Tabloul Fluxurilor de Numerar

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Tabloul Fluxurilor de Numerar.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier ppt de 43 de pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Chirila Ioan

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

DEFINIŢIA TREZORERIEI

Trezoreria reală - definită pornind de la fondul de rulment net (FRN) şi nevoia de fond de rulment (NFR)

Trezoreria netă - diferenţa dintre activele de trezorerie şi creditele de trezorerie

DEFINIŢIA TREZORERIEI

Definiţie a trezoreriei de S. Popescu trezoreria este “imaginea disponibilităţilor monetare apărute în evoluţia curentă a încasărilor şi plăţilor, disponibilităţi care trebuie să facă faţă scadenţelor, în mod continuu”.

Trezoreria desemnează totalul valorilor din casă, adică lichidităţile sau disponibilităţile întreprinderii;

În anii 1970 trezoreria netă a fost definită ca diferenţă între fondul de rulment şi necesarul de fond de rulment şi masurată ca diferenţă între disponibilităţi şi creditele de trezorerie. Reţinută de PCG francez 1982, această definiţie se utilizează, pentru desemnarea diferenţei dintre activele cu lichiditate imediată şi datoriile cu exigibilitate imediată.

DEFINIŢIA TREZORERIEI

Recomandarea Ordinului experţilor contabili include în conţinutul trezoreriei activele şi datoriile a căror lichiditate, respectiv exigibilitate, sunt imediate :

activele a căror transformare în bani poate să intervină imediat, fără pierdere de valoare ;

de pasivele externe a căror plată poate fi pretinsă în orice moment.

Trezoreria asimilează disponibilităţilor următoarele elemente: titluri de plasament şi conturi curente debitoare.

Noţiunea de lichiditate imediată exclude disponibilităţile, titlurile de plasament şi conturile curente supuse unor restricţii. Recomandarea asimilează creditelor de trezorerie: obligaţiile garantate, efectele scontate dar neajunse la scadenţă, creanţele cedate şi conturile curente creditoare, a căror exigibilitate este imediată.

DEFINIŢIA TREZORERIEI

standardului american FAS 95, tabloul fluxurilor de lichidităţi trebuie să explice variaţiile, în cursul exerciţiului, a lichidităţilor sau a echivalentelor lor (cvasilichidităţi).

Cvasilichidităţile reprezintă investiţii pe termen scurt, foarte lichide, care îndeplinesc următoarele condiţii:

sunt imediat convertibile în sume de bani perfect determinate;

sunt atât de aproape de data lor de exigibilitate încat un risc de schimbare a valorii datorată unei schimbări a ratelor dobânzii este nesemnificativă.

DEFINIŢIA TREZORERIEI

definite trei condiţii :

Existenţa unei pieţe care să asigure lichiditatea imediată a activelor;

Absenţa convenţiei de blocaj;

Absenţa riscului de pierdere de capital, legată de variaţia ratelor dobânzii.

IASC nu defineşte conceptul de trezorerie, se consideră că este vorba de ansamblul lichidităţilor şi echivalentelor de lichidităţi.

IAS 7, expresia fluxurilor de trezorerie desemnează ansamblul intrărilor şi ieşirilor de lichidităţi sau de echivalente de lichidităţi .

Fisiere in arhiva (1):

  • Tabloul Fluxurilor de Numerar.ppt

Alte informatii

Referatul a fost prezentat in cadrul Universitati din Oradea