Standardul Internațional de Contabilitate IAS 2

Referat
7.5/10 (4 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 10 în total
Cuvinte : 2455
Mărime: 13.17KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Iulia Georgescu
FACULTATEA DE ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR

Extras din document

Standardul International de Contabilitate nr. 2 (IAS 2) – Stocuri

A. Obiectiv

Descrierea tratamentului contabil al stocurilor în sistemul costului istoric. Standardul ofera indicatii referitoare la recunoasterea valorii stocurilor la data bilantului, determinarea costului stocurilor si recunoasterea cheltuielilor cu stocurile, considerând orice înregistrare la valoarea realizabila neta.

De asemenea, Standardul ofera indicatii referitoare la procedeele practice de determinare a costului stocurilor.

B. Aria de aplicabilitate

IAS 2 se aplica pentru contabilizarea tuturor stocurilor reflectate în situatiile financiare întocmite în sistemul costului istoric, cu exceptia:

a) productiei în curs de executie obtinuta în cadrul contractelor de constructie, inclusiv celor de prestari de servicii direct legate de acestea (IAS 11 – Contracte de constructie);

b) instrumentelor financiare (IAS 39 – Instrumente financiare: recunoastere si evaluare);

c) stocurilor de produse agricole, forestiere, minereuri care apartin producatorilor atunci când sunt evaluate la valoarea realizabila neta, pe baza unor practici specifice fiecarui sector în parte.

C. Definitii

Stocurile sunt active:

a) detinute pentru a fi vândute pe parcursul desfasurarii normale a activitatii;

b) în curs de productie pentru a fi vândute în perioadele urmatoare;

c) sub forma de materii prime si materiale consumabile, folosite pentru productia unor bunuri sau pentru realizarea unor servicii.

Valoarea neta realizabila este pretul de vânzare estimat a fi obtinut pe parcursul desfasurarii normale a activitatii, mai putin costurile estimate pentru finalizarea elementului de stoc, precum si a costurilor asociate vânzarii acestuia.

D. Aspecte principale

1. Evaluarea stocurilor

Stocurile trebuie evaluate la valoarea cea mai mica dintre cost si valoarea realizabila neta.

- Costul stocurilor

Costul stocurilor trebuie sa cuprinda toate costurile aferente achizitiei si prelucrarii, precum si alte costuri suportate pentru a aduce stocurile în forma si în locul în care se gasesc în prezent.

Aceste costuri pot fi:

a) Costurile de achizitie a stocurilor care cuprind pretul de cumparare, taxe de import si alte taxe (cu exceptia acelora pe care întreprinderea le poate recupera de la autoritatile fiscale), costuri de transport, manipulare si alte costuri care pot fi atribuite direct achizitiei de produse finite, materiale si servicii. Reducerile comerciale, rabaturile si alte elemente similare sunt deduse pentru a determina costurile de achizitie.

Costurile de achizitie pot include diferentele de curs valutar care au aparut direct din achizitionarea recenta de bunuri facturate în valuta doar în acele cazuri rare care sunt permise prin tratamentul alternativ prevazut de IAS 21 Efectele variatiei cursurilor de schimb valutar. Aceste diferente de curs valutar se limiteaza doar la acelea care au rezultat dintr-o depreciere monetara accentuata împotriva careia nu exista nici un mijloc practic de acoperire a riscului si care afecteaza datorii care nu pot fi deconectate, rezultate din achizitia recenta a stocurilor.

Preview document

Standardul Internațional de Contabilitate IAS 2 - Pagina 1
Standardul Internațional de Contabilitate IAS 2 - Pagina 2
Standardul Internațional de Contabilitate IAS 2 - Pagina 3
Standardul Internațional de Contabilitate IAS 2 - Pagina 4
Standardul Internațional de Contabilitate IAS 2 - Pagina 5
Standardul Internațional de Contabilitate IAS 2 - Pagina 6
Standardul Internațional de Contabilitate IAS 2 - Pagina 7
Standardul Internațional de Contabilitate IAS 2 - Pagina 8
Standardul Internațional de Contabilitate IAS 2 - Pagina 9
Standardul Internațional de Contabilitate IAS 2 - Pagina 10

Conținut arhivă zip

  • Standardul International de Contabilitate IAS 2.doc

Alții au mai descărcat și

Tabloul Fluxurilor de Trezorerie ca Model de Analiză a Performanțelor Întreprinderii

Varietatea si complexitatea aspectelor legate de buna gestionare a trezoreriei întreprinderii creeaza un amplu câmp de analiza si dezbatere pentru...

Aspecte Teoretice și Practice privind Elaborarea Conturilor Consolidate la Grupurile de Societăți

1. Consideratii istorice privind contabilitatea grupurilor de societati si necesitatea aparitiei conturilor consolidate Pentru evidentierea...

Standarde Internationale de Audit

Va rog sa rezolvati aceste grile individual pentru ca ele parcurg toate Standardele Internationale de Audit inclusiv Normele minimale de audit...

Standardele Internationale de Raportare Financiara

1.1 Climatul contabil din Romania inainte de 01.01.2007 Accelerarea procesului de privatizare, dezvoltarea pietei de capital si a economiei de...

IAS 16 - Imobilizari Corporale

PARTEA I Introducere În martie 1982 Consiliul IASC a aprobat norma IAS 16 ,,Contabilitatea imobilizarilor corporale“. Ultima revizuire a...

IAS 2

Contabilitatea stocurilor e un subiect foarte important pentru multe entitati datorita semnificatiei sale din contul de profit si pierdere (costul...

Aspecte privind Contabilitatea Stocurilor în Viziunea IAS 2 și a Reglementărilor Naționale

1. Introducere IAS 2 Stocuri a fost publicat de Comitetul pentru Standarde Internaţionale de Contabilitate în decembrie 1993. El a înlocuit IAS 2...

Implicatii ale Standerdelor Internationale de Contabilitate

IMPLICATII ALE STANDARDELOR INTERNATIONALE DE CONTABILITATE ASUPRA MODELULUI ROMÂNESC DE CONTABILITATE ADAPTATA LA INFLATIE Cuvinte cheie:...

Te-ar putea interesa și

Standardul Internațional de Contabilitate IAS 17 - Revizuit

Istoric şi organisme IAS-uri şi IFRS-uri Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (cunoscute sub acronimul de IFRS provenit de la...

Standardul International de Contabilitate IAS 11 Contracte de Constructii

I.GENERALITĂŢI: A. Recunoaşterea activelor circulante Un activ se clasifică ca activ circulant atunci când : - este achiziţionat sau produs...

Standardul internațional de contabilitate IAS 29

Istoria IAS 29 Noiembrie–1987 Proiectul de expunere E31, raporatrea financiară în economiile hiperinflaţioniste Iulie–1989 IAS 29 Raportarea...

Standard International de Contabilitate IAS 1

Standard International de Contabilitate IAS 1 Prezentarea situatiilor financiare . Acest Standard International de Contabilitate revizuit...

Standardul International de Contabilitate IAS 21 - Efectele Variatiei Cursurilor de Schimb Valutar

Contabilitate Creativa?! Contabilitatea a fost calificata ca: “arta de a truca un bilant"; "arta de a calcula beneficiile"; "arta de a prezenta un...

Standardul International de Contabilitate IAS 38 Imobilizari Necorporale

Tratamente contabile privind imobilizările necorporale, conform IAS 38 „Imobilizări necorporale” Alături de imobilizările corporale, o categorie...

Standardele Internationale de Contabilitate IAS 34 si IAS 14

IAS 34 Raportarea financiara interimara Acest standard are ca obiectiv stabilirea continutului minim al unui raport financiar interimar si...

Standard internațional de contabilitate IAS 20

Acest Standard International de Contabilitate reformulat il inlocuiete pe cel initial aprobat de Consiliu in noiembrie 1982. Textul care a fost...

Ai nevoie de altceva?