Standardul International de Control al Calitatii

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Standardul International de Control al Calitatii.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 17 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

INTRODUCERE

Scopul acestui standard internaţional privind controlul calităţii (ISQC) este de a stabili standarde (principiile de baza si procedurile esenţiale) si de a oferi îndrumare cu privire la responsabilităţile societăţii pentru sistemul propriu de control al calităţii pentru angajamentele de audit si revizuire a situaţiilor financiare, precum si pentru alte angajamente de asigurare si servicii conexe.

Alte standarde si ghiduri privind responsabilitatea personalului unei societăţi de audit referitoare la procedurile de control al calităţii pentru anumite tipuri de angajamente sunt prezentate in alte hotărâri ale Consiliului pentru Standarde Internaţionale de Audit si Asigurare (IAASB). ISA 220, „Controlul calităţii pentru angajamentele de audit privind informaţiile financiare”, de exemplu, stabileşte standarde si oferă îndrumare in legătura cu procedurile de control al calităţii pentru angajamentele de audit asupra situaţiilor financiare.

Societatea de audit trebuie sa stabilească un sistem de control al calităţii creat pentru obţinerea unei asigurări rezonabile ca societatea si personalul acesteia respecta standardele profesionale si cerinţele normative si ca rapoartele întocmite de societate sau partenerii de angajament sunt potrivite in funcţie de circumstanţe.

ISQC se adresează tuturor societăţilor de audit. Natura politicilor si procedurilor create de fiecare societate pentru respectarea acestui ISQC depinde de diverşi factori cum ar fi mărimea si caracteristicile operaţionale ale societăţii si daca face parte dintr-o reţea.

Elementele sistemului de control al calităţii

Sistemul de control al calităţii trebuie sa includă politici şi proceduri referitoare la următoarele elemente:

a) Responsabilităţile conducerii privind calitatea la nivelul firmei.

b) Cerinţele de etică

c) Acceptarea sau continuarea relaţiilor cu clienţii şi a angajamentelor specifice.

d) Resurse umane

e) Realizarea angajamentului

f) Monitorizarea

Politicile si procedurile de control al calităţii trebuie documentate şi comunicate personalului societăţii. Aceasta comunicare descrie politicile şi procedurile de control al calităţii şi obiectivele ce trebuie atinse cu ajutorul lor, şi include mesajul potrivit căruia fiecare persoana are o responsabilitate proprie pentru asigurarea calităţii şi trebuie să respecte aceste politici şi proceduri. În plus, societatea recunoaşte importanţa obţinerii unui feedback cu privire la sistemul de control al calităţii din partea personalului său. Astfel, societatea trebuie să încurajeze personalul sa comunice opiniile şi problemele lor legate de controlul calităţii.

Responsabilităţile conducerii privind calitatea la nivelul firmei

Societatea trebuie să stabilească politici şi proceduri create pentru promovarea unei culturi interne bazate pe recunoaşterea ideii conform căreia calitatea este esenţială pentru îndeplinirea angajamentelor. Astfel de politici şi proceduri cer ca directorii executivi sau echivalenţii acestora sau consiliul director al partenerilor, dacă este cazul, să îşi asume responsabilitatea pentru sistemul de control al calităţii din cadrul societăţii.

Conducerea firmei şi exemplele pe care le oferă aceasta, influenţează cultura internă a societăţii. Promovarea unei culturi interne orientată spre calitate depinde de acţiunile şi mesajele frecvente, clare şi consistente venite de la toate nivelele de conducere din cadrul societăţii, prin care să se pună accentul pe politicile şi procedurile de control al calităţii şi prin care să se solicite:

a) realizarea activităţilor în conformitate cu standardele profesionale şi cu cerinţele normative;

Fisiere in arhiva (1):

  • Standardul International de Control al Calitatii.doc

Alte informatii

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE , UNIVERSITATEA “BABEŞ-BOLYAI” CLUJ-NAPOCA