Standardul International de Raportare Financiara 7

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Standardul International de Raportare Financiara 7.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 16 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

IFRS 7 se aplica tururor riscurilor ce provin din toate investitiile financiare si tuturor entitatilor indiferent daca detin multe sau putine instrumente financiare.

IFRS-ul solicita informatii de furnizat privind:

-importanta instrumentelor financiare privind pozitia si performanta financiara a unei entitati;

-informatii calitative si cantitative privind expunerea la riscurile provenind din instrumentele financiare, inclusiv prezentarile minime de informatii specific privind riscul de credt, riscul de lichiditate si riscul de piata.

Definiţii cheie

- Un instrument financiar este un contract care dă naştere deopotrivă:

– unui activ financiar într-o întreprindere, şi

– unei datorii financiare sau unui instrument de capital propriu într-o altă întreprindere

- Un instrument de capital propriu este orice contract care are ca rezultat un interes rezidual pentru activele unei întreprinderi după deducerea tuturor datoriilor

- Un activ financiar este orice activ care este:

-În numerar

-Un drept contractual :

-De a primi numerar sau un alt activ financiar de la o altă entitate

-De a schimba instrumente financiare cu o altă întreprindere în condiţii care sunt potenţial favorabile

-Un instrument de capital al unei alte întreprinderi

-Un contract care va fi sau care poate fi acoperit prin instrumentele proprii de capital ale entităţii

O datorie financiară este orice datorie care este o obligaţie contractuală:

- De a livra numerar sau un alt activ financiar, sau

- De a schimba instrumente financiare cu o altă întreprindere în condiţii care sunt potenţial nefavorabile

- Un contract care va fi sau care poate fi acoperit cu propriile instrumente de capital ale entităţii

- Instrumente financiare emise de întreprindere trebuie să fie clasificate ca datorii sau instrumente de capital propriu în funcţie de substanţa lor

– Aceasta depinde dacă instrumentul conţine vreunul din elementele unei datorii aşa cum sunt definite în standard

- Atunci când instrumentul conţine atât componente de datorii şi de capital propriu, ele trebuie clasificate şi contabilizate separat

– Dobânda, dividendele, pierderile şi câştigurile trebuie clasificate în contul de profit şi pierdere în conformitate cu tratamentul din bilanţul contabil

Un derivat este un instrument financiar

- A cărui valoare se modifică drept răspuns la o modificare a unei rate a dobânzii specificate, preţ al unei valori mobiliare, preţ al unei mărfuri, rate de schimb valutar sau unei alte variabile (denumită uneori “de bază”)

- Care necesită o investiţie iniţială netă mică sau nici o astfel de investiţie şi

- Care este stinsă la o dată viitoare.

Clasificare

- Orice activ sau datorie financiară poate fi desemnată atunci când a fost recunoscută iniţial ca activ financiar sau ca datorie financiară la valoarea justă prin contul de profit şi pierdere

- Excepţie fac investiţiile în instrumente de capital care nu au preţ cotat de piaţă pe o piaţă activă şi a căror valoare justă nu poate fi măsurată în mod credibil

Aria de aplicabilitate

Acest IFRS va fi aplicat de catre toate entitatile tuturor tipurilor de instrumente financiare, cu exceptia:

a) Acelor interese in filiale, entitati asociate si asocieri in participatie care sunt contabilizate in conformitate cu IAS Situatii financiare consolidate si individuale, IAS 28 Investitii in entitatile asociate sau IAS 31 Interese in asociere in participatie.

b) Drepturilor si obligatiilor angajatorului ce provin din planuri de beneficii pentru angajati;

c) Contractelor pentru contraprestatii contingente intr-o combinare de intreprinderi;

d) Contractelor de asigurari, asa cum sunt definite de IFRS 4 Contracte de asigurari;

e) Instrumentelor financiare, contractelor si obligatiilor din cadrul tranzactiilor cu plata pe baza de actiuni la care se aplica IFRS 2 Plata pe baza de actiuni.

Importanta instrumentelor financiare pentru pozitia si performanta financiara

O entitate va prezenta informatii care sa permita utilizatorilor situatiilor sale financiare sa evalueze importanta instrumentelor financiare pentru pozitia si performanta sa financiara.

Fisiere in arhiva (1):

  • Standardul International de Raportare Financiara 7.doc