Structura activelor în cadrul întreprinderii

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 28 în total
Cuvinte : 7723
Mărime: 52.50KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Cuprins

Argument. 3

Capitolul 1 - Caracteristici privind activele fixe. 4

1.1. Noţiuni introductive. 4

1.2. Sistemul de documente primare. 9

1.3. Evaluarea şi reevaluarea activelor fixe. 11

Capitolul 2 - Deprecierea activelor imobilizate. 14

2.1. Amortizarea ca formă a deprecierii ireversibile. 14

2.1.1. Rolul amortizării în gestiunea întreprinderii. 14

2.1.2. Metode de amortizare şi calculul amortizării. 15

2.2. Provizioanele pentru deprecierea imobilizărilor. 18

Capitolul 3 - Informaţii generale privind Replika Benz S.A. Vaslui. 22

3.1 Obiectul de activitate. 22

3.2. Regimul de amortizare utilizat la Replika Benz S.A. Vaslui. 22

3.3. Contabilizarea intrării activelor imobilizate. 24

3.4. Contabilitatea ieşirii activolor fixe. 26

Concluzii şi propuneri. 28

Bibliografie. 29

Extras din document

Argument

Pe parcursul derulării activităţii specifice, agenţii economici îşi procură capitalurile necesare funcţionării, apelând la diferite surse.

Aceste surse de provenienţă pot fi :

I. Surse interne de provenienţă a capitalurilor : amortismente, profitul realizat din activitatea agentului economic şi sume rezultate din vânzarea de mijloace fixe.

II. Surse externe de provenienţă a capitalurilor :

- surse externe cu caracter rambursabil : împrumuturi bancare pe termen lung, termen mediu şi pe termen scurt, capitalul rezultat din împrumutul obligatar , care sunt purtatoare de dobânzi;

- surse externe nerambursabile : noi emisiuni de acţiuni proprii, alocaţii de la buget, subvenţii acordate, etc.

Odată procurat, capitalul urmează să fie folosit în activitatea economică, primind destinaţii bine stabilite, în funcţie de priorităţile agentului economic.

Capitalurile, având caracterul de sursă de finanţare , se constituie ca element de pasiv, ele regăsindu-se în activ sub forma materializată.

Elementele de activ, astfel constituite, contribuie la realizarea procesului de producţie şi conduce la obţinerea de noi valori, concretizate în bunuri de consum sau servicii vândute către consumatori, iar la finele circuitului să conducă la generarea de capital propriu şi diminuarea capitalului împrumutat.

Activele imobilizate, ca formă de materializare a capitalului, trebuiesc tratate cu un interes deosebit , pentru că prin aceasta se realizează o imobilizare de resurse pe o durata lungă, în funcţie de natura imobilizărilor realizate.

Activele imobilizate corporale sunt structuri importante în cadrul patrimoniului întreprinderii, acestea având rolul de a participa direct la realizarea obiectului de activitate al întreprinderii. În actuala periaodă, în care în România s-a trecut la adaptatrea contabilităţii microeconomice şi macroeconomice la Standardele Internaţionale de Contabilitate, evidenţa contabile legată de structurile de active imobilizate corporale a căpătat valenţe sporite, deoarece se pune problema recunoaşterii iniţiale a acestora în contabilitate, a recunoaşterii ulterioare (recunoaştere determinată de deprecieri definitive şi latente, precum şi de reevaluări determinate de inflaţie), dar mai ales de modul în care acestea se reflectă în situaţiile financiare ale întreprinderii.

În urma aplicării Standardelor Internaţionale de Contabilitate, considerăm că cele mai importante modificări produse în contabilizarea structurilor patrimoniale s-au realizat în cadrul activelor imobilizate, atât a celor corporale, cât şi a celor corporale.

Capitolul I - Caracteristici privind activele fixe

1.1 Noţiuni introductive

Activele imobilizate reprezintă plasamente de capital pe termen îndelungat, mai mare de un an, concretizate în imobilizările, corporale si financiare. Ele mai sunt cunoscute şi sub denumirea de utilizări durabile care corespund în general resurselor stabile respectiv capitalurilor permanente ale întreprinderii. Fiind plasamente pe termen îndeiungat ele participă la mai multe ciduri de exploatare si ca regulă generală o parte din valoarea lor o transmit asupra utilităţilor create de întreprindere(produse, servidi, lucrări) în mod treptat pe durata lor de serviciu prin procesul de amortizare.

Constituirea şi utilizarea activelor imobilizate reprezintă prin implicaţiile pe care le produc în economia întreprinderii, unul din elementele de bază ale mecanismului financiar al acestuia. Factorul esenţial al politicii de continuitate şi creştere a activităţii întreprinderii îl reprezintă investiţia concretizată în achizitia sau constituirea de active de producţie şi comercializare. Realizare investiţiilor impune necesităti de finanţare importante conducând la afectarea resurselor pe termen lung.

Din punct de vedere contabil, investiţia este asimilată noţiunii de imobilizări necorporale, corporale sau financiare este vorba de imobilizări, obiectul sau suportul deciziei de investiţii iar din punct de vedere economic investiţia trece la crearea capitalului fix, durabil, deci acumularea de active fixe de producţie şi comerciatizare; este vorba de acumularea de capital.

Creşterea capacitaţii de producţie şi modernizarea echipamentelor productive este strâns legată de investiţii, societatea nu este obligată să investească dar pentru a ţine pasul cu celelalte unităţi cu care se află în concurenţă şi mai ales a progresului tehnic, ea este nevoită să facă investiţii în imobilizări profesionale destinate activităţii de exploatare. Aceste investiţii au drept scop reînnoirea imobilizărilor uzate fizic sau moral; ele fiind investiţii sigure.

Se poate aprecia bine randamentul lor viitor(întocuirea de regulă nu se mai realizează cu acelaş) tip de utilaj ci cu unul cu randament crescut).

Prin poziţia sa, activul evidenţiază destinaţia şi lichiditatea bunurilor economice(perioada de transformare în bani). În raport de aceste criterii se disting următoarele categorii de active:

• active imobilizate

• active circulante

O asemenea distincţie se regăseşte în plan economic prin gruparea activelor în capital fix şi capital circulant. Criteriul folosit în acest caz este cel al rotaţiei, adică modul specific în care se consumă şi se înlocuiesc.

Activele imobilizate sau fixe denumite şi imobilizări cuprind toate acele valori economice de investiţie a căror perioadă de utitizare şi lichidare este mai mare de un an. Ele alcătuiesc baza şi mijloacele de acţiune a întreprinderii. Ca bunuri economice, activele fixe se caracterizează atât prin durabilitatea lor mai îndelungată cât şi prin repetata lor participare la circuitul economic. Funcţia acestor bunuri este fixată în activitatea economică şi socială a întreprinderii fără ca prin utilizarea lor să se delimiteze ca bunuri destinate direct comercializării. In consecinţă, ele nu se consumă sau nu se înlocuiesc după prima utilizare.

Preview document

Structura activelor în cadrul întreprinderii - Pagina 1
Structura activelor în cadrul întreprinderii - Pagina 2
Structura activelor în cadrul întreprinderii - Pagina 3
Structura activelor în cadrul întreprinderii - Pagina 4
Structura activelor în cadrul întreprinderii - Pagina 5
Structura activelor în cadrul întreprinderii - Pagina 6
Structura activelor în cadrul întreprinderii - Pagina 7
Structura activelor în cadrul întreprinderii - Pagina 8
Structura activelor în cadrul întreprinderii - Pagina 9
Structura activelor în cadrul întreprinderii - Pagina 10
Structura activelor în cadrul întreprinderii - Pagina 11
Structura activelor în cadrul întreprinderii - Pagina 12
Structura activelor în cadrul întreprinderii - Pagina 13
Structura activelor în cadrul întreprinderii - Pagina 14
Structura activelor în cadrul întreprinderii - Pagina 15
Structura activelor în cadrul întreprinderii - Pagina 16
Structura activelor în cadrul întreprinderii - Pagina 17
Structura activelor în cadrul întreprinderii - Pagina 18
Structura activelor în cadrul întreprinderii - Pagina 19
Structura activelor în cadrul întreprinderii - Pagina 20
Structura activelor în cadrul întreprinderii - Pagina 21
Structura activelor în cadrul întreprinderii - Pagina 22
Structura activelor în cadrul întreprinderii - Pagina 23
Structura activelor în cadrul întreprinderii - Pagina 24
Structura activelor în cadrul întreprinderii - Pagina 25
Structura activelor în cadrul întreprinderii - Pagina 26
Structura activelor în cadrul întreprinderii - Pagina 27
Structura activelor în cadrul întreprinderii - Pagina 28

Conținut arhivă zip

  • Structura Activelor in Cadrul Intreprinderii.DOC

Alții au mai descărcat și

Organizarea Contabilitatii Cheltuielilor si Veniturilor - Studiu de Caz

INTRODUCERE 1. Scopul si obiectivele lucrarii Problematica abordata în cadrul lucrarii surprinde aspecte ce privesc contabilitatea financiara...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Te-ar putea interesa și

Intreprinderea in Mediul Competitiv

CAPITOLUL I PREZENTAREA GENERALA A INTREPRINDERII I.1 Scurt istoric I.2 Obiectul de activitate I.3 Resursele intreprinderii-financiare,umane,...

Evaluarea și Contabilitatea Activelor Circulante de Natura Stocurilor

INTRODUCERE O bună cunoaştere a situaţiei patrimoniului este strict necesară pentru a participa cu succes la viaţa economică şi chiar socială a...

Aspecte privind conceptul de logistică în managementul întreprinderilor industriale, organizarea activităților de depozitare în întreprinderile industriale

1. DEFINIREA ŞI ROLUL CONCEPTULUI DE LOGISTICĂ ÎN MANAGEMENTUL ÎNTREPRINDERILOR INDUSTRIALE 1.1. Conceptul de logistică. Definire şi evoluţie...

Relația dintre logistică și funcțiunea de cercetare - dezvoltare

RELATIA DINTRE LOGISTICA SI FUNCTIUNEA DE CERCETARE -DEZVOLTARE I. CONTINUTUL SI IMPORTANTA FUNCTIUNII DE CERCETARE –DEZVOLTARE PENTRU ACTIVITATEA...

Reproiectarea Manageriala a SC Wilsoft SA - Studiu de Caz

Obiectul de activitate: producerea şi comercializarea de echipamente complexe destinate unor întreprinderi din industrie, construcţii, transporturi...

Întreprinderea în mediu competitiv - studiu de caz realizat la SC Royaln SRL

CAPITOLUL 1 PREZENTAREA GENERALA A FIRMEI 1.1 SCURT ISTORIC S.C ROYALN S.R.L s-a infiintat la data de 30 aprilie 1993 ca societate cu raspundere...

Diagnosticarea Viabilitatii Economice si Manageriale

Capitolul 1: Diagnosticarea viabilitatii economice si manageriale 1.1 Documentare preliminara 1.1.1 Caracteristici tipologice ale firmei...

Intreprinderea in Mediul Competitiv Studiu de Caz Realizat la SC Petrom SA

CAPITOLUL I: PREZENTAREA GENERALA A INTREPRINDERII I.1 SCURT ISTORIC Dupa incheierea celui de-al doilea razboi mondial, Petrobrazi si-a dezvoltat...

Ai nevoie de altceva?