilitatea Stocurilor în Viziunea IAS 2 și a Reglementărilor Naționale

1. Introducere IAS 2 Stocuri a fost publicat de Comitetul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate în decembrie 1993. El a înlocuit IAS 2...

Ias 2 - Stocuri

Standardul International de Contabilitate IAS2 1.1. Introducere Demersurile privind compatibilizarea sistemului contabil românesc cu cel mondial...

Tratamente Contabile Privite prin Prisma Standardelor Internationale de Contabilitate ce Vizeaza Activele Entitatii Economice

1. Elaborarea Standardelor Internationale de Contabilitate si impactul asupra situatiilor financiare Standardele de contabilitate sunt elaborate...

IAS 8 - Politici Contabile, Modificari in Estimarile Contabile si Erori

1. INTRODUCERE Obiectiv Obiectivul acestui Standard este de a stabili criteriile de selectie si modificare a politicilor contabile, impreuna cu...

Ai nevoie de altceva?