Standardul International de Contabilitate IAS 27 - Situatii Financiare Consolidate si Individuale

Imagine preview
(7/10 din 2 voturi)

Acest referat descrie Standardul International de Contabilitate IAS 27 - Situatii Financiare Consolidate si Individuale.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 6 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 2 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

Standardul Internaţional de Contabilitate IAS 27

Situaţii financiare consolidate şi individuale

Acest Standard Internaţional de Contabilitate reformulat înlocuieşte Standardul aprobat iniţial de Consiliu în iunie 1988. Standardul este prezentat în forma revizuită adoptată pentru Standardele Internaţionale de Contabilitate începând cu anul 1991. Textul aprobat original nu a suferit modificări substanţiale. Anumiţi termeni au fost schimbaţi pentru a-i alinia la practica actuală a IASC.

Următoarele interpretări SIC se referă la IAS 27:

- SIC-12: Consolidare-Entităţi cu scop special;

- SIC-33: Consolidarea şi metoda punerii în echivalenţă-Drepturi de vot potenţiale şi alocarea participaţiilor în capitalurile proprii.

Arie de aplicabilitate

Acest Standard trebuie aplicat la întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare consolidate pentru un grup de întreprinderi aflate sub controlul unei societăţi-mamă.

Acest Standard înlocuieşte IAS 3, Situaţiile financiare consolidate, cu excepţia cazurilor în care acest Standard tratează contabilitatea investiţiilor în întreprinderi asociate (a se vedea IAS 28, Contabilitatea investiţiilor în întreprinderile asociate).

Acest Standard nu tratează:

(a) metodele utilizate în contabilitatea combinărilor de întreprinderi şi efectele acestora asupra consolidării, inclusiv fondul comercial care rezultă din combinările de întreprinderi (a se vedea IAS 22, Combinări de întreprinderi);

(b) contabilitatea investiţiilor în întreprinderi asociate (a se vedea IAS 28, Contabilitatea investiţiilor în întreprinderile asociate);

(c) contabilitatea investiţiilor în asocierile în participaţie (a se vedea IAS 31, Raportarea financiară a intereselor în asocierile în participaţie).

Definiţii

Următorii termeni sunt folosiţi în acest Standard:

Controlul este autoritatea de a conduce politicile financiare şi operaţionale, ale unei întreprinderi, cu scopul de a obţine beneficii din activitatea sa.

Filiala este o întreprindere care este controlată de o altă întreprindere (cunoscută ca societate-mamă).

Societatea-mamă este o întreprindere care are una sau mai multe filiale.

Grupul este reprezentat de o societate-mamă împreună cu toate filialele ei.

Situaţiile financiare consolidate sunt situaţiile financiare ale unui grup prezentate ca şi în cazul unei întreprinderi unice.

Interesul minoritar este acea parte a rezultatului net al activităţii şi a activului net al unei filiale atribuibilă participaţiilor care nu sunt deţinute, direct sau indirect, prin filiale, de societatea-mamă.

Prezentarea situaţiilor financiare consolidate

O societate-mamă, care este – la rândul ei – în totalitate sau aproape în totalitate o filială nu trebuie să prezinte situaţii financiare consolidate, cu condiţia ca acest aspect să fie aprobat de către acţionarii minoritari. O astfel de societate-mamă va prezenta motivele pentru care situaţiile financiare consolidate nu au fost prezentate, împreună cu bazele pe care filialele sunt înregistrate în situaţiile financiare separate ale sale. Denumirea şi sediul social al societăţii-mamă care publică situaţii financiare consolidate vor fi, de asemenea, prezentate.

Utilizatorii situaţiilor financiare ale unei societăţi-mamă sunt de obicei preocupaţi şi trebuie informaţi de situaţia financiară, rezultatul exerciţiului şi schimbările în situaţia financiară a grupului, luat ca întreg. Această necesitate este satisfăcută de situaţiile financiare consolidate, care prezintă informaţii financiare despre grup ca unică întreprindere, fără a ţine seama de limitele legale ale persoanelor juridice distincte.

O societate-mamă care este ea însăşi în proprietatea altei întreprinderi nu trebuie întotdeauna să prezinte situaţii financiare consolidate, pentru că astfel de situaţii pot să nu fie cerute de societatea-mamă a acesteia şi necesităţile altor utilizatori pot fi mai bine satisfăcute de situaţiile financiare consolidate ale celei din urmă. În unele ţări, o societate-mamă este, de asemenea, exceptată de la prezentarea situaţiilor financiare consolidate, dacă este aproape în totalitate deţinută de altă întreprindere şi societatea-mamă obţine aprobarea acţionarilor minoritari. O societate aproape în totalitate deţinută înseamnă adesea că societatea-mamă deţine 90% sau mai mult din numărul de voturi.

Fisiere in arhiva (1):

  • Standardul International de Contabilitate IAS 27 - Situatii Financiare Consolidate si Individuale.doc